Vana kirjakeele korpus
Protokoll mõisa karjanaise Lota Kristuvingi nõudes
Kahkva vallakohus, 1867
Protokoll mõisa karjanaise Lota Kristuvingi nõudest Mari Partzi vastu teenistusse tulemata jätmise asjas.

Teema: Töö- ja teenistussuhted.

Vald: Kahkva

Kuupäev: 1867

Protokolli number: 45

Kohtumehed:

Originaal rahvusarhiivis: http://www.ra.ee/vau/