Vana kirjakeele korpus
Wanna Seädusse Prohwetid
Helle, Anton Thor jt (tlk), 1739
Lehekülg 677
Sõna märgenduse vaatamiseks klõpsa sellel sõnal
[Js.IX] viide 16 number . kirjavahemärk Se+ eesti +pärrast eesti ei eesti woi eesti Jssand eesti temma eesti nore eesti rahwa eesti pärrast eesti mitte eesti römus eesti olla eesti , kirjavahemärk egga eesti temma eesti waeste eesti laste eesti ja eesti temma eesti lesse+ eesti +naeste eesti peäle eesti hallastada eesti ; kirjavahemärk sest eesti nemmad eesti on eesti keik eesti sallalikkud eesti ja eesti tiggedad eesti , kirjavahemärk ja eesti igga eesti su eesti rägib eesti jölledust jõledus s sg.part. eesti . kirjavahemärk Keik eesti se eesti läbbi eesti ep eesti olle eesti temma eesti wihha eesti pöörnud eesti , kirjavahemärk ja eesti ta eesti kässi eesti on eesti alles eesti wälja+ eesti +sirrutud eesti . kirjavahemärk
[Js.IX] viide 17 number . kirjavahemärk Sest eesti öälus õelus s sg.nom. eesti wöttab eesti pölleda eesti kui eesti tulli eesti , kirjavahemärk ja eesti kibbo+ eesti +witsad eesti ja eesti orja+ eesti +witsad eesti ärra+ eesti +pölletada eesti , kirjavahemärk ja eesti sütab eesti pöllema eesti metsa eesti räggadikkud eesti , kirjavahemärk et eesti nem̃ad eesti ärra=+ eesti +lähhäwad eesti körgeste eesti paksus eesti suitsus eesti . kirjavahemärk
[Js.IX] viide 18 number . kirjavahemärk Wäggede eesti Jehowa eesti hirmsa eesti wihha eesti läbbi eesti on eesti Ma eesti pim̃edaks eesti läinud eesti , kirjavahemärk ja eesti rahwas eesti on eesti kui eesti tulle eesti roaks eesti sanud eesti ; kirjavahemärk teine eesti ei eesti anna eesti teisele eesti armo eesti . kirjavahemärk
[Js.IX] viide 19 number . kirjavahemärk Ja eesti teine eesti leikab eesti parremal eesti polel eesti , kirjavahemärk siiski eesti on eesti tem̃al eesti nälg eesti ; kirjavahemärk ja eesti teine eesti sööb eesti pahhemal eesti polel eesti , kirjavahemärk siiski eesti ei eesti sa eesti nende eesti köht eesti täis eesti : kirjavahemärk igga+ eesti +mees eesti wottab eesti omma eesti käe+ eesti +warre eesti lihha eesti ärra+ eesti +süa eesti . kirjavahemärk
[Js.IX] viide 20 number . kirjavahemärk Manasse eesti sööb eesti Ewraimit eesti , kirjavahemärk ja eesti Ewraim eesti Manasset eesti , kirjavahemärk ja eesti nem̃ad eesti on eesti ühtlase eesti Juda eesti wasto eesti . kirjavahemärk Keik eesti se eesti läbbi eesti ep eesti olle eesti temma eesti wihha eesti pöörnud eesti , kirjavahemärk ja eesti ta eesti kässi eesti on eesti alles eesti wälja+ eesti +sirrutud eesti . kirjavahemärk
10 number . kirjavahemärk Pea+ eesti +tük eesti . kirjavahemärk
Öige eesti ülle+ eesti +kohto eesti nuhtlus eesti : kirjavahemärk Assur eesti peab eesti otsa eesti sama eesti . kirjavahemärk
[Js.X] viide 1 number . kirjavahemärk Hädda häda s sg.nom. eesti neile nemad pron pl.all. eesti , kirjavahemärk kes eesti nurjatumad nurjatu adj pl.nom. eesti seädmissed eesti seädwad eesti , kirjavahemärk ja eesti neile eesti kirjotajattele eesti , kirjavahemärk kes eesti ikka eesti peäle eesti kirjotawad eesti , kirjavahemärk mis eesti waewa eesti teeb eesti . kirjavahemärk Hab viide . kirjavahemärk 1 viide , kirjavahemärk 3 viide . kirjavahemärk 4 viide . kirjavahemärk
