Vana kirjakeele korpus
Wanna Seädusse Prohwetid
Helle, Anton Thor jt (tlk), 1739
Lehekülg 744
Sõna märgenduse vaatamiseks klõpsa sellel sõnal
[Jr.XV] viide 5 number . kirjavahemärk Sest eesti kes eesti peaks eesti sulle eesti armo eesti andma eesti , kirjavahemärk Jerusalem eesti ? kirjavahemärk Ja eesti kel eesti peaks eesti ärras härras kaastundlik adj sg.nom. eesti meel eesti so eesti pärrast eesti ollema eesti ? kirjavahemärk Ja eesti kes eesti peaks eesti kül eesti körwale eesti minnema eesti küssima eesti , kirjavahemärk kas kas modadv eesti so eesti kässi eesti hästi eesti käib eesti ? kirjavahemärk
[Jr.XV] viide 6 number . kirjavahemärk Sa eesti olled eesti mind eesti mahha+ eesti +jätnud eesti , kirjavahemärk ütleb eesti Jehowa eesti , kirjavahemärk ja eesti olled eesti taggasi eesti läinud eesti ; kirjavahemärk ja eesti ma eesti tahhan eesti omma eesti kät eesti sirrutada eesti so eesti wasto eesti , kirjavahemärk ja eesti sind eesti ärra+ eesti +rikkuda eesti , kirjavahemärk ma eesti tüddinen eesti ärra eesti kahhetsedes eesti . kirjavahemärk
[Jr.XV] viide 7 number . kirjavahemärk Ja eesti ma eesti wiskan eesti neid eesti wisk-+ eesti +labbidaga eesti keikist eesti Ma eesti wärrawist eesti läbbi eesti , kirjavahemärk ma eesti teen eesti omma eesti rahwast eesti lapsist eesti lahti eesti , kirjavahemärk ja eesti hukkan eesti neist eesti ärra eesti neid eesti , kirjavahemärk kes eesti ei eesti pöra eesti omma eesti tede eesti peält eesti . kirjavahemärk
[Jr.XV] viide 8 number . kirjavahemärk Nende eesti leski+ eesti +naesi eesti peab eesti paljo eesti ennam eesti mulle eesti ollema eesti kui eesti liiw eesti merre eesti äres eesti , kirjavahemärk ma eesti tahhan eesti neile eesti ühhe eesti nore eesti mehhe eesti tua eesti nende eesti emma eesti peäle eesti , kirjavahemärk kes eesti ärra eesti raiskab eesti louna eesti aial eesti ; kirjavahemärk ma eesti tahhan eesti lasta eesti temma eesti peäle eesti äkkitselt eesti langeda eesti liñna eesti mürid eesti ja eesti suurt eesti hirmo eesti . kirjavahemärk
[Jr.XV] viide 9 number . kirjavahemärk Se eesti , kirjavahemärk kes eesti seitse eesti ilmale eesti tonud eesti , kirjavahemärk on olema v pers.ind.pr.sg.3. eesti rammaks ramb nõrk, jõuetu adj sg.tr. eesti läinud minema v nud. eesti , kirjavahemärk ta eesti on eesti omma eesti hinge eesti heitnud eesti , kirjavahemärk temma eesti päike eesti on eesti loja eesti läinud eesti , kirjavahemärk kui eesti pääw eesti alles eesti olli eesti , kirjavahemärk ta eesti on eesti häbbenend eesti ja eesti häbbi eesti sisse eesti sanud eesti ; kirjavahemärk ja eesti mis eesti neile eesti on eesti ülle+ eesti +jänud eesti , kirjavahemärk sedda eesti tahhan eesti ma eesti moöga eesti kätte eesti anda eesti waenlaste eesti ette eesti , kirjavahemärk ütleb eesti Jehowa eesti . kirjavahemärk
[Jr.XV] viide 10 number . kirjavahemärk Hädda häda s sg.nom. eesti mulle eesti , kirjavahemärk mo eesti emma eesti ! kirjavahemärk et eesti sa eesti mind eesti ilmale eesti tonud eesti , kirjavahemärk ma eesti ollen eesti üks eesti mees eesti , kirjavahemärk kellega eesti keik eesti se eesti Ma eesti riidleb eesti ja eesti tapleb eesti : kirjavahemärk ma eesti polle eesti middage eesti kasso eesti peäle eesti annud eesti , kirjavahemärk ja eesti nemmad eesti ep eesti olle eesti mulle eesti kasso eesti peäle eesti annud eesti ; kirjavahemärk igga+ eesti +üks eesti sajatab eesti mind eesti ärra eesti . kirjavahemärk
