Vana kirjakeele korpus
Wanna Seädusse Prohwetid
Helle, Anton Thor jt (tlk), 1739
Lehekülg 899
Sõna märgenduse vaatamiseks klõpsa sellel sõnal
[Ha.II] viide 6 number . kirjavahemärk Eks eesti nemmad eesti mitte eesti keik eesti ei eesti wötta eesti temma eesti peäle eesti tösta eesti üht eesti tähhendamisse-+ eesti +sanna eesti , kirjavahemärk ja eesti selletust eesti , kirjavahemärk mis eesti temmale eesti jääb eesti moistatusseks eesti ; kirjavahemärk ja eesti igga+ eesti +üks eesti ütleb eesti : kirjavahemärk Hädda häda s sg.nom. eesti sellele eesti , kirjavahemärk kes eesti paljo eesti kokko+ eesti +panneb eesti , kirjavahemärk mis eesti ep eesti olle eesti temma eesti pärralt eesti ; kirjavahemärk kauaks eesti se eesti on eesti ? kirjavahemärk temma eesti koormab eesti agga aga konj eesti ennese eesti peäle eesti pakso eesti mudda eesti . kirjavahemärk
[Ha.II] viide 7 number . kirjavahemärk Eks eesti need eesti wötta eesti äkkitselt eesti ülles+ eesti +tousta eesti , kirjavahemärk kes eesti sind eesti ham̃ustawad eesti ? kirjavahemärk ja eesti ülles+ eesti +ärkada eesti , kirjavahemärk kes eesti sind eesti wintsutawad eesti , kirjavahemärk ja eesti sa eesti pead eesti neile eesti risutawaks eesti sama eesti . kirjavahemärk
[Ha.II] viide 8 number . kirjavahemärk Sest eesti sinna eesti olled eesti paljo eesti pagganid eesti risunud eesti , kirjavahemärk keik eesti ülle+ eesti +jänud eesti rahwas eesti peawad eesti sind eesti jälle eesti risuma eesti ; kirjavahemärk innimesse eesti were eesti pärrast eesti ja eesti se eesti wäe+ eesti +kauba eesti eesti pärrast eesti , kirjavahemärk mis eesti tehtud eesti selle eesti male eesti , kirjavahemärk liñnale eesti , kirjavahemärk ja eesti keikile eesti , kirjavahemärk kes eesti seäl eesti ellawad eesti . kirjavahemärk
[Ha.II] viide 9 number . kirjavahemärk Hädda häda s sg.nom. eesti sellele eesti , kirjavahemärk kes eesti ahnitseb eesti kurja eesti kasso eesti omma eesti suggule eesti , kirjavahemärk et eesti ta eesti panneks eesti omma eesti pessa eesti ülles eesti körgesse eesti , kirjavahemärk et eesti ta eesti peäseks eesti kurja eesti käest eesti . kirjavahemärk
[Ha.II] viide 10 number . kirjavahemärk Sa eesti olled eesti nou eesti piddanud eesti häbbiks eesti omma eesti suggule eesti , kirjavahemärk et eesti sa eesti ni eesti paljo eesti rahwast eesti kullutanud eesti , kirjavahemärk ja eesti olled eesti patto eesti teinud eesti omma eesti hinge eesti wasto eesti . kirjavahemärk
[Ha.II] viide 11 number . kirjavahemärk Sest eesti kiwwid eesti kissendawad eesti mürist eesti , kirjavahemärk ja eesti palgid eesti pu-+ eesti +seinadest eesti wastawad eesti neile eesti : kirjavahemärk
[Ha.II] viide 12 number . kirjavahemärk Hädda häda s sg.nom. eesti sellele eesti , kirjavahemärk kes eesti ehhitab eesti liñna eesti werrega eesti , kirjavahemärk ja eesti kinnitab eesti liñna eesti köwwerussega eesti . kirjavahemärk
[Ha.II] viide 13 number . kirjavahemärk Wata eesti , kirjavahemärk eks eesti se eesti olle eesti wäggede eesti Jehowa eesti käest eesti , kirjavahemärk et eesti rahwas eesti waewa eesti näwad eesti , kirjavahemärk tulle eesti tarwis eesti , kirjavahemärk ja eesti rahwa-+ eesti +seltsid eesti eñast eesti ärra+ eesti +wässitawad eesti tühja eesti tarwis eesti . kirjavahemärk
[Ha.II] viide 14 number . kirjavahemärk Sest eesti Ma eesti peab eesti täis eesti sama eesti JEHOWA eesti au eesti tundmissega eesti , kirjavahemärk nenda eesti kui eesti wessi eesti merre eesti kohhad eesti kattab eesti . kirjavahemärk
