Vana kirjakeele korpus
Ma- ja merre-piltid
Kreutzwald, Friedrich Reinhold, 1850
Lehekülg 97
Sõna märgenduse vaatamiseks klõpsa sellel sõnal
Senni eesti kui eesti reisijad eesti waikses eesti laewa-+ eesti +kambris eesti ösel eesti puhkasid eesti , kirjavahemärk sest eesti et eesti neil eesti middagi eesti parremat eesti aea+ eesti +widet eesti kätte eesti ei eesti juhtunud eesti , kirjavahemärk kihhutas eesti Nabob eesti , kirjavahemärk et eesti wessi eesti agga eesti tolmas eesti ! kirjavahemärk ühhe+ eesti +tassases eesti kiruses eesti om̃a eesti teed eesti eddasi eesti , kirjavahemärk kunni eesti ta eesti ommikul eesti weike eesti koido eesti aeal eesti rohkest eesti pool eesti peñi+ eesti +koorma eesti rannast eesti kaugel eesti , kirjavahemärk ankrud eesti merre+ eesti +põhja eesti kinni eesti laskis eesti minna eesti . kirjavahemärk
Seal eesti pugges eesti ka eesti kippar eesti sängi eesti puhkama eesti , kirjavahemärk kui eesti enne eesti sedda eesti wahtidele eesti käsku eesti olli eesti annud eesti , kirjavahemärk et eesti päikese eesti tõusu eesti eel eesti tedda eesti ülles eesti piddid eesti ärratama eesti . kirjavahemärk
Laewa+ eesti +mehhed eesti , kirjavahemärk waljo eesti kässu eesti al eesti arrinud eesti , kirjavahemärk teggid eesti kudda eesti neile eesti olli eesti kinnitatud eesti , kirjavahemärk ja eesti enne eesti kui eesti läikiwad eesti päikese eesti terrad eesti merre-+ eesti +wee eesti pinda eesti terretama eesti saiwad eesti , kirjavahemärk seisis eesti jubba eesti kippar eesti meie eesti sõbradega eesti täielikult eesti rides eesti laewa eesti peal eesti ja eesti wahtisid eesti üksi+ eesti +silmi eesti kalda eesti pole eesti , kirjavahemärk kus eesti Kappi-+ eesti +lin eesti weel eesti süggawas eesti ölikus eesti waikuses eesti , kirjavahemärk pim̃eduse eesti warju eesti kattesse eesti mähhitut eesti seisis eesti . kirjavahemärk
Teise eesti pool eesti linna eesti tõusis eesti wäggew eesti Tahwli=+ eesti +mäggi eesti om̃a eesti märatumad eesti kaljo+ eesti +tombud eesti taewa eesti pole eesti üllesse eesti , kirjavahemärk mis eesti ümber+ eesti +ringi eesti uddu-+ eesti +pilwetesse eesti mähhitud eesti , kirjavahemärk kui eesti Kallewi-+ eesti +neitsit eesti kirriko eesti teel eesti wälja eesti näitis eesti . kirjavahemärk
Ürikese eesti aea eesti pärrast eesti tõusis eesti päike eesti , kirjavahemärk ja eesti ajjas eesti om̃a eesti wõimused eesti terrad eesti kui eesti wälkuwad eesti mõegad eesti pim̃eduse eesti warjudest eesti ja eesti uddu=+ eesti +aurust eesti läbbi eesti , kirjavahemärk et eesti orrud eesti , kirjavahemärk kurristikkud eesti ja eesti mäed eesti silmale eesti nähtawaks eesti tõusid eesti . kirjavahemärk
Suur eesti , kirjavahemärk liggema eesti ja eesti kaugema eesti mäggedega eesti ümber=+ eesti +piratut eesti merre eesti lahhe eesti , kirjavahemärk kus eesti ulk eesti suri eesti laewu eesti ankru-+ eesti +kõite eesti ahhelates eesti ennast eesti kigutasid eesti , kirjavahemärk seisis eesti nüüd eesti selgest eesti watajate eesti ees eesti , kirjavahemärk ni+ eesti +sam̃oti eesti ka eesti uhke eesti Kappi-+ eesti +lin eesti , kirjavahemärk mis eesti merre eesti äres eesti ma eesti pinnalt eesti akkates eesti järgmiste eesti möda eesti mägge eesti ülles+ eesti +piddi eesti weñis eesti , kirjavahemärk kunni eesti Tahwli-+ eesti +ja eesti Löwwi-+ eesti +mäe eesti pirile eesti . kirjavahemärk
Teksti info Eelmine lk Järgmine lk