Vana kirjakeele korpus
Wanna Seädusse Prohwetid
Helle, Anton Thor jt (tlk), 1739
Lehekülg 849
Sõna märgenduse vaatamiseks klõpsa sellel sõnal
[Hs.XLV] viide 17 number . kirjavahemärk Ja eesti selle eesti würsti eesti kohhus eesti on eesti , kirjavahemärk need eesti pölletamisse eesti ja eesti roa- eesti ja eesti joma-+ eesti +ohwrid eesti anda eesti Pühhade eesti ja eesti nore-+ eesti +ku- eesti ja eesti hingamisse-+ eesti +päiwil eesti , kirjavahemärk iggal eesti aial eesti , kirjavahemärk mis eesti seätud eesti on eesti Israeli eesti suggule eesti : kirjavahemärk temma eesti peab eesti walmistama eesti sedda eesti patto-+ eesti +ohwri eesti , kirjavahemärk ja eesti roa- eesti ja eesti pölletamisse- eesti ja eesti tänno-+ eesti +ohwri eesti , kirjavahemärk et eesti Israeli eesti suggu eesti eest eesti ärra+ eesti +leppitamist eesti tehhakse eesti . kirjavahemärk
[Hs.XLV] viide 18 number . kirjavahemärk Nenda eesti ütleb eesti Issand eesti Jehowa eesti : kirjavahemärk Essimessel eesti essimesse eesti ku eesti päwal eesti pead eesti sa eesti wötma eesti ühhe eesti wärsi eesti , kirjavahemärk mis eesti noor eesti weis eesti ja eesti selge eesti terwe eesti , kirjavahemärk ja eesti pattust eesti puhhastama eesti sedda eesti pühha eesti paika eesti . kirjavahemärk
[Hs.XLV] viide 19 number . kirjavahemärk Ja eesti preester eesti peab eesti sest eesti patto-+ eesti +ohwri eesti werrest eesti wötma eesti , kirjavahemärk ja eesti pannema eesti koia eesti posti eesti peäle eesti , kirjavahemärk ja eesti altari altar s sg.gen. eesti äre eesti nelja eesti nurga eesti peäle eesti , kirjavahemärk ja eesti seest+ eesti +piddise eesti oue eesti wärrawa eesti posti eesti peäle eesti . kirjavahemärk
[Hs.XLV] viide 20 number . kirjavahemärk Ja eesti sedda eesti wisi eesti pead eesti sa eesti teggema eesti selle eesti ku eesti seitsmel eesti päwal eesti se eesti innimesse eesti eest eesti , kirjavahemärk kes eesti eksind eesti ja eesti ennast eesti lasknud eesti eksitada eesti ; kirjavahemärk ja eesti teie eesti peate eesti pühha eesti koia eesti eest eesti ärra+ eesti +leppitamist eesti teggema eesti . kirjavahemärk
[Hs.XLV] viide 21 number . kirjavahemärk Nelja+ eesti +teist+ eesti +kümnemal eesti essimesse eesti ku eesti päwal eesti peab eesti teile teie pron pl.all. eesti Pasa-+ eesti +pühha eesti ollema eesti , kirjavahemärk üks eesti Pühha eesti seitsmest eesti päwast eesti ; kirjavahemärk hapnematta eesti leibo eesti peab eesti södima eesti . kirjavahemärk
[Hs.XLV] viide 22 number . kirjavahemärk Ja eesti würst eesti peab eesti sel eesti päwal eesti issi+ eesti +ennese eesti ja eesti keige eesti se eesti Ma eesti rahwa eesti eest eesti ühhe eesti wärsi eesti patto-+ eesti +ohwriks eesti walmistama eesti . kirjavahemärk
