Vana kirjakeele korpus
Püssipappa essimessed Küllajuttud
Jannsen, Johann Voldemar, 1864
Lehekülg 93
Sõna märgenduse vaatamiseks klõpsa sellel sõnal
Teine eesti abbi+ eesti +ello eesti on eesti ikka eesti : kirjavahemärk kui eesti hilline eesti rukki eesti orras eesti , kirjavahemärk mis eesti mitte eesti kaua eesti ei eesti haljenda eesti ; kirjavahemärk tal eesti on eesti ka eesti haljas eesti näggo eesti , kirjavahemärk agga eesti ilmad eesti on eesti külmad eesti ja eesti lummi eesti langeb eesti warsi eesti peäle eesti . kirjavahemärk
Siiski eesti Jummala eesti kääs eesti woib eesti keik eesti hästi eesti korda eesti miñna eesti ja eesti Temma eesti woib eesti sedda eesti , kirjavahemärk mis eesti esmalt eesti pahha eesti on eesti , kirjavahemärk pärrast eesti heaks eesti tehha eesti . kirjavahemärk
Luhha eesti küllas eesti ellas eesti Tuppi eesti Hans eesti omma eesti wenna eesti Juhhani eesti körwas eesti ja eesti olli eesti wenna eesti made eesti eest eesti moisa eesti kubjaks eesti , kirjavahemärk sai eesti wenna eesti kääst eesti palka eesti , kirjavahemärk pöllo eesti äärt eesti ning eesti heina-+ eesti +ma eesti serwa eesti ja eesti ellas eesti öige eesti priskeste eesti . kirjavahemärk
Ta eesti naene eesti , kirjavahemärk Kai eesti , kirjavahemärk olli eesti tulline eesti tö+ eesti +teggia eesti ja eesti peälegi eesti jummala+ eesti +kartlik eesti , kirjavahemärk tassane eesti innimenne eesti , kirjavahemärk kes eesti igga+ eesti +ühhega eesti läbbi eesti sai eesti , kirjavahemärk sest eesti ta eesti kellegi eesti peäle eesti ei eesti läinud eesti . kirjavahemärk
Kaks-+ eesti +teist+ eesti +kümmend eesti aastat eesti ollid eesti nemmad eesti jubba eesti önnelikkus eesti abbi+ eesti +ellus eesti ellanud eesti , kirjavahemärk Jummal eesti olli eesti neile eesti kuus eesti last eesti annud eesti , kirjavahemärk agga eesti nelli eesti neist eesti jälle eesti taggasi eesti wötnud eesti . kirjavahemärk
Kaks eesti tüttart eesti , kirjavahemärk Ann eesti ja eesti Marri eesti , kirjavahemärk ellasid eesti alles eesti , kirjavahemärk teine eesti kümne eesti ja eesti teine eesti kue eesti aastane eesti . kirjavahemärk
Neisd eesti kaswatas eesti Kai eesti Jssanda eesti kartusses eesti ja eesti maenitsemisses eesti ning eesti tütred eesti ollid eesti sanna+ eesti +wötlikkud eesti lapsed eesti , kirjavahemärk kes eesti omma eesti wannemattele eesti römo eesti teggid eesti . kirjavahemärk
Agga eesti Jummala eesti teed eesti ei eesti olle eesti mitte eesti innimeste eesti teed eesti : kirjavahemärk Kai eesti jäi eesti korraga eesti haigeks eesti , kirjavahemärk pöddes eesti näddalid eesti nelli eesti ja eesti surri eesti ärra eesti . kirjavahemärk
Hans eesti olli eesti naesest eesti ja eesti tütred eesti emmast eesti ilma eesti , kirjavahemärk ning eesti keige eesti kolme eesti kurbdus eesti olli eesti wägga eesti suur eesti ; kirjavahemärk agga eesti mis eesti woisid eesti parrata eesti , kirjavahemärk kui eesti silma+ eesti +wet eesti wallada eesti ja eesti üttelda eesti : kirjavahemärk " eesti Mis eesti Jummal eesti teeb eesti , kirjavahemärk on eesti hästi eesti keik eesti ! kirjavahemärk " eesti
Teksti info Eelmine lk Järgmine lk