Vana kirjakeele korpus
Köki ja Kokka Ramat
Lithander, Johann, 1781

760-leheküljeline 986 õpetust ja retsepti sisaldav raamat on Lithanderi tõlge Cajsa Wargi samasisulisest rootsikeelsest raamatust “Hjelpreda I hushållningen för unga fruentimber” (Stockholm 1755).

Johann Lithander (24. veebruar / 7. märts 1742 Kyrö, Häme – 2. jaanuar / 13. jaanuar 1789 Noarootsi) oli Eesti vaimulik. Ta õppis 1756–1761 Porvoo gümnaasiumis ja 1763–1766 Turu ülikoolis. Seejärel töötas Eestis Stackelbergide juures koduõpetajana. Aastatel 1768–1775 oli ta Reigi Jeesuse koguduse õpetaja ning 1775–1789 Noarootsi Püha Katariina koguduse õpetaja.

1781 ilmus Lithanderilt “Köki ja Kokka Ramat, mis Rootsi kelest Eesti-ma Kele ülespandud on”, mis on esimene eesti keelde tõlgitud kokaraamat. See oli mõeldud eelkõige mõisates teenivatele eestlasest kokkadele. Raamat tõlgiti eesti keelde tänu baltisaksa aadli huvile mõisakokkade väljaõpetamise vastu ning see pani aluse eestikeelsele kokandusterminoloogiale. Pidades silmas, et teose sihtrühmaks on ainult kokad, on tõlkimisel originaalist välja jäetud peatükid riidevärvimisest ja majapidamisjuhistest.

Lithander tegi koostööd Hupeli väljaannetele ning aastal 1779 ilmunud eestikeelses jutluseraamatus on ka üks tema jutlus.

Faksiimile DIGARi kodulehel: http://www.digar.ee/id/nlib-digar:102286

Rootsikeelne originaal: https://litteraturbanken.se/forfattare/WargC/titlar/HjelpredaIHushallningen/sida/III/faksimil

Kirjandust

E. Annus jt 2000. Eestikeelne raamat 1525–1850. Tallinn: Teaduste Akadeemia Kirjastus.

Eesti vanema kirjanduse digitaalne tekstikogu EEVA: https://utlib.ut.ee/eeva/index.php?lang=et&do=tekst&tid=744

Eesti vanema kirjanduse digitaalne tekstikogu EEVA: https://utlib.ut.ee/eeva/index.php?lang=et&do=autor&aid=271

Eesti Kirjandusmuuseumi andmebaas Kivike: http://kivike.kirmus.ee/index.php?oid=1&module=400&op=3&pid=AR-12134-50821-39318

L. Aarma 2007. Põhja-Eesti vaimulike lühielulood 1525–1885. Tallinn: G. ja T. Aarma Maja OÜ.