Vana kirjakeele korpus
Wanna Seädusse Prohwetid
Helle, Anton Thor jt (tlk), 1739
Lehekülg 907
Sõna märgenduse vaatamiseks klõpsa sellel sõnal
[Sk.IV] viide 8 number . kirjavahemärk Ja eesti Jehowa eesti sanna eesti sai eesti mo eesti kätte eesti sedda eesti wisi eesti : kirjavahemärk
[Sk.IV] viide 9 number . kirjavahemärk Serubabeli eesti käed eesti on eesti se+ eesti +sinnatse eesti koia eesti raianud eesti , kirjavahemärk ja eesti temma eesti käed eesti peawad eesti ka ka modadv eesti sedda eesti täieste eesti ülles+ eesti +teggema eesti ; kirjavahemärk ja eesti sinna eesti pead eesti tundma eesti , kirjavahemärk et eesti wäggede eesti Jehowa eesti mind eesti on eesti teie eesti jure eesti läkkitanud eesti . kirjavahemärk
[Sk.IV] viide 10 number . kirjavahemärk Sest eesti kes eesti on eesti , kirjavahemärk kes eesti sedda eesti pissokeste eesti asjade eesti päwa eesti mikski eesti ei eesti panne eesti ? kirjavahemärk sest eesti need eesti seitse eesti silma eesti peawad eesti röömsad eesti ollema eesti , kirjavahemärk ja eesti näggema eesti sedda eesti tinna-+ eesti +lödi eesti Serubabeli eesti käes eesti ; kirjavahemärk Jehowa eesti silmad eesti , kirjavahemärk need eesti käiwad eesti keik eesti maad eesti läbbi eesti . kirjavahemärk
[Sk.IV] viide 11 number . kirjavahemärk Ja eesti ma eesti wastasin eesti , kirjavahemärk ja eesti ütlesin eesti temma eesti wasto eesti : kirjavahemärk Mis eesti on eesti need eesti kaks eesti ölli+ eesti +puud eesti , kirjavahemärk selle eesti küünla+ eesti +jalla eesti parremal eesti ja eesti ta eesti pahhemal eesti polel eesti ? kirjavahemärk
[Sk.IV] viide 12 number . kirjavahemärk Ja eesti ma eesti wastasin eesti teist+ eesti +korda eesti , kirjavahemärk ja eesti ütlesin eesti temma eesti wasto eesti : kirjavahemärk Mis eesti on eesti need eesti kaks eesti ölli+ eesti +pude eesti oksa eesti , kirjavahemärk mis eesti nende eesti kahhe eesti kuld-+ eesti +putke eesti külges eesti on eesti , kirjavahemärk mis eesti kuld-+ eesti +karwa eesti ölli eesti wälja+ eesti +wallawad eesti ennese eesti eest eesti ? kirjavahemärk
[Sk.IV] viide 13 number . kirjavahemärk Ja eesti ta eesti räkis eesti mo eesti wasto eesti ja eesti ütles eesti : kirjavahemärk Eks eesti sa eesti tea eesti , kirjavahemärk mis eesti need eesti on eesti ? kirjavahemärk ja eesti ma eesti ütlesin eesti : kirjavahemärk Ei eesti ma eesti tea eesti , kirjavahemärk mo eesti Issand eesti . kirjavahemärk
[Sk.IV] viide 14 number . kirjavahemärk Ja eesti temma eesti ütles eesti : kirjavahemärk Need eesti on eesti kaks eesti ölli+ eesti +pu eesti wösso eesti , kirjavahemärk mis eesti keige eesti se eesti ma-+ eesti +ilma eesti Issanda eesti ees eesti seiswad eesti . kirjavahemärk
[Sk.V] viide 5 number . kirjavahemärk Pea+ eesti +tük eesti . kirjavahemärk
[Sk.V] viide Kaks eesti näggemist eesti : kirjavahemärk üks eesti lendaw lendama pts vpts. eesti ramat eesti , kirjavahemärk ja eesti naene eesti wakkas eesti . kirjavahemärk
[Sk.V] viide  1 eesti . kirjavahemärk Ja eesti ma eesti töstsin eesti jälle eesti ommad eesti silmad eesti ülles eesti , kirjavahemärk ja eesti näggin eesti , kirjavahemärk ja eesti wata eesti , kirjavahemärk seäl eesti olli eesti üks eesti kokko+ eesti +keratud eesti ramat eesti , kirjavahemärk mis eesti lendis lendama v pers.ind.ipf.sg.3. eesti . kirjavahemärk
[Sk.V] viide 2 number . kirjavahemärk Ja eesti temma eesti ütles eesti mo eesti wasto eesti : kirjavahemärk Mis eesti sa eesti nääd eesti ? kirjavahemärk ja eesti ma eesti ütlesin eesti : kirjavahemärk Minna eesti nään eesti kokko+ eesti +keratud eesti ramato eesti , kirjavahemärk mis eesti lennab lendama v pers.ind.pr.sg.3. eesti , kirjavahemärk ta eesti pitkus eesti on eesti kaks+ eesti +kümmend eesti künart eesti , kirjavahemärk ja eesti ta eesti laius eesti kümme eesti künart eesti . kirjavahemärk
