Vana kirjakeele korpus
Wanna Seädusse Prohwetid
Helle, Anton Thor jt (tlk), 1739
Lehekülg 913
Sõna märgenduse vaatamiseks klõpsa sellel sõnal
[Sk.XIII] viide 8 number . kirjavahemärk Ja eesti peab eesti sündima eesti keige eesti Ma eesti peäl eesti , kirjavahemärk ütleb eesti Jehowa eesti , kirjavahemärk kus eesti kaks eesti ossa eesti on eesti , kirjavahemärk need eesti peawad eesti sama eesti ärra+ eesti +kautud eesti , kirjavahemärk ja eesti hinge eesti heitma eesti ; kirjavahemärk ja eesti kolmas eesti ossa eesti peab eesti senna eesti ülle+ eesti +jäma eesti . kirjavahemärk
[Sk.XIII] viide 9 number . kirjavahemärk Ja eesti ma eesti tahhan eesti sedda eesti kolmast eesti ossa eesti tulle eesti sisse eesti wia eesti , kirjavahemärk ja eesti neid eesti sullatada eesti , kirjavahemärk kui eesti höbbedat eesti sullatakse eesti , kirjavahemärk ja eesti tahhan eesti ärra+ ära afadv eesti +katsuda katsuma proovima v inf. eesti | ära katsuma proovima afadv+v , kirjavahemärk kui eesti kulda eesti ärra+ ära afadv eesti +katsutakse katsuma proovima v ips.ind.pr. eesti | ära katsuma proovima afadv+v : kirjavahemärk se+ eesti +sinnane eesti hüab eesti mo eesti nimmet eesti appi abi s sg.ill. eesti , kirjavahemärk ja eesti miña eesti tahhan eesti tem̃ale eesti wastada eesti , kirjavahemärk ja eesti üttelda eesti : kirjavahemärk Se eesti on eesti mo eesti rahwas eesti , kirjavahemärk ja eesti tem̃a eesti ütleb eesti : kirjavahemärk Se eesti on eesti Jehowa eesti mo eesti Jum̃al eesti . kirjavahemärk
[Sk.XIV] viide 14 number . kirjavahemärk Pea+ eesti +tük eesti . kirjavahemärk
[Sk.XIV] viide Kristus eesti kaitseb eesti omma eesti koggodust eesti waenlaste eesti wasto eesti . kirjavahemärk
[Sk.XIV] viide  1 eesti . kirjavahemärk Wata eesti , kirjavahemärk üks eesti pääw eesti tulleb eesti Jehowa eesti auuks eesti , kirjavahemärk et eesti sinno eesti saak eesti wälja+ eesti +jaetakse eesti kesk eesti sinno eesti sees eesti . kirjavahemärk
[Sk.XIV] viide 2 number . kirjavahemärk Ja eesti ma eesti tahhan eesti keik eesti pagganad eesti kogguda eesti Jerusalemma eesti wasto eesti söddima eesti : kirjavahemärk ja eesti se eesti lin eesti peab eesti ärra+ eesti +woetud eesti , kirjavahemärk ja eesti need eesti koiad eesti ärra+ eesti +risutud eesti , kirjavahemärk ja eesti naeste-+ eesti +rahwas eesti ärra+ eesti +naertud eesti sama eesti ; kirjavahemärk ja eesti pool eesti liñna eesti rahwast eesti peab eesti wangi eesti minnema eesti , kirjavahemärk agga aga konj eesti rahwas eesti , kirjavahemärk mis eesti üllejääb eesti , kirjavahemärk ei eesti pea eesti mitte eesti ärra+ eesti +kautud eesti sama eesti liñna eesti seest eesti . kirjavahemärk
[Sk.XIV] viide 3 number . kirjavahemärk Ja eesti Jehowa eesti lähhäb eesti wälja eesti , kirjavahemärk ja eesti söddib eesti nende eesti sinnaste eesti pagganatte eesti wasto eesti , kirjavahemärk nenda eesti kui eesti sel eesti päwal eesti , kirjavahemärk kui eesti ta eesti söddis eesti taplusse eesti päwal eesti . kirjavahemärk
[Sk.XIV] viide 4 number . kirjavahemärk Ja eesti temma eesti jallad eesti seiswad eesti sel eesti päwal eesti ölli+ eesti +pude eesti mäe eesti peäl eesti , kirjavahemärk mis eesti on eesti Jerusalemma eesti kohhal eesti päwa+ eesti +tousmisse eesti poolt eesti ; kirjavahemärk ja eesti se eesti ölli+ eesti +pude eesti mäggi eesti löhkeb eesti löhki eesti keskelt eesti , kirjavahemärk päwa+ eesti +tousmisse eesti ja eesti päwa eesti loja+ eesti +minnemisse eesti pole eesti , kirjavahemärk wägga eesti sureks eesti orruks eesti : kirjavahemärk sest eesti pool eesti mägge eesti langeb eesti pohja eesti pole eesti , kirjavahemärk ja eesti temma eesti teine eesti pool eesti louna eesti pole eesti . kirjavahemärk