[Js.X] viide 2 number . kirjavahemärk Et eesti nem̃ad eesti alwade eesti öigust eesti köwweraks eesti pörawad eesti , kirjavahemärk ja eesti kohhut eesti ärra+ eesti +kissuwad eesti mo eesti rahwa eesti willetsatte eesti käest eesti , kirjavahemärk et eesti nemmad eesti woiksid eesti lessed+ eesti +naesed eesti risuda eesti , kirjavahemärk ja eesti waesed eesti lapsed eesti paljaks eesti tehha eesti . kirjavahemärk
[Js.X] viide 3 number . kirjavahemärk Agga aga konj eesti mis eesti tahhate eesti teie eesti tehha eesti arro+ eesti +piddamisse eesti ja eesti ärra+ eesti +häwwitamisse eesti päwal eesti , kirjavahemärk mis eesti kaugelt eesti tulleb eesti ? kirjavahemärk kelle eesti jure eesti tahhate eesti teie eesti pöggeneda eesti abbi abi s sg.part. eesti sama eesti ? kirjavahemärk ja eesti kuhho eesti tahhate eesti teie eesti omma eesti au eesti jätta eesti ? kirjavahemärk
[Js.X] viide 4 number . kirjavahemärk Eks eesti igga+ eesti +üks eesti ei eesti pea eesti nende eesti alla eesti ennast eesti kokko=+ eesti +weddama eesti , kirjavahemärk kes eesti kinni+ eesti +seutud eesti ? kirjavahemärk ja eesti eks eesti nem̃ad eesti ei eesti pea eesti langema eesti nende eesti alla eesti , kirjavahemärk kes eesti tappetud eesti ? kirjavahemärk Keik eesti se eesti läbbi eesti ep eesti olle eesti temma eesti wihha eesti pöörnud eesti , kirjavahemärk ja eesti ta eesti kässi eesti on eesti alles eesti wälja+ eesti +sirrutud eesti . kirjavahemärk
[Js.X] viide 5 number . kirjavahemärk Hädda häda s sg.nom. eesti Assurile eesti , kirjavahemärk kes eesti mo eesti wihha eesti wits eesti , kirjavahemärk ja eesti kelle eesti eesti mo eesti mele+ eesti +pahhandus eesti se eesti kep eesti on eesti . kirjavahemärk 7 viide . kirjavahemärk p viide . kirjavahemärk 20 viide . kirjavahemärk s viide . kirjavahemärk
[Js.X] viide 6 number . kirjavahemärk Ma eesti tahhan eesti tedda eesti ühhe eesti sallalikko eesti rahwa eesti peäle eesti läkkitada eesti , kirjavahemärk ja eesti tem̃ale eesti käsko eesti anda eesti ühhe eesti rahwa eesti pärrast eesti , kirjavahemärk kelle eesti peäle eesti ma eesti hirmsast eesti wihhane eesti ollen eesti : kirjavahemärk et eesti temma eesti peab eesti sedda eesti sutumaks eesti ärra+ eesti +risuma eesti ja eesti pu+ eesti +paljaks eesti teggema eesti , kirjavahemärk ja eesti neid eesti ärra+ eesti +sötkuma eesti kui eesti sitta eesti , kirjavahemärk mis eesti ulitsatte eesti peäl eesti . kirjavahemärk
[Js.X] viide 7 number . kirjavahemärk Agga aga konj eesti temma eesti ei eesti mötle eesti sedda eesti wisi eesti , kirjavahemärk ja eesti temma eesti südda eesti ei eesti arwa eesti sedda eesti wisi eesti ; kirjavahemärk waid eesti temma eesti meel eesti on eesti ärra+ eesti +hukkada eesti ja eesti ärra+ eesti +kautada eesti , kirjavahemärk ei eesti mitte eesti pissut eesti rahwast eesti . kirjavahemärk
