Vana kirjakeele korpus
Protokoll Mihgaila Plessankohvi nõudest Matsvei Sa
Kokora vallakohus, 1873
Protokoll Mihgaila Plessankohvi nõudest Matsvei Sabosniko vastu maksmata palgaraha asjas

Teema: Töö- ja teenistussuhted.

Vald: Kokora

Kuupäev: 1873

Protokolli number: 103

Kohtumehed: Jaan Kili, Karel Vilde, Märt Polakesse

Originaal rahvusarhiivis: http://www.ra.ee/vau/