[Sk.XIV] viide 5 number . kirjavahemärk Kui eesti teie eesti siis eesti pöggenete eesti mo eesti mäggede eesti orrust eesti läbbi eesti , kirjavahemärk sest eesti se eesti mäggede eesti org eesti ullatab eesti warjo eesti kohta eesti ; kirjavahemärk siis eesti pöggenete eesti teie eesti , kirjavahemärk nenda eesti kui eesti teie eesti pöggenesite eesti ma-+ eesti +wärrisemisse eesti pärrast eesti Juda eesti kunninga eesti Usia eesti aial eesti : kirjavahemärk sest eesti Jehowa eesti minno eesti Jummal eesti tulleb eesti , kirjavahemärk ja eesti keik eesti pühhad eesti sinnoga eesti . kirjavahemärk
[Sk.XIV] viide 6 number . kirjavahemärk Ja eesti sel eesti päwal eesti peab eesti sündima eesti : kirjavahemärk ei eesti olle eesti walgust eesti ; kirjavahemärk palju eesti selgust eesti on eesti , kirjavahemärk ja eesti jälle eesti paks eesti pimmedus eesti . kirjavahemärk
[Sk.XIV] viide 7 number . kirjavahemärk Ja eesti peab eesti üks eesti pääw eesti ollema eesti , kirjavahemärk se eesti on eesti Jehowale eesti teäda eesti ; kirjavahemärk ei eesti mitte eesti päwa eesti , kirjavahemärk egga eesti ööd eesti : kirjavahemärk ja eesti öhto eesti aial eesti peab eesti sündima eesti , kirjavahemärk et eesti walgus eesti on eesti . kirjavahemärk
[Sk.XIV] viide 8 number . kirjavahemärk Ja eesti sel eesti päwal eesti peab eesti sündima eesti , kirjavahemärk et eesti ellaw eesti wessi eesti Jerusalemmast eesti wälja+ eesti +jookseb eesti , kirjavahemärk nende eesti pool eesti ossa eesti essimesse eesti merre eesti pole eesti , kirjavahemärk ja eesti teine eesti pool eesti ossa eesti taggumisse eesti merre eesti pole eesti ; kirjavahemärk se eesti peab eesti sui eesti ja eesti talwe eesti aial eesti nenda eesti ollema eesti . kirjavahemärk
[Sk.XIV] viide 9 number . kirjavahemärk Ja eesti JEHOWA eesti peab eesti kunningas eesti ollema eesti keik eesti ülle eesti Ma eesti : kirjavahemärk sel eesti päwal eesti peab eesti JEHOWA eesti üks eesti ainus eesti ollema eesti , kirjavahemärk ja eesti ta eesti nimmi eesti üks eesti ainus eesti . kirjavahemärk
[Sk.XIV] viide 10 number . kirjavahemärk Keik eesti se eesti Ma eesti peab eesti ümberringi eesti laggedaks eesti maaks eesti sama eesti Kebast eesti Rimmonist eesti sadik eesti , kirjavahemärk wasto eesti lounat eesti Jerusalemma eesti pole eesti ; kirjavahemärk ja eesti se eesti peab eesti sureks eesti sama eesti , kirjavahemärk ja eesti omma eesti paika eesti jäma eesti Penjamini eesti wärrawast eesti , kirjavahemärk essimesse eesti wärrawa eesti paigast eesti sadik eesti , kirjavahemärk nurga eesti wärrawast eesti sadik eesti , kirjavahemärk ja eesti Ananeli eesti tornist eesti kunninga eesti surro+ eesti +törrest eesti sadik eesti . kirjavahemärk
[Sk.XIV] viide 11 number . kirjavahemärk Ja eesti nemmad eesti peawad eesti seäl eesti sees eesti ellama eesti , kirjavahemärk ja eesti ei eesti pea eesti mitte eesti ennam eesti üks eesti ärra+ eesti +kautawa eesti assi eesti ollema eesti : kirjavahemärk sest eesti Jerusalemma eesti rahwas eesti peab eesti julgeste eesti ellama eesti . kirjavahemärk
[Sk.XIV] viide 12 number . kirjavahemärk Agga aga konj eesti se eesti peab eesti se eesti nuhtlus eesti ollema eesti , kirjavahemärk misga eesti Jehowa eesti tahhab eesti nuhhelda eesti keik eesti rahwast eesti , kirjavahemärk kes eesti Jerusalemma eesti wasto eesti söddiwad eesti : kirjavahemärk temma eesti panneb eesti igga+ eesti +ühhe eesti lihha eesti , kirjavahemärk nenda eesti kui eesti ta eesti omma eesti jalge eesti peäl eesti seisab eesti , kirjavahemärk ärra+ eesti +kuiwama eesti , kirjavahemärk ja eesti igga+ eesti +ühhe eesti silmad eesti peawad eesti omma eesti aukude eesti sees eesti ärra+ eesti +kuiwama eesti , kirjavahemärk ja eesti igga+ eesti +ühhe eesti keel eesti peab eesti temma eesti suus eesti ärra+ eesti +kuiwama eesti . kirjavahemärk
