Vana kirjakeele korpus
Apokrüüfid (Trk, Tb)
Helle, Anton Thor jt (tlk), 1739
Lehekülg 935
Sõna märgenduse vaatamiseks klõpsa sellel sõnal
[Trk.II] viide 8 number . kirjavahemärk Kandkem kandma v pers.imp.pr.pl.1. eesti kronid eesti lillikeste eesti nuppudest eesti , kirjavahemärk ennego eesti nemmad eesti ärra+ eesti +närtsiwad eesti . kirjavahemärk
[Trk.II] viide 9 number . kirjavahemärk Ei eesti ühhelege eesti meie eesti seast eesti pudugo eesti surelinne eesti ello eesti , kirjavahemärk jätkem eesti keiki eesti paiko eesti ennaste eesti järrele eesti röömsa eesti mele eesti mällestusse eesti märgid eesti , kirjavahemärk sest eesti se eesti on eesti meie eesti ossa eesti , kirjavahemärk ja eesti se eesti on eesti meie eesti jaggo eesti . kirjavahemärk
[Trk.II] viide 10 number . kirjavahemärk Wötkem eesti woimust eesti selle eesti waese eesti öige eesti peäle eesti : kirjavahemärk ärge eesti andkem eesti armo eesti lesse+ eesti +naesele eesti : kirjavahemärk ärge eesti holigem eesti neist eesti wanna eesti ellatand eesti mehhe eesti hallist eesti juuksist eesti . kirjavahemärk
[Trk.II] viide 11 number . kirjavahemärk Meie eesti wäggi eesti olgo eesti öigusse eesti käsk eesti , kirjavahemärk sest eesti mis eesti nödder eesti on eesti sedda eesti petakse eesti kolwatummaks eesti . kirjavahemärk
[Trk.II] viide 12 number . kirjavahemärk Agga aga konj eesti warritsegem eesti sedda eesti , kirjavahemärk kes eesti öige eesti , kirjavahemärk sest eesti temma eesti ei eesti kolba eesti meile eesti , kirjavahemärk ja eesti seisab eesti meie eesti teggude eesti wasto eesti , kirjavahemärk ja eesti laitab eesti meie eesti pattud eesti , kirjavahemärk mis eesti kässo eesti wasto eesti on eesti , kirjavahemärk ja eesti haukutab eesti meid eesti nende eesti pattude eesti pärrast eesti , kirjavahemärk mis eesti meie eesti öppind eesti . kirjavahemärk
[Trk.II] viide 13 number . kirjavahemärk Temma eesti ütleb eesti ennast eesti Jummalat eesti tundwad eesti , kirjavahemärk ja eesti nimmetab eesti ennast eesti Jssanda eesti lapseks eesti . kirjavahemärk
[Trk.II] viide 14 number . kirjavahemärk Temma eesti on eesti meile eesti sanud eesti meie eesti möttede eesti nomiaks eesti . kirjavahemärk
[Trk.II] viide 15 number . kirjavahemärk Temma eesti on eesti meile eesti koormaks eesti , kirjavahemärk kui eesti tedda eesti agga aga modadv eesti näikse eesti , kirjavahemärk sest eesti temma eesti ellaminne eesti on eesti teist eesti wisi eesti , kirjavahemärk kui eesti muunde eesti ello eesti , kirjavahemärk ja eesti temma eesti kombed eesti on eesti teist eesti wisi eesti . kirjavahemärk
[Trk.II] viide 16 number . kirjavahemärk Ei eesti meid eesti arwata eesti temma eesti melest eesti selged eesti ollewad eesti , kirjavahemärk ja eesti temma eesti hoiab eesti ennast eesti meie eesti wiside eesti eest eesti kui eesti rojaste eesti asjade eesti eest eesti : kirjavahemärk temma eesti kidab eesti öigede eesti wimist eesti järge eesti önsaks õnnis adj sg.tr. eesti , kirjavahemärk ja eesti hooplib eesti , kirjavahemärk et eesti Jummal eesti temma eesti issa eesti on eesti . kirjavahemärk
