Vana kirjakeele korpus
Kindel eesmärk
Kõrv, Jakob, 1889
Lehekülg 99
Sõna märgenduse vaatamiseks klõpsa sellel sõnal
" eesti Soowin eesti Teile eesti õnne eesti , kirjavahemärk Konrati eesti härra eesti , kirjavahemärk et eesti oma eesti poega eesti nõnda eesti olete eesti wõinud eesti kaswatada eesti . kirjavahemärk
Mina eesti omalt eesti poolt eesti pian eesti tunnistama eesti , kirjavahemärk et eesti ma eesti oma eesti tütart eesti mitte eesti selle eesti täiuesele eesti ei eesti ole eesti jõudnud eesti saata eesti ja eesti , kirjavahemärk kui eesti ma eesti tema eesti südame eesti arwamise eesti wastu eesti midagi eesti ette eesti wõtaksin eesti ..." eesti
" eesti Oi eesti , kirjavahemärk oh eesti , kirjavahemärk " eesti ütles eesti Konrat eesti wahele eesti - eesti " eesti kui eesti tema eesti minu eesti pärijast eesti midagi eesti laita eesti leiab eesti , kirjavahemärk siis eesti ei eesti saa eesti ta eesti iialgi eesti mehele eesti minna eesti tahtma eesti . kirjavahemärk " eesti
Nende eesti sõnadega eesti wõttis eesti Tõnu eesti õige eesti uhkelt eesti kapist eesti ühe eesti päewa+ eesti +pildi eesti ja eesti andis eesti paruni eesti kätte eesti . kirjavahemärk
Parun eesti waatas eesti seda eesti esimesel eesti silma+ eesti +pilgul eesti , kirjavahemärk nagu eesti oleks eesti ta eesti üht eesti ratsa eesti hobust eesti silmanud eesti ehk eesti mõnd eesti sugu-+ eesti +oinast eesti paksu eesti willaga eesti . kirjavahemärk
Aga eesti pikema eesti nägemise eesti peale eesti pidi eesti ta eesti ise+ eesti +eneses eesti tunnistama eesti , kirjavahemärk et eesti Konrati eesti pärija eesti üks eesti täieline eesti , kirjavahemärk ilus eesti noor+ eesti +mees eesti oli eesti . kirjavahemärk
Jsaga eesti oli eesti tal eesti aga eesti nii eesti sarnadust eesti , kirjavahemärk nagu eesti ühel eesti ilusaste eesti ja eesti sirgeste eesti kaswanud eesti kase+ eesti +puul eesti ühe eesti tugewa eesti wana eesti jalakaga eesti . kirjavahemärk
See eesti kiidetud eesti noor eesti Eestlane eesti näitas eesti ka eesti ju eesti pildi eesti peal eesti ühtlasi eesti tõsine eesti ja eesti tasane eesti , kirjavahemärk otse+ eesti +kohene eesti ja eesti mõtte+ eesti +rikas eesti , kirjavahemärk tema eesti nägu eesti äratas eesti waatajas eesti kohe eesti nii eesti ise+ eesti +äralikku eesti kaas+ eesti +tundmist eesti . kirjavahemärk
Kui eesti parun eesti wanast eesti põlwest eesti päris eesti oli eesti ja eesti Tõnu eesti Konrat eesti ühest eesti uuemast eesti , kirjavahemärk siis eesti wõis eesti arwata eesti , kirjavahemärk et eesti tema eesti poeg eesti Johannes eesti ühe eesti kolmandama eesti , kirjavahemärk uue eesti põlwe eesti päralt eesti on eesti , kirjavahemärk kelles eesti weel eesti tulewiku eesti saladused eesti warjul eesti seisawad eesti . kirjavahemärk
Selle eesti wahel eesti tõi eesti Tõnu eesti Konrat eesti kaks eesti stempel+ eesti +poognat eesti . kirjavahemärk - eesti
Mõlemate eesti peale eesti oli eesti ta eesti midagi eesti kirjutanud eesti . kirjavahemärk
Esimese eesti peal eesti oli eesti üks eesti leping eesti , kirjavahemärk millele eesti parun eesti S—g eesti pidi eesti alla eesti kirjutama eesti , kirjavahemärk et eesti tal eesti Tõnu eesti Konratile eesti 60,000 number rubla eesti wõlgu eesti on eesti ja eesti keda eesti mitte eesti enne eesti nelja eesti aastat eesti tagasi eesti pärida eesti ei eesti wõi eesti . kirjavahemärk
Teine eesti paber eesti oli eesti ka eesti ju eesti walmis eesti kirjutatud eesti , kirjavahemärk järgmise eesti sisuga eesti : kirjavahemärk Tõnu eesti Konrat eesti ja eesti parun eesti S—g eesti on eesti lepingut eesti teinud eesti , kirjavahemärk et eesti nad eesti oma eesti laste eesti Therese eesti S—g eesti ja eesti Johannes eesti Konrati eesti abielusse eesti minemist eesti mitte eesti ei eesti takista eesti . kirjavahemärk
Teksti info Eelmine lk Järgmine lk