[Hs.XLV] viide 23 number . kirjavahemärk Ja eesti need eesti seitse eesti Pühhade eesti päwa eesti peab eesti ta eesti Jehowale eesti pölletamisse-+ eesti +ohwri eesti walmistama eesti seitse eesti wärse eesti ja eesti seitse eesti jära eesti , kirjavahemärk mis eesti selge eesti terwed eesti , kirjavahemärk igga+ eesti +päwa eesti need eesti seitse eesti päwa eesti ; kirjavahemärk ja eesti patto eesti ohwriks eesti ühhe eesti nore eesti sikko sikk s sg.gen. eesti igga+ eesti +päwa eesti . kirjavahemärk
[Hs.XLV] viide 24 number . kirjavahemärk Ja eesti roa-+ eesti +ohwriks eesti peab eesti ta eesti walmistama eesti ühhe eesti Ehwa eefa s sg.gen. eesti wärsi eesti peäle eesti , kirjavahemärk ja eesti Ehwa eefa s sg.gen. eesti jära eesti peäle eesti , kirjavahemärk ja eesti Hinni eesti ölli eesti ühhe eesti Ehwa eefa s sg.gen. eesti peäle eesti . kirjavahemärk
[Hs.XLV] viide 25 number . kirjavahemärk Wie+ eesti +teist+ eesti +kümnemal eesti seitsme eesti ku eesti päwal eesti peab eesti ta eesti ni+ eesti +sammoti eesti sel eesti Pühhal eesti teggema eesti seitse eesti päwa eesti ; kirjavahemärk ühhe eesti wisi eesti peäl eesti peab eesti se eesti patto-+ eesti +ohwer eesti , kirjavahemärk ja eesti se eesti pölletamisse- eesti ja eesti se eesti roa-+ eesti +ohwer eesti , kirjavahemärk ja eesti se eesti ölli eesti ollema eesti . kirjavahemärk
[Hs.XLVI] viide 46 number . kirjavahemärk Pea+ eesti +tük eesti . kirjavahemärk
[Hs.XLVI] viide Mis eesti würsti eesti ja eesti rahwa eesti kohhus eesti on eesti ue eesti templi eesti aial eesti . kirjavahemärk
[Hs.XLVI] viide 1 number . kirjavahemärk Nenda eesti ütleb eesti Issand eesti Jehowa eesti : kirjavahemärk Se eesti seest+ eesti +piddise eesti oue eesti wärraw eesti , kirjavahemärk kelle eesti su eesti päwa+ eesti +tousma eesti pole eesti lähhäb eesti , kirjavahemärk peab eesti lukkus eesti ollema eesti need eesti kuus eesti argi-+ eesti +päwa eesti , kirjavahemärk agga aga konj eesti hingamisse-+ eesti +päwal eesti peab eesti sedda eesti lahti+ eesti +tehtama tegema v ips.sup. eesti , kirjavahemärk ja eesti nore eesti ku eesti päwal eesti peab eesti sedda eesti lahti+ eesti +tehtama tegema v ips.sup. eesti | lahti tegema afadv+v . kirjavahemärk
[Hs.XLVI] viide 2 number . kirjavahemärk Ja eesti würst eesti peab eesti sisse+ eesti +tullema eesti se eesti wärrawa eesti eest+ eesti +koiast eesti läbbi eesti wäljas+ eesti +poolt eesti , kirjavahemärk ja eesti seisma eesti se eesti wärrawa eesti posti eesti jures eesti , kirjavahemärk ja eesti preestrid eesti peawad eesti temma eesti pölletamisse- eesti ja eesti tänno-+ eesti +ohwrid eesti walmistama eesti , kirjavahemärk ja eesti ta eesti peab eesti kummardama eesti wärrawa eesti läwwe eesti peäl eesti , kirjavahemärk ja eesti jälle eesti wälja+ eesti +minnema eesti ; kirjavahemärk agga aga konj eesti sedda eesti wärrawat eesti ei eesti pea eesti mitte eesti enne eesti öhto eesti lukko eesti pandama panema v ips.sup. eesti . kirjavahemärk