[Ha.II] viide 15 number . kirjavahemärk Hädda häda s sg.nom. eesti sellele eesti , kirjavahemärk kes eesti jodab eesti omma eesti liggimest eesti , kirjavahemärk kes eesti sa eesti kätte eesti pakkud eesti om̃a eesti lehkri eesti , kirjavahemärk ja eesti peälegi eesti joobnuks eesti teed eesti , kirjavahemärk et eesti sa eesti woiksid eesti nende eesti allastust eesti nähha eesti sada eesti . kirjavahemärk
[Ha.II] viide 16 number . kirjavahemärk Sa eesti olled eesti häbbi+ eesti +naero eesti kül eesti sanud eesti au eesti eest eesti , kirjavahemärk jo eesti sinna eesti ka ka modadv eesti , kirjavahemärk et eesti sa eesti olled eesti ümber+ eesti +leikamatta eesti ; kirjavahemärk Jehowa eesti parrema eesti käe eesti karrikas eesti tulleb eesti jälle eesti so eesti kätte eesti , kirjavahemärk ja eesti üks eesti naerus eesti okse eesti saab eesti so eesti au eesti peäle eesti . kirjavahemärk
[Ha.II] viide 17 number . kirjavahemärk Sest eesti se eesti wäe+ eesti +kauba eesti eesti , kirjavahemärk mis eesti Libanonile eesti sünnib eesti , kirjavahemärk peab eesti sind eesti katma eesti , kirjavahemärk ja eesti nende eesti lojuste eesti ärra+ eesti +raiskaminne eesti , kirjavahemärk mis eesti neid eesti on eesti ärra+ eesti +ehmatand eesti ; kirjavahemärk innimeste eesti were eesti pärrast eesti , kirjavahemärk ja eesti se eesti wäe+ eesti +kauba eesti eesti pärrast eesti , kirjavahemärk mis eesti tehtud eesti selle eesti male eesti , kirjavahemärk liñnale eesti , kirjavahemärk ja eesti keikile eesti , kirjavahemärk kes eesti seäl eesti ellawad eesti . kirjavahemärk
[Ha.II] viide 18 number . kirjavahemärk Mis eesti kasso eesti on eesti sest eesti nikkerdud nikerdama v tud. eesti kuiust kuju s sg.el. eesti olnud eesti , kirjavahemärk et eesti selle eesti teggia eesti sedda eesti on eesti nikkerdand nikerdama v nud. eesti ? kirjavahemärk mis eesti kasso eesti on eesti sest eesti wallatud eesti kuiust kuju s sg.el. eesti , kirjavahemärk ja eesti walle eesti öppetajast eesti ? kirjavahemärk et eesti se eesti tehtud eesti kuio kuju s sg.gen. eesti teggia eesti se eesti peäle eesti lodab eesti , kirjavahemärk et eesti ta eesti tühjad eesti tummad eesti jummalad eesti teeb eesti . kirjavahemärk
[Ha.II] viide 19 number . kirjavahemärk Hädda häda s sg.nom. eesti sellele eesti , kirjavahemärk kes eesti pule eesti ütleb eesti : kirjavahemärk Hakka eesti walwama eesti ; kirjavahemärk ja eesti kiwwile eesti , kirjavahemärk mis eesti wait eesti seisab eesti : kirjavahemärk Ärka eesti ülles eesti ; kirjavahemärk kas kas modadv eesti se eesti peab eesti öppetama eesti ? kirjavahemärk wata eesti , kirjavahemärk kuld eesti ja eesti höbbe eesti on eesti temma eesti ümber+ eesti +lödud eesti , kirjavahemärk ja eesti ühtege eesti waimo eesti polle eesti temma eesti sees eesti . kirjavahemärk
[Ha.II] viide 20 number . kirjavahemärk Agga aga konj eesti Jehowa eesti on eesti ommas eesti pühhas eesti templis eesti ; kirjavahemärk temma eesti palle eesti ees eesti olle eesti wait eesti , kirjavahemärk keik eesti ma-+ eesti +ilm eesti ! kirjavahemärk
[Ha.III] viide 3 number . kirjavahemärk Pea+ eesti +tük eesti . kirjavahemärk
[Ha.III] viide Habakuk eesti teeb eesti palwet eesti usklikkude eesti eest eesti : kirjavahemärk on eesti römus eesti lotes eesti . kirjavahemärk
[Ha.III] viide 1 number . kirjavahemärk Prohweti eesti Habakuki eesti palwe eesti ahhastusse ahastus s sg.gen. eesti laulude eesti wisi eesti : kirjavahemärk
[Ha.III] viide 2 number . kirjavahemärk Jehowa eesti ma eesti ollen eesti jutto eesti sinnust eesti kuulnud eesti , kirjavahemärk ma eesti ollen eesti kartnud eesti ; kirjavahemärk Jehowa eesti omma eesti tehtud eesti rahwast eesti hoia eesti ellus eesti kesk eesti hädda häda s sg.gen. eesti aastade eesti sees eesti , kirjavahemärk kesk eesti hädda häda s sg.gen. eesti aastade eesti sees eesti anna eesti armo eesti teäda eesti , kirjavahemärk mötle eesti hallastamisse eesti peäle eesti wihhastusses eesti . kirjavahemärk
