Vana kirjakeele korpus
Ma- ja merre-piltid
Kreutzwald, Friedrich Reinhold, 1850
Lehekülg 86
Sõna märgenduse vaatamiseks klõpsa sellel sõnal
Jljemine eesti näggin eesti , kirjavahemärk kudda eesti mees eesti mind eesti sõbruse eesti pärrast eesti ärra eesti olli eesti kutsund eesti . kirjavahemärk
Tem̃a eesti tahtis eesti mind eesti önnetuse eesti eest eesti oida eesti , kirjavahemärk mis eesti teiste eesti peale eesti ürikese eesti aea eesti pärrast eesti langes eesti . kirjavahemärk
Kül eesti olli eesti suur eesti kurblik eesti önnetus eesti , kirjavahemärk mis eesti Jrländeri eesti marru=+ eesti +tule eesti linnu eesti laskmise eesti läbbi eesti sündis eesti . kirjavahemärk
Ei eesti olnud eesti weel eesti tund eesti aega eesti möda eesti jõudnud eesti peale eesti sedda eesti , kirjavahemärk kui eesti meie eesti kedetud eesti kallu eesti ollime eesti sönud eesti , kirjavahemärk seal eesti jäiwad eesti kõik eesti korraga eesti aigeks eesti , kirjavahemärk miña eesti isse eesti ka eesti , kirjavahemärk ja eesti meie eesti laew eesti olli eesti äkkitselt eesti latsaretiks eesti sanud eesti . kirjavahemärk
Külm eesti iggi eesti tulli eesti mulle eesti otsa eesti ette eesti , kirjavahemärk kehha eesti wärrises eesti kui eesti kanges eesti rabbandusses eesti ja eesti oksendamine eesti kippus eesti peale eesti . kirjavahemärk
Teistega eesti olli eesti luggu eesti weel eesti kurblikum eesti , kirjavahemärk nem̃ad eesti olliwad eesti paljo eesti suremas eesti äddas eesti . kirjavahemärk
Kippar eesti wingerdas eesti wallo eesti käes eesti maas eesti ja eesti kiskus eesti ennast eesti kui eesti kerra eesti kokko eesti , kirjavahemärk Jrländer eesti oigas eesti et eesti südda eesti kippub eesti löhkema eesti , kirjavahemärk waesed eesti naised eesti kurtsid eesti walloga eesti om̃a eesti ädda eesti , kirjavahemärk pealik eesti Walker eesti arwas eesti igga eesti silma+ eesti +pilgul eesti ello eesti otsa eesti kätte eesti tullemas eesti , kirjavahemärk matrosed eesti ähkisid eesti ja eesti wandusid eesti , kirjavahemärk et eesti kolle eesti olli eesti kuulda eesti . kirjavahemärk
Ja eesti õppetut eesti mees eesti Flint eesti ja eesti türija eesti , kirjavahemärk kes eesti mõllemad eesti kallatesse eesti ei eesti olnud eesti putunud eesti , kirjavahemärk jäiwad eesti üksi eesti terweks eesti . kirjavahemärk
" eesti Siña eesti ülle+ eesti +anneto eesti koer eesti ! kirjavahemärk " eesti kärgatas eesti kippar eesti türija eesti peale eesti : kirjavahemärk " eesti tunnista eesti ! kirjavahemärk kallad eesti ollid eesti kihwtised eesti , kirjavahemärk ja eesti siña eesti teadsid eesti sedda eesti ? kirjavahemärk " eesti
" eesti Teadsin eesti kül eesti , kirjavahemärk " eesti kostis eesti türija eesti kolleda eesti ealega eesti : kirjavahemärk " eesti Ollen eesti üks eesti waña eesti laewa+ eesti +mees eesti ja eesti ei eesti walleta eesti mitte eesti . kirjavahemärk
Teadsin eesti kül eesti , kirjavahemärk et eesti kallad eesti kihwtised eesti ollid eesti , kirjavahemärk siiski eesti ei eesti üttelnud eesti ma eesti sedda eesti , kirjavahemärk et eesti Jrländer eesti nuhtluse eesti käest eesti ei eesti peaseks eesti . kirjavahemärk
Seal eesti ta eesti waenlane eesti nüüd eesti on eesti maas eesti ja eesti peab eesti armuta eesti ärra+ eesti +surrema eesti ; kirjavahemärk sest eesti ta eesti peab eesti merre-+ eesti +kaña eesti poeokeste eesti tapmise eesti palgaks eesti nüüd eesti isse eesti ello eesti jätma eesti . kirjavahemärk
Teksti info Eelmine lk Järgmine lk