[Trk.II] viide 17 number . kirjavahemärk Waatkem vaatama v pers.imp.pr.pl.1. eesti , kirjavahemärk kas kas adv eesti temma tema pron sg.gen. eesti sannad sõna s pl.nom. eesti tössised tõsine adj pl.nom. eesti on olema v pers.ind.pr.pl.3. eesti , kirjavahemärk ja ja konj eesti katskem katsuma vaatama v pers.imp.pr.pl.1. eesti , kirjavahemärk mis mis pron sg.nom. eesti temma tema pron sg.gen. eesti ärra+ ära afadv eesti +lahkumisses lahkumine s sg.in. eesti | äralahkumine s sünnib sündima juhtuma v pers.ind.pr.sg.3. eesti . kirjavahemärk
[Trk.II] viide 18 number . kirjavahemärk Sest eesti kui eesti se eesti samma eesti öige eesti Jummala eesti poeg eesti on eesti , kirjavahemärk kül eesti temma eesti siis eesti temma eesti pärrast eesti hoolt hool s sg.part. eesti kannab kandma v pers.ind.pr.sg.3. eesti | hoolt kandma n+v , kirjavahemärk ja eesti peästab eesti tedda eesti nende eesti käest eesti , kirjavahemärk kes eesti temma eesti wasto eesti on eesti pannud eesti . kirjavahemärk
[Trk.II] viide 19 number . kirjavahemärk Teotamisse teotamine s sg.gen. eesti ja ja konj eesti pinamissega piinamine s sg.kom. eesti tahhame tahtma v pers.ind.pr.pl.1. eesti meie meie pron pl.nom. eesti temma tema pron sg.gen. eesti peäle peale adp eesti katsuda katsuma vaatama, proovima v inf. eesti , kirjavahemärk et et konj eesti same saama v pers.ind.pr.pl.1. eesti temma tema pron sg.gen. eesti tassandust tasadus s sg.part. eesti nähha nägema v inf. eesti , kirjavahemärk ja ja konj eesti tahhame tahtma v pers.ind.pr.pl.1. eesti kiusada kiusama proovile panema v inf. eesti , kirjavahemärk kas kas adv eesti temma tema pron sg.nom. eesti kurja kuri adj sg.part. eesti woib võima v pers.ind.pr.sg.3. eesti kannatada kannatama v inf. eesti . kirjavahemärk
[Trk.II] viide 20 number . kirjavahemärk Pahha eesti surma eesti kohhut eesti tahhame eesti temma eesti peäle eesti moista eesti , kirjavahemärk siis eesti saab eesti nähha eesti , kirjavahemärk kas kas modadv eesti se eesti ninda eesti on eesti , kirjavahemärk kui eesti ta eesti rägib eesti . kirjavahemärk
[Trk.II] viide 21 number . kirjavahemärk Sedda eesti on eesti nemmad eesti möttelnud eesti , kirjavahemärk ja eesti on eesti ärra+ eesti +eksitud eesti , kirjavahemärk sest eesti nende eesti tiggedus eesti on eesti neid eesti söggedaks sõge pime, rumal adj sg.tr. eesti teinud eesti . kirjavahemärk
[Trk.II] viide 22 number . kirjavahemärk Ja eesti nemmad eesti ei eesti olle eesti moistnud eesti Jummala eesti sallajaid eesti asjo eesti , kirjavahemärk ja eesti ei eesti lootnud eesti pühhitsusse eesti palka eesti tullewad eesti , kirjavahemärk ja eesti ei eesti arwand eesti ilma+ eesti +laitmatta eesti hingede eesti au eesti kalliks eesti . kirjavahemärk