[Ha.III] viide 3 number . kirjavahemärk Jummal eesti tulli eesti Temanist eesti , kirjavahemärk ja eesti se eesti , kirjavahemärk kes eesti pühha eesti on eesti , kirjavahemärk Parani eesti mäe eesti peält eesti , kirjavahemärk Sela eesti ; kirjavahemärk temma eesti suur eesti au eesti kattab eesti taewast eesti , kirjavahemärk ja eesti Ma eesti on eesti temma eesti kitust eesti täis eesti . kirjavahemärk
[Ha.III] viide 4 number . kirjavahemärk Ja eesti selgus eesti on eesti kui eesti walgus eesti , kirjavahemärk sarwed eesti ehk eesti rammo eesti on eesti temmal eesti ta eesti ommast eesti käest eesti ; kirjavahemärk ja eesti seäl eesti on eesti temma eesti tuggew eesti warjo+ eesti +paik eesti . kirjavahemärk
[Ha.III] viide 5 number . kirjavahemärk Temma eesti palle eesti ees eesti käib eesti katk eesti ; kirjavahemärk ja eesti temma eesti jalge eesti jurest eesti tulleb eesti willi-+ eesti +többi eesti wälja eesti . kirjavahemärk
[Ha.III] viide 6 number . kirjavahemärk Temma eesti on eesti seisma eesti jänud eesti , kirjavahemärk ja eesti Ma eesti ärra+ eesti +moötnud eesti ; kirjavahemärk ta eesti on eesti watanud eesti , kirjavahemärk ja eesti pagganad eesti ühhest eesti ärra+ eesti +aianud eesti , kirjavahemärk ja eesti iggawad igav ammune adj pl.nom. eesti mäed eesti on eesti laiale eesti pillatud eesti , kirjavahemärk iggawessed igavene adj pl.nom. eesti mäe+ eesti +kingud eesti on eesti allawautud eesti : kirjavahemärk iggawessed igavene adj pl.nom. eesti käimissed eesti on eesti temmal eesti . kirjavahemärk
[Ha.III] viide 7 number . kirjavahemärk Nurjatuma nurjatu adj sg.gen. eesti eesti al eesti näggin eesti ma eesti Kusani eesti telgid eesti : kirjavahemärk Midjani eesti Ma eesti telgi eesti tekkid eesti wärrisesid eesti . kirjavahemärk
[Ha.III] viide 8 number . kirjavahemärk Kas kas modadv eesti wihha eesti jöggede eesti wasto eesti , kirjavahemärk kas kas modadv eesti sinno eesti wihha eesti , kirjavahemärk Jehowa eesti ! kirjavahemärk jöggede eesti wasto eesti süttis eesti pöllema eesti ? kirjavahemärk kas kas modadv eesti so eesti hirmus eesti wihha eesti olli eesti merre eesti wasto eesti ? kirjavahemärk kui eesti sa eesti söidad eesti om̃a eesti hooste eesti selgas eesti , kirjavahemärk siis eesti so eesti söa+ eesti +wankrid eesti on eesti abbiks abi s sg.tr. eesti . kirjavahemärk
[Ha.III] viide 9 number . kirjavahemärk So eesti paljas eesti ammo eesti ärratakse eesti ülles eesti se eesti pärrast eesti , kirjavahemärk mis eesti wannettega eesti suggu+ eesti +arrudele eesti on eesti tootud eesti , kirjavahemärk so eesti sanna eesti pärrast eesti , kirjavahemärk Sela eesti ; kirjavahemärk jöggedega eesti löhhud eesti sa eesti maad eesti läbbi eesti . kirjavahemärk
[Ha.III] viide 10 number . kirjavahemärk Mäed eesti näwad eesti sind eesti , kirjavahemärk ja eesti on eesti kui eesti lapse-+ eesti +waewas eesti ; kirjavahemärk suur eesti wee eesti tousminne eesti käib eesti keik eesti läbbi eesti : kirjavahemärk süggawus eesti annab eesti omma eesti heält eesti kuulda eesti , kirjavahemärk ta eesti töstab eesti ommad eesti käed eesti körgesse eesti ülles eesti . kirjavahemärk
[Ha.III] viide 11 number . kirjavahemärk Päike eesti ja eesti ku eesti jäwad eesti seisma eesti assemele eesti , kirjavahemärk nemmad eesti lähhäwad eesti sinno eesti noolte eesti walgussega eesti , kirjavahemärk ja eesti so eesti pigi eesti walk eesti selgussega eesti . kirjavahemärk
Teksti info Eelmine lk Järgmine lk