[Jr.XV] viide 11 number . kirjavahemärk Jehowa eesti ütles eesti : kirjavahemärk Töeste eesti , kirjavahemärk ma eesti tahhan eesti sind eesti peästa eesti so eesti heaks eesti ; kirjavahemärk töeste eesti , kirjavahemärk ma eesti tahhan eesti waenlast eesti lasta eesti sinno eesti ( kirjavahemärk Juda eesti ) kirjavahemärk peäle eesti tulla eesti önnetusse eesti aial eesti ja eesti ahhastusse ahastus s sg.gen. eesti aial eesti . kirjavahemärk
[Jr.XV] viide 12 number . kirjavahemärk Kas kas modadv eesti woib eesti rauda eesti katki eesti murda eesti , kirjavahemärk sedda eesti rauda eesti pohja eesti poolt eesti ja eesti sedda eesti waske eesti ? kirjavahemärk
[Jr.XV] viide 13 number . kirjavahemärk Sinno eesti warra eesti ja eesti so eesti warrandussed eesti tahhan eesti ma eesti risutawaks eesti anda eesti , kirjavahemärk ei eesti mitte eesti hinna eesti pärrast eesti , kirjavahemärk ja eesti sedda eesti keikide eesti so eesti pattude eesti pärrast eesti , kirjavahemärk ja eesti keikide eesti so eesti raiade eesti peäl eesti . kirjavahemärk 17 viide . kirjavahemärk p viide . kirjavahemärk 3 viide . kirjavahemärk s viide . kirjavahemärk
[Jr.XV] viide 14 number . kirjavahemärk Ma eesti tahhan eesti sind eesti so eesti waenlastega eesti lasta eesti ärra+ eesti +wia eesti siñna eesti male eesti , kirjavahemärk mis eesti sa eesti ei eesti tea eesti : kirjavahemärk sest eesti tulli eesti on eesti sütud eesti pöllema eesti mo eesti wihha eesti sees eesti , kirjavahemärk se eesti peab eesti teie eesti peäl eesti pöllema eesti . kirjavahemärk
[Jr.XV] viide 15 number . kirjavahemärk Sinna eesti , kirjavahemärk tead eesti , kirjavahemärk Jehowa eesti ! kirjavahemärk mötle eesti mo eesti peäle eesti , kirjavahemärk ja eesti tulle eesti mind eesti katsma katsuma v sup. eesti , kirjavahemärk ja eesti maksa eesti minno eesti pärrast eesti nende eesti kätte eesti , kirjavahemärk kes eesti mind eesti takka eesti kiusawad eesti : kirjavahemärk ärra eesti wotta eesti mind eesti mitte eesti ärra eesti omma eesti pitka eesti mele eesti läbbi eesti nende eesti wasto eesti ; kirjavahemärk et eesti tunne eesti , kirjavahemärk et eesti ma eesti sinno eesti pärrast eesti teotust eesti kannan kandma v pers.ind.pr.sg.1. eesti . kirjavahemärk
[Jr.XV] viide 16 number . kirjavahemärk Kui eesti so eesti sannad eesti leiti eesti , kirjavahemärk siis eesti söin eesti minna eesti neid eesti , kirjavahemärk ja eesti so eesti sanna eesti * eesti on eesti mulle eesti olnud eesti lustiks lust s sg.tr. eesti ja eesti mo eesti süddame eesti römuks eesti ; kirjavahemärk sest eesti so eesti nimmi eesti on eesti mo eesti peäle eesti nimmetud eesti , kirjavahemärk JEHOWA eesti wäggede eesti JUMMAL eesti ! kirjavahemärk * viide 119 viide Laul viide . kirjavahemärk 50 viide . kirjavahemärk 92 viide . kirjavahemärk s viide . kirjavahemärk
[Jr.XV] viide 17 number . kirjavahemärk Minna eesti ei eesti olle eesti istunud eesti mängiatte eesti seltsis selts s sg.in. eesti , kirjavahemärk et eesti ma eesti olleksin eesti römo eesti pärrast eesti hüppanud eesti ; kirjavahemärk sinno eesti käe eesti pärrast eesti ollen eesti ma eesti üksi eesti istunud eesti , kirjavahemärk sest eesti sa eesti olled eesti mind eesti täitnud eesti mele+ eesti +pahhandussega eesti . kirjavahemärk
[Jr.XV] viide 18 number . kirjavahemärk Miks+ eesti +pärrast eesti on eesti mo eesti wallo eesti ni eesti iggaw igav kestev adj sg.nom. eesti , kirjavahemärk ja eesti mo eesti wigga eesti koggone eesti hukkas eesti ? kirjavahemärk peält eesti nähha eesti olled eesti sa eesti mulle eesti öiete eesti kui eesti se eesti , kirjavahemärk kes eesti pettab eesti , kirjavahemärk kui eesti wessi eesti , kirjavahemärk mis eesti ei eesti eesti seisma eesti . kirjavahemärk