[Sk.V] viide 3 number . kirjavahemärk Ja eesti ta eesti ütles eesti mo eesti wasto eesti : kirjavahemärk Se eesti on eesti se eesti saattellemisse eesti sanna eesti , kirjavahemärk mis eesti wälja+ eesti +lähhäb eesti keik eesti ülle eesti Ma eesti : kirjavahemärk sest eesti igga+ eesti +üks eesti , kirjavahemärk kes eesti warrastab eesti , kirjavahemärk on eesti sedda eesti möda eesti puhhas eesti siit eesti poolt eesti ; kirjavahemärk ja eesti igga+ eesti +üks eesti , kirjavahemärk kes eesti wañnub eesti , kirjavahemärk on eesti sedda eesti möda eesti puhhas eesti seält eesti poolt eesti ennese eesti arwates eesti . kirjavahemärk
[Sk.V] viide 4 number . kirjavahemärk Ma eesti tahhan eesti sedda eesti wälja+ eesti +tua eesti , kirjavahemärk ütleb eesti wäggede eesti Jehowa eesti , kirjavahemärk ja eesti se eesti peab eesti tullema eesti selle eesti warga eesti koia eesti peäle eesti , kirjavahemärk ja eesti selle eesti koia eesti peäle eesti , kirjavahemärk kes eesti wallet eesti wañnub eesti minno eesti nimme eesti jures eesti , kirjavahemärk ja eesti peab eesti temma eesti kotta eesti allati alati adv eesti jäma eesti , kirjavahemärk ja eesti sedda eesti ärra+ eesti +löppetama eesti , kirjavahemärk ni eesti hästi eesti temma eesti puud eesti kui eesti temma eesti kiwwid eesti . kirjavahemärk
[Sk.V] viide 5 number . kirjavahemärk Ja eesti se eesti Ingel eesti , kirjavahemärk kes eesti minno eesti wasto eesti räkis eesti , kirjavahemärk läks eesti wälja eesti , kirjavahemärk ja eesti ütles eesti mo eesti wasto eesti : kirjavahemärk Et eesti tösta eesti om̃ad eesti silmad eesti ülles eesti , kirjavahemärk ja eesti wata eesti , kirjavahemärk mis eesti se eesti on eesti , kirjavahemärk mis eesti wälja+ eesti +tulleb eesti ? kirjavahemärk
[Sk.V] viide 6 number . kirjavahemärk Ja eesti ma eesti ütlesin eesti : kirjavahemärk Mis eesti se eesti on eesti ? kirjavahemärk ja eesti temma eesti ütles eesti : kirjavahemärk Se eesti on eesti se eesti Ehwa-+ eefa s sg.gen. eesti +moöt eesti mis eesti wälja+ eesti +lähhäb eesti ; kirjavahemärk ja eesti ta eesti ütles eesti : kirjavahemärk Se eesti on eesti nende eesti silma eesti himmo eesti keige eesti Ma eesti sees eesti . kirjavahemärk
[Sk.V] viide 7 number . kirjavahemärk Agga aga konj eesti wata eesti , kirjavahemärk üks eesti talent eesti sea-+ eesti +tinna eesti todi eesti , kirjavahemärk ja eesti se eesti , kirjavahemärk kes eesti Ehwa-+ eefa s sg.gen. eesti +moödo eesti sees eesti istus eesti , kirjavahemärk se eesti olli eesti üks eesti naeste+ eesti +rahwas eesti . kirjavahemärk
[Sk.V] viide 8 number . kirjavahemärk Ja eesti temma eesti ütles eesti : kirjavahemärk Se eesti on eesti se eesti öäl õel adj sg.nom. eesti naene eesti ; kirjavahemärk ja eesti ta eesti wiskas eesti tedda eesti Ehwa-+ eefa s sg.gen. eesti +moödo eesti sisse eesti , kirjavahemärk ja eesti wiskas eesti se eesti sea-+ eesti +tinna eesti lödi eesti senna eesti Ehwa eefa s sg.gen. eesti su eesti peäle eesti . kirjavahemärk
[Sk.V] viide 9 number . kirjavahemärk Ja eesti ma eesti töstsin eesti ommad eesti silmad eesti ülles eesti , kirjavahemärk ja eesti waatsin eesti ; kirjavahemärk ja eesti wata eesti , kirjavahemärk kaks eesti naest eesti läksid eesti wälja eesti , kirjavahemärk ja eesti tuul eesti olli eesti nende eesti tibade eesti sees eesti , kirjavahemärk ja eesti neil eesti ollid eesti tiwad eesti kui eesti tone+ eesti +kurre eesti tiwad eesti ; kirjavahemärk ja eesti nemmad eesti wisid eesti se eesti Ehwa-+ eefa s sg.gen. eesti +moödo eesti ülles eesti Ma eesti ja eesti taewa eesti wahhele eesti . kirjavahemärk
