Vana kirjakeele korpus
Kolm kaunist Waggause Eenkojut
Quandt, Johann Christian, 1776
Lehekülg 40
Sõna märgenduse vaatamiseks klõpsa sellel sõnal
Jesussen eesti armastetu eesti Ma-+ eesti +Rahwas eesti ! kirjavahemärk
NE eesti , kirjavahemärk kumma eesti teije eesti seän eesti tööd eesti teggewa eesti , kirjavahemärk nink eesti teije eesti henge eesti önsusse õndsus s sg.gen. eesti eest eesti söämest eesti murretawa eesti , kirjavahemärk omma eesti tähhele eesti pandnu eesti , kirjavahemärk et eesti teije eesti hääl eesti melel eesti hääd+ eesti +jutto eesti ajamist eesti kulete eesti . kirjavahemärk
Ötse eesti kui eesti nüüd eesti ne eesti jutto eesti , kirjavahemärk kumbe eesti pattust eesti käändmissest eesti , kirjavahemärk ussust eesti nink eesti kristlikkust eesti ellust eesti ajetas eesti , kirjavahemärk ne eesti kige eesti parremba eesti jutto eesti omma eesti ; kirjavahemärk Nida eesti om eesti ka ka modadv eesti usku eesti , kirjavahemärk et eesti teise eesti säräst eesti jutto eesti ramatokest eesti ei eesti sa eesti ärrä+ eesti +pölgma eesti , kirjavahemärk kumman eesti mönne eesti eesti jutto eesti pattust eesti äändmissest eesti , kirjavahemärk ussust eesti nink eesti kristlikkust eesti ellust eesti kokko kokku afadv eesti omma eesti kannetu kandma v tud. eesti | kokku kandma afadv+v , kirjavahemärk nink eesti teije eesti ma+ eesti +kele eesti perrä eesti seätu eesti . kirjavahemärk
Sis eesti wötke eesti nüüd eesti seddä+ eesti +sinnast eesti ramatokest eesti , kirjavahemärk kumb eesti säräne eesti om eesti , kirjavahemärk wasta eesti , kirjavahemärk nink eesti prukige eesti teddä eesti nidade eesti : kirjavahemärk Et eesti teije eesti ei eesti mötle eesti seddä eesti kül eesti ollewat eesti , kirjavahemärk kui eesti teije eesti neid eesti juttu eesti loete lugema v pers.ind.pr.pl.2. eesti , kirjavahemärk oppite eesti nink eesti muile eesti jälle eesti juttustata eesti : kirjavahemärk Enge eesti ni eesti kui eesti nemmä eesti töisitse eesti jutto eesti omma eesti : kirjavahemärk nida eesti omma eesti nemmä eesti ka ka modadv eesti kauni eesti waggausse eesti een+ eesti +kojo eesti , kirjavahemärk keä eesti teile eesti näütwä eesti , kirjavahemärk et eesti se eesti pattust+ eesti +käändminne eesti , kirjavahemärk usk eesti nink eesti waggaus eesti ei eesti olle eesti üts eesti woimatta eesti , kirjavahemärk rasse eesti nink eesti kurblik eesti assi eesti ; kirjavahemärk enge eesti üts eesti hölpsa eesti , kirjavahemärk kerge eesti nink eesti römus eesti ello eesti , kirjavahemärk ke eesti ni eesti häste eesti halwa eesti suggu eesti rahwa eesti , kirjavahemärk kui eesti kige eesti tarkembide eesti man eesti woip eesti olla eesti , kirjavahemärk nink eesti et eesti temmä eesti rummalid eesti kige eesti tarkambis eesti , kirjavahemärk halwambid eesti kige eesti ausambis eesti woip eesti tettä eesti , kirjavahemärk kui eesti ennege eesti maddala eesti söämega eesti , kirjavahemärk nink eesti söämelikko eesti palwega eesti nidade eesti nakkatas eesti teggema eesti , kirjavahemärk kui eesti ne+ eesti +sinnatse eesti , kirjavahemärk kummist eesti se eesti ramatoken eesti pajatap eesti , kirjavahemärk omma eesti tennu eesti . kirjavahemärk
Teksti info Eelmine lk Järgmine lk