Vana kirjakeele korpus
Protokoll tunnistajate ülekuulamisest Viidu Narusk
Kahkva vallakohus, 1867
Protokoll tunnistajate ülekuulamisest Viidu Narusktrangi kohtuasjas.

Teema: Vallakohtu asjaajamine

Vald: Kahkva

Kuupäev: 1867

Protokolli number: 28

Kohtumehed:

Originaal rahvusarhiivis: http://www.ra.ee/vau/