Vana kirjakeele korpus
Protokoll Tomas Suitsu kahjutasunõudest Vassili Sa
Kokora vallakohus, 1873
Protokoll Tomas Suitsu kahjutasunõudest Vassili Sahkarohvi vastu renditud maa kasutuskõlbmatuse ja orase hävitamise asjas

Teema: Talude ja maade rentimine, hoonestamine ja peremeheõiguste üleandmine. Suhted mõisa ja kroonuga.

Vald: Kokora

Kuupäev: 1873

Protokolli number: 100

Kohtumehed: Jaan Kili, Karel Vilde, Märt Polakese

Originaal rahvusarhiivis: http://www.ra.ee/vau/