[Jr.XV] viide 19 number . kirjavahemärk Se+ eesti +pärrast eesti ütleb eesti Jehowa eesti nenda eesti : kirjavahemärk eesti Kui eesti sa eesti pörad eesti , kirjavahemärk ja eesti minna eesti sind eesti pöran eesti , kirjavahemärk siis eesti pead eesti sa eesti mo eesti palle eesti ees eesti seisma eesti ; kirjavahemärk ja eesti kui eesti sa eesti sedda eesti kallist eesti ärra+ eesti +lahhutad eesti sest eesti alwast eesti , kirjavahemärk siis eesti pead eesti sa eesti kui eesti minno eesti su eesti ollema eesti : kirjavahemärk nemmad eesti peawad eesti pöörma eesti sinno eesti pole eesti , kirjavahemärk agga aga konj eesti sinna eesti ei eesti pea eesti mitte eesti pöörma eesti nende eesti pole eesti . kirjavahemärk
[Jr.XV] viide 20 number . kirjavahemärk Ja eesti ma eesti tahhan eesti sind eesti panna eesti selle eesti rahwale eesti tuggewaks eesti wask-+ eesti +müriks eesti * eesti ; kirjavahemärk ja eesti kui eesti nemmad eesti so eesti wasto eesti söddiwad eesti , kirjavahemärk siis eesti ei eesti pea eesti nemmad eesti mitte eesti so eesti peäle eesti woimust eesti sama eesti : kirjavahemärk sest eesti minna eesti ollen eesti sinnoga eesti eesti , kirjavahemärk et eesti ma eesti sulle eesti abbi abi s sg.part. eesti sadan eesti , kirjavahemärk ja eesti sind eesti ärra+ eesti +peästan eesti , kirjavahemärk ütleb eesti Jehowa eesti . kirjavahemärk * viide 1 viide . kirjavahemärk p viide . kirjavahemärk 18 viide . kirjavahemärk s viide . kirjavahemärk viide Jes viide . kirjavahemärk 41 viide , kirjavahemärk 10 viide . kirjavahemärk
[Jr.XV] viide 21 number . kirjavahemärk Ja eesti ma eesti tahhan eesti sind eesti kiskuda eesti kurjade eesti käest eesti , kirjavahemärk ja eesti sind eesti peästa eesti wägga eesti waljude eesti käest eesti . kirjavahemärk
16 number . kirjavahemärk Pea+ eesti +tük eesti . kirjavahemärk
Mis eesti Juda-+ eesti +rigi-+ eesti + eesti ja eesti rahwaga eesti piddi eesti sündima eesti , kirjavahemärk kulutakse eesti enne eesti . kirjavahemärk
[Jr.XVI] viide 1 number . kirjavahemärk Ja eesti Jehowa eesti sanna eesti sai eesti mo eesti kätte eesti , kirjavahemärk se eesti ütles eesti : kirjavahemärk
[Jr.XVI] viide 2 number . kirjavahemärk Ärra eesti wotta eesti ennesele eesti naest eesti , kirjavahemärk ja eesti ärgo eesti olgo eesti sulle eesti ei eesti poege eesti egga eesti tütrid eesti siin eesti paikas eesti . kirjavahemärk
[Jr.XVI] viide 3 number . kirjavahemärk Sest eesti nenda eesti ütleb eesti Jehowa eesti nende eesti poegade eesti pärrast eesti , kirjavahemärk ja eesti nende eesti tüttarte eesti pärrast eesti , kirjavahemärk kes eesti siin eesti paikas eesti sündiwad eesti , kirjavahemärk ja eesti nende eesti emmade eesti pärrast eesti , kirjavahemärk kes eesti neid eesti ilmale eesti towad eesti , kirjavahemärk ja eesti nende eesti issade eesti pärrast eesti , kirjavahemärk kes eesti neid eesti sünnitawad eesti siin eesti maal eesti : kirjavahemärk
[Jr.XVI] viide 4 number . kirjavahemärk Nemmad eesti peawad eesti mitme+ eesti +sugguse eesti surma-+ eesti +haigusse eesti läbbi eesti surrema eesti , kirjavahemärk ei eesti tehta eesti kaebdust eesti nende eesti pärrast eesti , kirjavahemärk egga eesti neid eesti maeta eesti mahha eesti ; kirjavahemärk sittaks eesti peawad eesti nemmad eesti sama eesti Ma eesti peäl eesti , kirjavahemärk ja eesti moöga eesti ja eesti nälja eesti läbbi eesti peab eesti neid eesti löppetadama lõpetama v ips.sup. eesti , kirjavahemärk ja eesti nende eesti kehhad eesti peawad eesti roaks eesti sama eesti lindudele eesti , kirjavahemärk mis eesti taewa eesti al eesti , kirjavahemärk ja eesti metsa-+ eesti +ellajattele eesti . kirjavahemärk
Teksti info Eelmine lk Järgmine lk