[Trk.II] viide 23 number . kirjavahemärk Sest eesti Jummal eesti on eesti innimest eesti lonud eesti , kirjavahemärk et eesti tem̃a eesti ei eesti piddand eesti surrema eesti , kirjavahemärk ja eesti on eesti tedda eesti omma eesti ennese eesti ollemisse eesti sarnatseks eesti teinud eesti . kirjavahemärk Kogg viide . kirjavahemärk 7 viide , kirjavahemärk 29 viide . kirjavahemärk Ewes viide . kirjavahemärk 4 viide , kirjavahemärk 24 viide . kirjavahemärk
[Trk.II] viide 24 number . kirjavahemärk Agga aga konj eesti kurrati eesti kaddedusse eesti läbbi eesti on eesti surm eesti ma-+ eesti +ilma eesti sisse eesti tulnud eesti ; kirjavahemärk agga aga konj eesti need eesti kes eesti temma eesti pärralt eesti on eesti , kirjavahemärk kiusawad eesti sedda eesti surma eesti . kirjavahemärk I viide Mos viide . kirjavahemärk 3 viide , kirjavahemärk 1 viide . kirjavahemärk n viide . kirjavahemärk t viide . kirjavahemärk s viide . kirjavahemärk
3 number . kirjavahemärk Pea+ eesti +tük eesti . kirjavahemärk
Mis eesti wahhe eesti wagga eesti ja eesti öäla õel adj sg.gen. eesti wahhel eesti siin eesti ja eesti teises eesti ellus eesti . kirjavahemärk
[Trk.III] viide 1 number . kirjavahemärk Agga aga konj eesti waggade eesti hinged eesti on eesti Jummala eesti eesti , kirjavahemärk ja eesti ei eesti mingi+ eesti +suggust eesti wallo eesti ei eesti putu eesti neisse eesti . kirjavahemärk Jlm viide . kirjavahemärk 14 viide , kirjavahemärk 13 viide . kirjavahemärk
[Trk.III] viide 2 number . kirjavahemärk Meletumatte eesti melest eesti arwati eesti neid eesti ärra eesti surnud eesti ollewad eesti , kirjavahemärk ja eesti nende eesti ärra+ eesti +lahkuminne eesti peti eesti kurjaks eesti pölweks eesti . kirjavahemärk
[Trk.III] viide 3 number . kirjavahemärk Ja eesti nende eesti ärra+ eesti +minneminne eesti meie eesti seast eesti arwati eesti ahhastusseks ahastus s sg.tr. eesti ; kirjavahemärk agga aga konj eesti nemmad eesti on eesti rahho rahu s sg.gen. eesti sees eesti . kirjavahemärk Jes viide . kirjavahemärk 57 viide , kirjavahemärk 1 viide . kirjavahemärk 2 viide . kirjavahemärk
[Trk.III] viide 4 number . kirjavahemärk Ja eesti ehk eesti neid eesti kül eesti innimeste eesti nähhes eesti nuhheldakse eesti , kirjavahemärk siiski eesti on eesti neil eesti täis eesti lotus eesti , kirjavahemärk et eesti hing eesti on eesti surrematta eesti . kirjavahemärk
[Trk.III] viide 5 number . kirjavahemärk Ja eesti kui eesti nemmad eesti pissut eesti sawad eesti karristatud eesti , kirjavahemärk tehhakse eesti neile eesti pärrast eesti rohkeste eesti head eesti , kirjavahemärk sest eesti Jum̃al eesti on eesti neid eesti kiusanud eesti , kirjavahemärk ja eesti leidnud eesti ennese eesti wäärt eesti ollemast eesti . kirjavahemärk