[Js.X] viide 8 number . kirjavahemärk Sest eesti ta eesti ütleb eesti : kirjavahemärk Eks eesti mo eesti würstid eesti ei eesti olle eesti keik eesti hopis eesti kunningad eesti ? kirjavahemärk
[Js.X] viide 9 number . kirjavahemärk Eks eesti olle eesti Kalno eesti kui eesti Karkemis eesti ? kirjavahemärk eks eesti Amat eesti olle eesti kui eesti Arpad eesti ? kirjavahemärk eks eesti Samaria eesti olle eesti kui eesti Tamaskus eesti ? kirjavahemärk 36 viide . kirjavahemärk p viide . kirjavahemärk 18 viide . kirjavahemärk 19 viide . kirjavahemärk s viide . kirjavahemärk
[Js.X] viide 10 number . kirjavahemärk Kui eesti mo eesti kässi eesti on eesti kätte eesti sanud eesti tühja eesti jum̃alatte eesti kunning+ eesti +rigid eesti , kirjavahemärk et eesti kül eesti nende eesti nikkertud nikerdama v tud. eesti kuiud kuju s pl.nom. eesti üllemad eesti ollid eesti , kirjavahemärk kui eesti Jerusalem̃a eesti ja eesti Samaria eesti kuiud kuju s pl.nom. eesti . kirjavahemärk
[Js.X] viide 11 number . kirjavahemärk Eks eesti ma eesti sedda eesti wisi eesti woi eesti tehha eesti Jerusalemmale eesti ja eesti tem̃a eesti ebba-+ eesti +jum̃alattele eesti , kirjavahemärk kui eesti ma eesti ollen eesti teinud eesti Samariale eesti ja eesti temma eesti tühja eesti jummalattele eesti ? kirjavahemärk
[Js.X] viide 12 number . kirjavahemärk Ja eesti peab eesti sündima eesti , kirjavahemärk kui eesti Jssand eesti keik eesti om̃a eesti eesti saab eesti ärra eesti teinud eesti Sioni eesti mäe eesti peäl eesti ja eesti Jerusalemmas eesti , kirjavahemärk siis eesti tahhan eesti ma eesti Assuri eesti kunninga eesti kätte eesti nähha eesti * eesti ta eesti surelisse eesti süddame eesti eesti pärrast eesti , kirjavahemärk ja eesti tem̃a eesti sureliste eesti silmade eesti körkusse eesti pärrast eesti . kirjavahemärk * viide 37 viide . kirjavahemärk p viide . kirjavahemärk 36 viide . kirjavahemärk s viide . kirjavahemärk
[Js.X] viide 13 number . kirjavahemärk Sest eesti ta eesti ütleb eesti : kirjavahemärk Ma eesti ollen eesti omma eesti käe eesti rammoga eesti sedda eesti teinud eesti ja eesti om̃a eesti tarkusse eesti läbbi eesti , kirjavahemärk sest eesti et eesti ma eesti moistlik eesti ollen eesti , kirjavahemärk ja eesti tahhan eesti mitme eesti rahwa eesti ma=+ eesti +raiad eesti komale eesti aiada eesti , kirjavahemärk ja eesti ärra+ eesti +risuda eesti , kirjavahemärk mis eesti nem̃ad eesti kokko+ eesti +pannud eesti , kirjavahemärk ja eesti tahhan eesti mahha+ eesti +lükkata eesti kui eesti üks eesti wäggew eesti neid eesti , kirjavahemärk kes eesti istuwad eesti körges eesti . kirjavahemärk