[Hs.XLVI] viide 3 number . kirjavahemärk Ja eesti se eesti mu eesti ma-+ eesti +rahwas eesti peab eesti kummardama eesti selle eesti wärrawa eesti suus eesti hingamisse- eesti ja eesti nore eesti ku eesti päiwil eesti Jehowa eesti ette eesti . kirjavahemärk
[Hs.XLVI] viide 4 number . kirjavahemärk Agga aga konj eesti se eesti pölletamisse-+ eesti +ohwer eesti , kirjavahemärk mis eesti würst eesti Jehowale eesti toob eesti , kirjavahemärk peab eesti hingamisse-+ eesti +päwal eesti ollema eesti kuus eesti lamba-+ eesti +talle eesti , kirjavahemärk mis eesti selge eesti terwed eesti , kirjavahemärk ja eesti üks eesti jäär eesti , kirjavahemärk mis eesti selge eesti terwe eesti . kirjavahemärk
[Hs.XLVI] viide 5 number . kirjavahemärk Ja eesti se eesti roa-+ eesti +ohwer eesti peab eesti ollema eesti üks eesti Ehwa eefa s sg.nom. eesti jära eesti peäle eesti , kirjavahemärk agga aga konj eesti se eesti roa-+ eesti +ohwer eesti lamba-+ eesti +tallede eesti peäle eesti , kirjavahemärk mis eesti temma eesti kässi eesti jouab eesti anda eesti ; kirjavahemärk agga aga konj eesti üks eesti Hin eesti ölli eesti ühhe eesti Ehwa eefa s sg.gen. eesti peäle eesti . kirjavahemärk
[Hs.XLVI] viide 6 number . kirjavahemärk Ja eesti nore eesti ku eesti päwal eesti üks eesti wärs eesti , kirjavahemärk mis eesti noor eesti weis eesti ja eesti selge eesti terwe eesti , kirjavahemärk ja eesti kuus eesti oinik-+ eesti +talle eesti , kirjavahemärk ja eesti üks eesti jäär eesti , kirjavahemärk selge eesti terwed eesti peawad eesti nemmad eesti ollema eesti . kirjavahemärk
[Hs.XLVI] viide 7 number . kirjavahemärk Ja eesti ühhe eesti Ehwa eefa s sg.gen. eesti peab eesti ta eesti walmistama eesti se eesti wärsi eesti peäle eesti , kirjavahemärk ja eesti ühhe eesti Ehwa eefa s sg.gen. eesti selle eesti jära eesti peäle eesti roa-+ eesti +ohwriks eesti , kirjavahemärk ja eesti nende eesti lamba-+ eesti +tallede eesti peäle eesti , kirjavahemärk nenda eesti kui eesti temma eesti kässi eesti jouab eesti anda eesti , kirjavahemärk ja eesti ühhe eesti Hinni eesti Ehwa eefa s sg.gen. eesti peäle eesti . kirjavahemärk
[Hs.XLVI] viide 8 number . kirjavahemärk Ja eesti kui eesti würst eesti sisse+ eesti +tulleb eesti , kirjavahemärk peab eesti ta eesti wärrawa eesti eest+ eesti +koiast eesti sisse+ eesti +tullema eesti , kirjavahemärk ja eesti sedda eesti teed eesti peab eesti ta eesti wälja+ eesti +minnema eesti . kirjavahemärk
[Hs.XLVI] viide 9 number . kirjavahemärk Ja eesti kui eesti mu eesti ma-+ eesti +rahwas eesti tulleb eesti Jehowa eesti ette eesti seätud eesti pühhade eesti aeges eesti , kirjavahemärk siis eesti se eesti , kirjavahemärk kes eesti pohja eesti wärrawast eesti sisse+ eesti +tulleb eesti Jehowat eesti kummardama eesti peab eesti louna eesti wärrawast eesti jälle eesti wälja+ eesti +minnema eesti , kirjavahemärk ja eesti kes eesti louna eesti wärrawast eesti sisse+ eesti +tulleb eesti , kirjavahemärk peab eesti pohja eesti wärra+ eesti +wast eesti wälja+ eesti +minnema eesti : kirjavahemärk ta eesti ei eesti pea eesti mitte eesti sedda eesti wärrawa eesti teed eesti taggasi eesti minnema eesti , kirjavahemärk kust eesti ta eesti sisse+ eesti +tulnud eesti , kirjavahemärk sest eesti nemmad eesti peawad eesti otse+ eesti +kohhe eesti wälja+ eesti +minnema eesti . kirjavahemärk