[Trk.III] viide 6 number . kirjavahemärk Temma tema pron sg.nom. eesti on olema v pers.ind.pr.sg.3. eesti neid nemad pron pl.part. eesti kui kui konj eesti kulda kuld s sg.part. eesti sullatamisse sulatamine s sg.gen. eesti ahjus ahi s sg.in. eesti läbbi läbi afadv eesti katsunud katsuma proovima v nud. eesti | läbi katsuma afadv+v , kirjavahemärk ja ja konj eesti kui kui konj eesti täit täis adj sg.part. eesti pölletusse-+ põletus s sg.gen. eesti +ohwri ohver s sg.gen. eesti | põletusohver s wasto+ vastu afadv eesti +wotnud võtma v nud. eesti | vastu võtma afadv+v . kirjavahemärk
[Trk.III] viide 7 number . kirjavahemärk Ja ja konj eesti nende nemad pron pl.gen. eesti armo+ arm -u s sg.gen. eesti +katsmisse katsumine läbikatsumine s sg.gen. eesti | arm katsumine aial aeg s sg.ad. eesti paistwad paistma v pers.ind.pr.pl.3. eesti nemmad nemad pron pl.nom. eesti jälle jälle afadv eesti , kirjavahemärk ja ja konj eesti jookswad jooksma v pers.ind.pr.pl.3. eesti | läbi jooksma afadv+v kui kui nagu konj eesti säddemed säde s pl.nom. eesti körtest körs s pl.el. eesti läbbi läbi afadv eesti . kirjavahemärk
[Trk.III] viide 8 number . kirjavahemärk Nemmad eesti peawad eesti pagganatte eesti peäle eesti kohhut eesti moistma eesti * eesti , kirjavahemärk ja eesti rahwa eesti ülle eesti wallitsema eesti , kirjavahemärk ja eesti Jssand eesti on eesti nende eesti kunningas eesti iggawest igavesti adv eesti . kirjavahemärk 1 viide . kirjavahemärk Kor viide . kirjavahemärk 6 viide , kirjavahemärk 2 viide . kirjavahemärk
[Trk.III] viide 9 number . kirjavahemärk Kes eesti temma eesti peäle eesti on eesti lootnud eesti , kirjavahemärk need eesti sawad eesti töt eesti moista eesti , kirjavahemärk ja eesti kes eesti ustawad eesti on eesti armastusses eesti , kirjavahemärk need eesti jäwad eesti temma eesti jure eesti , kirjavahemärk sest eesti arm eesti ja eesti hallastus eesti on eesti temma eesti pühhade eesti sees eesti , kirjavahemärk ja eesti ülle+ eesti +waatminne eesti nende eesti ülle eesti , kirjavahemärk kes eesti tem̃a eesti ärra+ eesti +wallitsetud eesti on eesti . kirjavahemärk 37 viide Laul viide . kirjavahemärk 40 viide . kirjavahemärk s viide . kirjavahemärk
[Trk.III] viide 10 number . kirjavahemärk Agga aga konj eesti öälad õel adj pl.nom. eesti sawad eesti nuhtlust eesti , kirjavahemärk nenda eesti kui eesti nemmad eesti on eesti möttelnud eesti , kirjavahemärk need eesti , kirjavahemärk kes eesti öigest eesti hingest eesti ei eesti holind eesti , kirjavahemärk ja eesti Jssandast eesti on eesti ärra+ eesti +tagganend eesti . kirjavahemärk 1 viide Laul viide . kirjavahemärk 4 viide . kirjavahemärk 5 viide . kirjavahemärk s viide . kirjavahemärk
[Trk.III] viide 11 number . kirjavahemärk Sest eesti , kirjavahemärk kes eesti tarkust eesti ja eesti öppetust eesti mikski eesti ei eesti pañe eesti , kirjavahemärk se eesti on eesti willets eesti , kirjavahemärk ja eesti nende eesti lotus eesti on eesti tühhine eesti , kirjavahemärk ja eesti nende eesti eesti kassota eesti , kirjavahemärk ja eesti nende eesti teud eesti kolwatumad eesti . kirjavahemärk
Teksti info Eelmine lk Järgmine lk