[Sk.XIV] viide 13 number . kirjavahemärk Ja eesti sel eesti päwal eesti peab eesti sündima eesti : kirjavahemärk suur eesti kärrin eesti Jehowa eesti käest eesti peab eesti nende eesti seas eesti ollema eesti , kirjavahemärk et eesti nemmad eesti teine eesti teise eesti kätte eesti kinni+ eesti +hakkawad eesti , kirjavahemärk ja eesti teise eesti kässi eesti touseb eesti teise eesti käe eesti wasto eesti . kirjavahemärk
[Sk.XIV] viide 14 number . kirjavahemärk Sest eesti ka ka modadv eesti Juda-+ eesti +rahwas eesti wöttab eesti söddida eesti Jerusalemma eesti wasto eesti : kirjavahemärk ja eesti keikide eesti pagganatte eesti warrandust eesti peab eesti koggutama koguma v ips.sup. eesti ümber+ eesti +ringi eesti , kirjavahemärk kulda eesti , kirjavahemärk ja eesti höbbedat eesti , kirjavahemärk ja eesti ridid eesti üpres eesti paljo eesti . kirjavahemärk
[Sk.XIV] viide 15 number . kirjavahemärk Ja eesti nenda eesti peab eesti hooste hobune s pl.gen. eesti , kirjavahemärk hobbo-+ eesti +eeslide eesel s pl.gen. eesti , kirjavahemärk kamelide eesti ja eesti eeslide eesel s pl.gen. eesti , kirjavahemärk ja eesti keikide eesti lojuste eesti nuhtlus eesti ollema eesti , kirjavahemärk mis eesti nende eesti leride eesti sees eesti on eesti , kirjavahemärk otse+ eesti +kui eesti se+ eesti +sinnane eesti nuhtlus eesti . kirjavahemärk
[Sk.XIV] viide 16 number . kirjavahemärk Ja eesti peab eesti sündima eesti , kirjavahemärk et eesti need eesti , kirjavahemärk kes eesti ülle+ eesti +jäwad eesti keikist eesti pagganist eesti , kirjavahemärk kes eesti Jerusalemma eesti peäle eesti tullewad eesti , kirjavahemärk peawad eesti keik eesti aasta eesti aastalt eesti ülles+ eesti +minnema eesti , kirjavahemärk kunningast eesti , kirjavahemärk wäggede eesti Jehowat eesti kummardama eesti , kirjavahemärk ja eesti leht-+ eesti +maiade eesti Pühha eesti piddama eesti . kirjavahemärk
[Sk.XIV] viide 17 number . kirjavahemärk Ja eesti peab eesti sündima eesti , kirjavahemärk et eesti nende eesti peäle eesti ei eesti pea eesti wihma eesti saddama eesti , kirjavahemärk kes eesti ma-+ eesti +ilma eesti rahwa eesti suggu+ eesti +wössade eesti seast eesti ei eesti lähhä eesti ülles eesti Jerusalemma eesti , kirjavahemärk kunningast eesti , kirjavahemärk wäggede eesti Jehowat eesti kummardama eesti . kirjavahemärk
[Sk.XIV] viide 18 number . kirjavahemärk Ja eesti kui eesti Egiptusse-+ eesti +rahwa eesti suggu+ eesti +wössa eesti ülles eesti ei eesti lähhe eesti egga eesti tulle eesti , kirjavahemärk siis eesti ei eesti sa eesti ka ka modadv eesti nende eesti peäle eesti mitte eesti wihma eesti ; kirjavahemärk nende eesti kätte eesti saab eesti se eesti nuhtlus eesti , kirjavahemärk misga eesti Jehowa eesti nuhtleb eesti need eesti pagganad eesti , kirjavahemärk kes eesti ei eesti lähhä eesti ülles eesti lehtmaiade eesti Pühha eesti piddama eesti . kirjavahemärk
[Sk.XIV] viide 19 number . kirjavahemärk Se eesti on eesti Egiptusse-+ eesti +rahwa eesti patto eesti nuhtlus eesti , kirjavahemärk ja eesti keikide eesti pagganatte eesti patto eesti nuhtlus eesti , kirjavahemärk kes eesti ei eesti lähhä eesti ülles eesti leht+ eesti +maiade eesti Pühha eesti piddama eesti . kirjavahemärk
Teksti info Eelmine lk Järgmine lk