[Hs.XLVI] viide 10 number . kirjavahemärk Ja eesti würst eesti peab eesti nende eesti seas eesti sisse+ eesti +tullema eesti , kirjavahemärk kui eesti nemmad eesti sisse+ eesti +tullewad eesti , kirjavahemärk ja eesti kui eesti nemmad eesti wälja+ eesti +lähhäwad eesti , kirjavahemärk peawad eesti nemmad eesti ühtlase eesti wälja+ eesti +minnema eesti . kirjavahemärk
[Hs.XLVI] viide 11 number . kirjavahemärk Ja eesti nende eesti Pühhade eesti ja eesti mu eesti seätud eesti pühhade eesti aeges eesti peab eesti se eesti roa-+ eesti +ohwer eesti ollema eesti üks eesti Ehwa eefa s sg.nom. eesti wärsi eesti peäle eesti , kirjavahemärk ja eesti Ehwa eefa s sg.nom. eesti jära eesti peäle eesti , kirjavahemärk ja eesti nende eesti oinik-+ eesti +tallede eesti peäle eesti , kirjavahemärk mis eesti ta eesti kässi eesti jouab eesti anda eesti , kirjavahemärk ja eesti üks eesti Hin eesti ölli eesti ühhe eesti Ehwa eefa s sg.gen. eesti peäle eesti : kirjavahemärk
[Hs.XLVI] viide 12 number . kirjavahemärk Ja eesti kui eesti würst eesti ühhe eesti hea+ eesti +melelisse eesti ohwri eesti tahhab eesti walmistada eesti , kirjavahemärk olgo eesti üks eesti pölletamisse- eesti ehk eesti tänno-+ eesti +ohwer eesti , kirjavahemärk hea+ eesti +melelisseks eesti ohwriks eesti Jehowale eesti : kirjavahemärk siis eesti peab eesti se eesti wärraw eesti , kirjavahemärk mis eesti päwa+ eesti +tousma eesti pool eesti on eesti , kirjavahemärk temmale eesti lahti+ eesti +tehtama tegema v ips.sup. eesti | lahti tegema afadv+v , kirjavahemärk ja eesti ta eesti peab eesti om̃a eesti pölletamisse-+ eesti +ohwri eesti ja eesti om̃a eesti täño-+ eesti +ohwrid eesti walmistama eesti , kirjavahemärk nenda eesti kui eesti ta eesti walmistab eesti hingamisse eesti päwal eesti : kirjavahemärk ja eesti kui eesti ta eesti wälja+ eesti +lähhäb eesti , kirjavahemärk siis eesti peab eesti sedda eesti wärrawat eesti lukko eesti pandama panema v ips.sup. eesti , kirjavahemärk pärrast eesti kui eesti ta eesti saab eesti wälja+ eesti +läinud eesti . kirjavahemärk
[Hs.XLVI] viide 13 number . kirjavahemärk Ja eesti ühhe eesti aastase eesti oinik-+ eesti +talle eesti , kirjavahemärk mis eesti selge eesti terwe eesti , kirjavahemärk pead eesti sa eesti Jehowale eesti igga+ eesti +pääw eesti walmistama eesti pölletamisse-+ eesti +ohwriks eesti ; kirjavahemärk igga eesti hom̃iko eesti pead eesti sa eesti sedda eesti walmistama eesti . kirjavahemärk
Teksti info Eelmine lk Järgmine lk