[Sk.V] viide 10 number . kirjavahemärk Ja eesti ma eesti ütlesin eesti selle eesti Ingli eesti wasto eesti , kirjavahemärk kes eesti minno eesti wasto eesti räkis eesti : kirjavahemärk Kuhho eesti wiwad eesti nemmad eesti sedda eesti Ehwa eefa s sg.gen. eesti ? kirjavahemärk
[Sk.V] viide 11 number . kirjavahemärk Ja eesti ta eesti ütles eesti mo eesti wasto eesti : kirjavahemärk Et eesti nemmad eesti temmale eesti kodda eesti ehhitawad eesti Sineari eesti male eesti , kirjavahemärk ja eesti siñna eesti peab eesti sedda eesti ülles+ eesti +tehtama tegema v ips.sup. eesti | üles tegema afadv+v , kirjavahemärk ja eesti pandama panema v ips.sup. eesti temma eesti seätud eesti kohta eesti . kirjavahemärk
[Sk.VI] viide 6 number . kirjavahemärk Pea+ eesti +tük eesti . kirjavahemärk
[Sk.VI] viide Kaks eesti wimist eesti näggemist eesti : kirjavahemärk nelli eesti wankrit eesti ja eesti kaks eesti kroni eesti . kirjavahemärk
[Sk.VI] viide  1 eesti . kirjavahemärk Ja eesti ma eesti töstsin eesti jälle eesti ommad eesti silmad eesti ülles eesti , kirjavahemärk ja eesti näggin eesti ; kirjavahemärk ja eesti wata eesti , kirjavahemärk nelli eesti wankrit eesti läksid eesti wälja eesti kahhe eesti mäe eesti wahhelt eesti , kirjavahemärk ja eesti need eesti mäed eesti ollid eesti wask-+ eesti +mäed eesti . kirjavahemärk
[Sk.VI] viide 2 number . kirjavahemärk Essimesse eesti wankri eesti ees eesti ollid eesti punnased eesti hobbosed eesti , kirjavahemärk ja eesti teise eesti wankri eesti ees eesti mustad eesti hobbosed eesti . kirjavahemärk
[Sk.VI] viide 3 number . kirjavahemärk Ja eesti kolmanda eesti wankri eesti ees eesti walged eesti hobbosed eesti , kirjavahemärk ja eesti neljandama eesti wankri eesti ees eesti kirjud eesti tuggewad eesti hobbosed eesti ; kirjavahemärk
[Sk.VI] viide 4 number . kirjavahemärk Ja eesti ma eesti hakkasin eesti räkima eesti , kirjavahemärk ja eesti ütlesin eesti Inglile eesti , kirjavahemärk kes eesti minno eesti wasto eesti räkis eesti : kirjavahemärk Mis eesti need eesti on eesti , kirjavahemärk mo eesti Issand eesti ? kirjavahemärk
[Sk.VI] viide 5 number . kirjavahemärk Ja eesti Ingel eesti kostis eesti , kirjavahemärk ja eesti ütles eesti mo eesti wasto eesti : kirjavahemärk Need eesti on eesti nelli eesti taewa eesti tuult eesti , kirjavahemärk mis eesti wälja+ eesti +lähhäwad eesti seält eesti , kirjavahemärk kus eesti nem̃ad eesti seisid eesti keige eesti ma-+ eesti +ilma eesti Issanda eesti jures eesti . kirjavahemärk
[Sk.VI] viide 6 number . kirjavahemärk Kus eesti mustad eesti hobbosed eesti ees eesti , kirjavahemärk need eesti läksid eesti wälja eesti pohja eesti male eesti , kirjavahemärk ja eesti need eesti walged eesti läksid eesti wälja eesti nende eesti järrele eesti ; kirjavahemärk ja eesti need eesti kirjud eesti läksid eesti wälja eesti louna eesti male eesti . kirjavahemärk
[Sk.VI] viide 7 number . kirjavahemärk Ja eesti need eesti tuggewad eesti läksid eesti wälja eesti , kirjavahemärk ja eesti püüdsid eesti miñna eesti maad eesti läbbi+ eesti +käima eesti ; kirjavahemärk ja eesti temma eesti ütles eesti : kirjavahemärk Minge eesti , kirjavahemärk käige eesti maad eesti läbbi eesti ; kirjavahemärk ja eesti nemmad eesti käisid eesti maad eesti läbbi eesti . kirjavahemärk
[Sk.VI] viide 8 number . kirjavahemärk Ja eesti ta eesti hüdis eesti mind eesti , kirjavahemärk ja eesti räkis eesti mo eesti wasto eesti ja eesti ütles eesti : kirjavahemärk Wata eesti need eesti , kirjavahemärk kes eesti wälja+ eesti +läksid eesti pohja eesti male eesti , kirjavahemärk on eesti saatnud eesti mo eesti waimo eesti hingama eesti pohja eesti male eesti . kirjavahemärk
Teksti info Eelmine lk Järgmine lk