Vana kirjakeele korpus
Kindel eesmärk
Kõrv, Jakob, 1889
Lehekülg 97
Sõna märgenduse vaatamiseks klõpsa sellel sõnal
Tõnu eesti Konrat eesti sai eesti selle eesti waikimise eesti pärast eesti pahasemaks eesti . kirjavahemärk
Ta eesti ütles eesti kaunis eesti karmilt eesti : kirjavahemärk " eesti Seisuslik eesti uhkus eesti , kirjavahemärk paruni eesti härra eesti , kirjavahemärk ei eesti too eesti midagi eesti sisse eesti , kirjavahemärk ja eesti mõni eesti kord eesti maksab eesti ta eesti üle+ eesti +liiga eesti hinda eesti . kirjavahemärk
Olen eesti ma eesti Teid eesti pahandanud eesti , kirjavahemärk siis eesti ei eesti taha eesti ma eesti sest eesti ka eesti sõnagi eesti enam eesti lausuda eesti ? kirjavahemärk " eesti
" eesti Pahandanud eesti ei eesti ole eesti Teie eesti mind eesti mitte eesti . kirjavahemärk
Aga eesti eesti õigeste eesti ütelda eesti : kirjavahemärk ootamata eesti küll eesti on eesti Teie eesti ette+ eesti +panek eesti mulle eesti tulnud eesti . kirjavahemärk
Uskuge eesti , kirjavahemärk Konrati eesti härra eesti , kirjavahemärk et eesti ma eesti Teie eesti head eesti tahtmist eesti ja eesti selle eesti ühenduse eesti kasu eesti kõrgeks eesti pian eesti , kirjavahemärk aga eesti ..." eesti
" eesti Ärge eesti midagi eesti agatage eesti , kirjavahemärk " eesti wastas eesti talle eesti Konrat eesti jutu eesti wahele eesti . kirjavahemärk
" eesti Teie eesti ei eesti ole eesti weel eesti aega eesti saanud eesti , kirjavahemärk selle eesti ühenduse eesti häid eesti külgi eesti läbi eesti mõtelda eesti . kirjavahemärk
Teie eesti weike eesti wõlg eesti eesti noh eesti seda eesti õiendame eesti oma eesti eneste eesti wahel eesti pikkamisi eesti ära eesti . kirjavahemärk
Ja eesti mõtelge eesti ka eesti oma eesti tütre eesti peale eesti . kirjavahemärk
Mis eesti wõite eesti Teie eesti oma eesti tühja eesti kätega eesti tema eesti heaks eesti teha eesti ? kirjavahemärk
Kui eesti ka eesti wast eesti mõni eesti krahw eesti ehk eesti jänekse+ eesti +junkur eesti teda eesti tema eesti enese eesti pärast eesti wõtab eesti , kirjavahemärk siis eesti ei eesti saa eesti ta eesti talle eesti ometi eesti seda eesti elu+ eesti +head eesti anda eesti , kirjavahemärk mis eesti ta eesti wäärt eesti on eesti . kirjavahemärk
Ja eesti kas eesti teate eesti , kirjavahemärk mis+ eesti +sugust eesti ohwrit eesti mina eesti oma eesti pojale eesti tahan eesti tuua eesti ? kirjavahemärk
Heidab eesti ta eesti minu eesti soowi eesti järele eesti abi+ eesti +elusse eesti , kirjavahemärk siis eesti annan eesti talle eesti terwe eesti mõisa eesti , kirjavahemärk wõlata eesti , kirjavahemärk ühes eesti 100,000 number rublaga eesti kätte eesti . kirjavahemärk
Ja eesti pärast eesti , kirjavahemärk kui eesti mind eesti enam eesti ei eesti ole eesti , kirjavahemärk pärib eesti ta eesti wähemalt eesti ühe eesti miljoni eesti . kirjavahemärk
Noh eesti , kirjavahemärk meie eesti piame eesti ka eesti midagi eesti oma eesti isa+ eesti +maa eesti kohta eesti tegema eesti . kirjavahemärk
Keiser eesti annab eesti meile eesti uusi eesti seadusi eesti - eesti seisused eesti saawad eesti seaduslikult eesti kõik eesti seaduse eesti ees eesti ühe+ eesti +suguse eesti käsu eesti alla eesti . kirjavahemärk
Aga eesti wanad eesti ja eesti uued eesti selts+ eesti +konnad eesti seisawad eesti weel eesti teine+ eesti +teise eesti wastu eesti . kirjavahemärk
Meie eesti maal eesti on eesti palju eesti mehi eesti , kirjavahemärk tuhandeid eesti kodanikka eesti ja eesti talu+ eesti +poegi eesti nagu eesti mina eesti , kirjavahemärk kes eesti parunite eesti peale eesti wõerite eesti waatawad eesti , kirjavahemärk ja eesti parunid eesti ja eesti rüitlid eesti jälle eesti ütlewad eesti : kirjavahemärk " eesti Minge eesti päewa eesti eest eesti , kirjavahemärk meie eesti tahame eesti ennast eesti paistutada eesti . kirjavahemärk " eesti
Teksti info Eelmine lk Järgmine lk