Vana kirjakeele korpus
Luggemissed Eestima Tallorahwa moistusse ja süddame juhhatamisseks
Holtz, Otto Reinhold von, 1817
Lehekülg 70
Sõna märgenduse vaatamiseks klõpsa sellel sõnal
Oh eesti , kirjavahemärk minno eesti kallis eesti Herra eesti ! kirjavahemärk hüdis eesti Praua eesti , kirjavahemärk ja eesti andis eesti sedda eesti Wäi+ eesti +mehhele eesti , kirjavahemärk ütteldes eesti : kirjavahemärk
Luggege eesti ülles eesti , kirjavahemärk mis eesti siin eesti seisab eesti . kirjavahemärk
Ja eesti temma eesti lugges eesti : kirjavahemärk
eesti Minno eesti Jürrit eesti ma eesti ollen eesti ärra+ eesti +annud eesti ; kirjavahemärk agga eesti ei eesti ühhelegi eesti mule eesti , kirjavahemärk kui eesti omma eesti Tiule eesti . kirjavahemärk
Kui eesti ma eesti olleksin eesti leidnud eesti sedda eesti tössi eesti ollemast eesti , kirjavahemärk mis eesti nende eesti süüks eesti aeti eesti , kirjavahemärk siis eesti olleks eesti se eesti neile eesti tössist eesti wisi eesti ärra+ eesti +kullunud eesti , kirjavahemärk mis eesti se+ eesti +pärrast eesti silma+ eesti +kirjaks eesti teggin eesti , kirjavahemärk et eesti ma eesti ei eesti oskand eesti sellele eesti , kirjavahemärk kes eesti ni eesti kurjaste eesti neid eesti teotanud eesti , kirjavahemärk kibbedamat eesti ja eesti , kirjavahemärk temma eesti meelt eesti ühtlase eesti parrandajat eesti nuhtlust eesti moista eesti . kirjavahemärk
Sest eesti sedda eesti kele=+ eesti +peksjad eesti ennast eesti ma eesti ei eesti nimmeta eesti mitte eesti . kirjavahemärk
Agga eesti se eesti ehmatusse eesti eest eesti , kirjavahemärk mis eesti temma eesti läbbi eesti nende eesti peäle eesti langes eesti , kirjavahemärk moistan eesti minna eesti selle eesti Kirja eesti läbbi eesti neid eesti nende eesti pärris-+ eesti +allama eesti pölwest eesti lahti eesti , kirjavahemärk ja eesti assutan eesti neid eesti omma eesti teise eesti Moisa eesti liggidale eesti , kirjavahemärk et eesti nemmad eesti seäl eesti , kirjavahemärk ni eesti kaua eesti , kirjavahemärk kui eesti minna eesti sedda eesti kohta eesti neile eesti jättan eesti ( kirjavahemärk kui eesti nemmad eesti sedda eesti tahtwad eesti piddada eesti ) kirjavahemärk selle eesti teo eesti ja eesti makso eesti eest eesti , kirjavahemärk mis eesti se+ eesti +sinnane eesti Koht eesti Moisale eesti kannab kandma v pers.ind.pr.sg.3. eesti , kirjavahemärk minno eesti Moisa-+ eesti +Ülle+ eesti +waatjad eesti peawad eesti ollema eesti , kirjavahemärk se+ eesti +pärrast eesti et eesti minno eesti lotus eesti nende eesti peäl eesti seisab eesti . kirjavahemärk eesti
Parron eesti Eerweld eesti . kirjavahemärk
Teksti info Eelmine lk Järgmine lk