Vana kirjakeele korpus
Meye Koige armolisemba Kunninga Soddasäduset
Autor teadmata, 1697

Raamatukeses on Karl XI sõjaartiklite põhjal valikuliselt ja lühendatult esitatud 141 põhjaeesti keelde tõlgitud paragrahvi. Lisaks sisaldab tekst ka põhjaeestikeelset, kuid lõunaeesti sugemetega vandevormelit. Teksti eesti keelde tõlkija pole teada. Trükises puudub ka info trükkimisaja ja -koha kohta, kuid teisel leheküljel on käsikirjaline märge „Krigs artiklar på Estniska. Carl XIIS tid. 1697?“.

Kirjandust

Laidre, Margus 1989. Sõjaväe õiguskorraldusest Eesti- ja Liivimaal XVII sajandil. – Akadeemia nr 1, lk 162–176.

Saareste, Andrus 1958. Eesti sõduri määrustik ja vandetekst a. 1697. — Virittäjä, vsk 62, n:o 2, s 175—182