Vana kirjakeele korpus
Wina-katk
Kreutzwald, Friedrich Reinhold, 1840
Lehekülg 51
Sõna märgenduse vaatamiseks klõpsa sellel sõnal
Karel eesti pallus eesti Else eesti , kirjavahemärk önnetumat eesti luggu eesti räkida eesti , kirjavahemärk ütteldes eesti : kirjavahemärk südda eesti lähheb eesti kurwal eesti igga+ eesti +kord eesti kergemaks eesti , kirjavahemärk kui eesti omma eesti ädda eesti söbrale eesti saab eesti kaebanud eesti ; kirjavahemärk kes eesti murret eesti teisele eesti tunnistab eesti , kirjavahemärk se eesti wähhentab eesti süddame eesti koormat eesti . kirjavahemärk
Räkige eesti , kirjavahemärk armas eesti öekene eesti ? kirjavahemärk
eesti eesti eesti Minno eesti kasso-+ eesti +öe eesti Else eesti issa eesti eesti eesti eesti akkas eesti Sunni eesti Jürri eesti räkima eesti eesti eesti eesti leiti eesti ühhel eesti Esmas+ eesti +päwa eesti ommikul eesti lauda eesti lakkas eesti ülles eesti podud eesti ; kirjavahemärk ta eesti olli eesti pühha+ eesti +päwa eesti öhtul eesti jobnud eesti peaga eesti körtsust eesti kojo eesti tulnud eesti , kirjavahemärk ja eesti Jummal eesti teab, eesti kudda+ eesti +wisi eesti ta eesti wässind eesti meelel eesti ennesele eesti sedda eesti kurja eesti olli eesti teinud eesti . kirjavahemärk eesti eesti
eesti eesti Jubba eesti ennam eesti kaks eesti aastat eesti enne eesti sedda eesti önnetust eesti eesti eesti juttustas eesti Els eesti wessiste eesti silmadega eesti eesti eesti ähwardas eesti ta eesti igga+ eesti +kord eesti körtsust eesti tulles eesti , kirjavahemärk ennesele eesti otsa eesti tehha eesti . kirjavahemärk
Juhtus eesti üks+ eesti +kord eesti emmaga eesti , kirjavahemärk kes eesti ni+ eesti +sammoti eesti jowastano eesti olli eesti , kirjavahemärk rängaste eesti rido eesti ; kirjavahemärk emma eesti söimas eesti ja eesti torrises eesti ni eesti kaua eesti wasto eesti , kirjavahemärk kunni eesti issa eesti irmsal eesti kombel eesti needma eesti ja eesti wanduma eesti akkas eesti , kirjavahemärk et eesti minno eesti ihho+ eesti +karwad eesti püsti eesti töusid eesti ja eesti köik eesti mul eesti silmade eesti ees eesti mustaks eesti läks eesti . kirjavahemärk
Sai eesti issa eesti tük eesti aega eesti wandund eesti , kirjavahemärk siis eesti wöttis eesti kambrist eesti ue eesti kütke eesti ja eesti puss-+ eesti +noa eesti , kirjavahemärk ja eesti kissendas eesti kolleda eesti heälega eesti : kirjavahemärk Nüüd eesti tahhan eesti ennesele eesti otsa eesti tehha eesti ! kirjavahemärk
eesti Ma eesti langesin eesti pölwili eesti ta eesti ette eesti mahha eesti , kirjavahemärk pallusin eesti nuttes eesti : kirjavahemärk Oh eesti armas eesti , kirjavahemärk kallis eesti tadike eesti ! kirjavahemärk mötle eesti Jummala eesti peäle eesti ! kirjavahemärk ärra eesti minne eesti omma eesti inge eesti ukkama eesti ! kirjavahemärk
Jssa eesti töukas eesti mind eesti otsego eesti koera eesti kutsikast eesti jalla eesti kannaga eesti eest eesti ärra eesti , kirjavahemärk ähwardas eesti mo eesti körri eesti mahha eesti leigata eesti , kirjavahemärk kui eesti weel eesti piddin eesti heält eesti teggema eesti , kirjavahemärk ehk eesti temma eesti silma eesti ette eesti astuma eesti , kirjavahemärk ja eesti läks eesti siis eesti möda eesti reddelid eesti lakka eesti . kirjavahemärk
Ma eesti waene eesti jooksin eesti emma eesti jure eesti , kirjavahemärk kes eesti aida eesti essikos eesti tango eesti tuulas eesti , kirjavahemärk ja eesti pallusin eesti tedda eesti issale eesti appi eesti jöuda eesti . kirjavahemärk
Emma eesti üdis eesti täje eesti suga eesti : kirjavahemärk Lass eesti ta eesti kurradi eesti waenlase-+ eesti +kehha eesti pörgo eesti minna eesti ! kirjavahemärk ei eesti lähhe eesti minna eesti tale eesti appi eesti ! kirjavahemärk
eesti Siit eesti ma eesti jooksin eesti rei+ eesti +alla eesti taggasi eesti , kirjavahemärk näggin eesti , kirjavahemärk kudda eesti issa eesti praego eesti kütket eesti kattuse eesti penni eesti kinni eesti siddus eesti , kirjavahemärk kütkele eesti silmust eesti otsa eesti seädis eesti , kirjavahemärk mis eesti ennesele eesti kaela eesti ümber eesti toimetas eesti . kirjavahemärk
Ei eesti olnud eesti ennam eesti silma+ eesti +pilko eesti aega eesti wita eesti ; kirjavahemärk ma eesti kargasin eesti kui eesti orraw eesti reddelid eesti möda eesti üllesse eesti ; kirjavahemärk issa eesti seisis eesti weike eesti järri eesti peäl eesti , kirjavahemärk kütke eesti silmus eesti ümber eesti kaela eesti , kirjavahemärk puss=+ eesti +nugga eesti käes eesti , kirjavahemärk ja eesti ni eesti pea eesti kui eesti ta eesti mind eesti näggi eesti üdis eesti ta eesti irmsaste eesti : kirjavahemärk Ärra eesti tulle eesti , kirjavahemärk ärra eesti tulle eesti , kirjavahemärk surma+ eesti +laps eesti ! kirjavahemärk minno eesti liggi eesti ! kirjavahemärk ja eesti püdis eesti mind eesti pussiga eesti torgata eesti . kirjavahemärk
Teksti info Eelmine lk Järgmine lk