[Js.X] viide 14 number . kirjavahemärk Ja eesti mo eesti kässi eesti on eesti nende eesti rahwa eesti warra eesti leidnud eesti kui eesti pessa eesti , kirjavahemärk ja eesti otsego eesti kegi eesti koggub eesti mahha+ eesti +jäetud eesti munnad eesti , kirjavahemärk nenda eesti ollen eesti ma eesti keik eesti maad eesti ennesele eesti koggunud eesti , kirjavahemärk ja eesti ükski eesti polle eesti olnud eesti , kirjavahemärk kes eesti olleks eesti tiwa eesti likutand eesti , kirjavahemärk ehk eesti su eesti lahti eesti teind eesti , kirjavahemärk ehk eesti tiukunud eesti . kirjavahemärk
[Js.X] viide 15 number . kirjavahemärk Kas kas modadv eesti kirwes eesti woib eesti kitelda eesti selle eesti wasto eesti , kirjavahemärk kes eesti temmaga eesti raiub eesti ? kirjavahemärk kas kas modadv eesti saag eesti surustelleb eesti selle eesti wasto eesti , kirjavahemärk kes eesti temmaga eesti sagib eesti ? kirjavahemärk otse+ eesti +kui eesti peaks eesti wits eesti neid eesti wintsutama eesti , kirjavahemärk kes eesti sedda eesti ülles+ eesti +wötwad eesti , kirjavahemärk otsego eesti wottaks eesti kep eesti ülles eesti sedda eesti , kirjavahemärk mis eesti ei eesti olle eesti mitte eesti pu eesti . kirjavahemärk
[Js.X] viide 16 number . kirjavahemärk Se+ eesti +pärrast eesti wottab eesti Jssand eesti , kirjavahemärk wäggede eesti Jssand eesti koera-+ eesti +többe eesti läkkitada eesti temma eesti lihhawatte eesti sekka eesti , kirjavahemärk ja eesti temma eesti au eesti al eesti peab eesti lökke lõke s sg.nom. eesti pöllema eesti , kirjavahemärk kui eesti tulloke eesti pölleb eesti . kirjavahemärk
[Js.X] viide 17 number . kirjavahemärk Ja eesti Jsraeli eesti walgus eesti peab eesti tulleks eesti sama eesti , kirjavahemärk ja eesti temma eesti pühha eesti Lunnastaja lunastaja s sg.nom. eesti tulle+ eesti +legiks eesti , kirjavahemärk ja eesti peab eesti pöllema eesti , kirjavahemärk ja eesti ärra+ eesti +söma eesti ta eesti orja+ eesti +witsad eesti ja eesti ta eesti kibbo=+ eesti +witsad eesti ühhel eesti päwal eesti , kirjavahemärk
[Js.X] viide 18 number . kirjavahemärk Ja eesti temma eesti metsa eesti ja eesti ta eesti wälja eesti au eesti löppetama eesti hinge eesti ja eesti ihho eesti polest eesti ; kirjavahemärk ja eesti se eesti peab eesti ollema eesti , kirjavahemärk otsego eesti lippo-+ eesti +mees eesti arraks eesti lähhäb eesti . kirjavahemärk
[Js.X] viide 19 number . kirjavahemärk Ja eesti tem̃a eesti metsa eesti puid eesti , kirjavahemärk mis eesti ülle+ eesti +jäwad eesti , kirjavahemärk peab eesti ni eesti pissut eesti ollema eesti , kirjavahemärk et eesti üks eesti poisike eesti neid eesti woib eesti ülles=+ eesti +kirjotada eesti . kirjavahemärk
[Js.X] viide 20 number . kirjavahemärk Ja eesti peab eesti sündima eesti sel eesti päwal eesti , kirjavahemärk et eesti , kirjavahemärk kes eesti Jsraelist eesti ülle+ eesti +jääb eesti , kirjavahemärk ja eesti kes eesti Jakobi eesti suggust eesti peäseb eesti , kirjavahemärk se eesti ei eesti wötta eesti ennam eesti ennast eesti selle eesti peäle eesti toetada eesti , kirjavahemärk kes eesti tedda eesti peksab eesti ; kirjavahemärk waid eesti toetab eesti ennast eesti pühha eesti Jsraeli eesti Jehowa eesti peäle eesti töes eesti . kirjavahemärk
Teksti info Eelmine lk Järgmine lk