Vana kirjakeele korpus
Ue aasta sowimine
Kreutzwald, Friedrich Reinhold, 1843
Lehekülg 4
Sõna märgenduse vaatamiseks klõpsa sellel sõnal
eesti Se+ eesti +pärrast eesti katske eesti , kirjavahemärk kuida eesti teie eesti öiete eesti hästi+ eesti +ellate eesti , kirjavahemärk ei eesti mitte eesti kui eesti rummalad eesti , kirjavahemärk waid eesti kui eesti targad eesti ; kirjavahemärk ja eesti piddage eesti aega eesti kalliks eesti , kirjavahemärk sest eesti need eesti päwad eesti on eesti pahhad eesti . kirjavahemärk
Se+ eesti +pärrast eesti ärge eesti olge eesti rummalad eesti , kirjavahemärk waid eesti mõistke eesti , kirjavahemärk mis eesti Jssanda eesti tahtmine eesti on eesti . kirjavahemärk
Ja eesti ärge eesti joge eesti ennast eesti täis eesti wina eesti , kirjavahemärk kost eesti üks eesti önneto eesti ello eesti tulleb eesti , kirjavahemärk waid eesti sage eesti täis eesti Waimo eesti . kirjavahemärk eesti x eesti . kirjavahemärk
Nõnda eesti kui eesti Apostel eesti ommal eesti ajal eesti , kirjavahemärk tulletawad eesti meie eesti päiwil eesti mitmed eesti ja eesti mitmed eesti au+ eesti +wäärt eesti öppetajad eesti rahwale eesti mele eesti : kirjavahemärk Katske eesti , kirjavahemärk kuida eesti teie eesti öiete eesti hästi eesti ellate eesti , kirjavahemärk ei eesti mitte eesti kui eesti rummalad eesti , kirjavahemärk waid eesti kui eesti targad eesti ; kirjavahemärk ja eesti piddage eesti aega eesti kalliks eesti : kirjavahemärk sest eesti need eesti päwad eesti on eesti pahhad eesti , kirjavahemärk mis eesti wägga eesti õlelikko eesti ja eesti järrele+ eesti +mötlikko eesti ello+ eesti +korda eesti tarwitawad eesti , kirjavahemärk sest eesti et eesti paljo eesti ja eesti mitme+ eesti +suggused eesti kiusamised eesti meid eesti pattule eesti ning eesti ülle+ eesti +kohtule eesti melitawad eesti . kirjavahemärk
Se+ eesti +pärrast eesti ärge eesti olge eesti rummalad eesti , kirjavahemärk waid eesti mõistle eesti , kirjavahemärk mis eesti Jssanda eesti tahtmine eesti on eesti . kirjavahemärk
Mis eesti Jssandal eesti mele+ eesti +pärrast eesti , kirjavahemärk mis eesti Jssana eesti tahtmine eesti on eesti , kirjavahemärk sedda eesti selletab eesti meile eesti Apostel eesti eddes+ eesti +piddi eesti , kirjavahemärk kui eesti ütleb eesti : kirjavahemärk Jssanda eesti tahtmine eesti on eesti , kirjavahemärk et eesti meie eesti ennast eesti ei eesti pea eesti täis eesti wina eesti joma eesti , kirjavahemärk waid eesti peame eesti täis eesti Waimo eesti sama eesti . kirjavahemärk
Jssanda eesti tahtmine eesti on eesti : kirjavahemärk et eesti meie eesti ennast eesti ei eesti pea eesti täis eesti wina eesti joma eesti . kirjavahemärk
Sest eesti Paulus eesti ütleb eesti : kirjavahemärk Ärge eesti olge eesti rummalad eesti , kirjavahemärk waid eesti mõistke eesti , kirjavahemärk mis eesti Jssanda eesti tahtmine eesti on eesti ; kirjavahemärk ja eesti ärge eesti joge eesti ennast eesti täis eesti wina eesti , kirjavahemärk kost eesti üks eesti önneto eesti ello eesti tulleb eesti . kirjavahemärk
Eks eesti teie eesti olle eesti sedda eesti kül eesti jubba eesti kuulnud eesti , kirjavahemärk mis eesti kahjo eesti wiin eesti ihho-+ eesti +ning eesti inge-+ eesti +terwisele eesti teeb eesti , kirjavahemärk ja eesti kuida eesti wina eesti lakkumisest eesti igga+ eesti +kord eesti üks eesti wägga eesti õnneto eesti ello eesti tulleb eesti ! kirjavahemärk
Kas eesti pean eesti ma eesti teile eesti sedda eesti weel eesti tõeks eesti teggema eesti , kirjavahemärk minno eesti Armsad eesti ? kirjavahemärk - eesti
Teie eesti isse eesti näte eesti igga&-+ eesti +päw eesti omma eesti silmadega eesti , kirjavahemärk kuida eesti wina-+ eesti +jodikud eesti need eesti kõige eesti önnetumad eesti willetsad eesti ja eesti innimese-+ eesti +suggo eesti teotused eesti on eesti , kirjavahemärk kuida eesti nemmad eesti isse+ eesti +ennast eesti ja eesti omma eesti naesi eesti ning eesti lapsi eesti ja eesti kõik eesti omma eesti suggo+ eesti +wössa eesti õnnetumaks eesti ning eesti willetsaks eesti tewad eesti , kirjavahemärk et eesti nõukast eesti rahwast eesti wimaks eesti kerjajad eesti sawad eesti , kirjavahemärk kuida eesti nemmad eesti omma eesti jõudo eesti , kirjavahemärk mis eesti Jummal eesti neile eesti tarwilikko eesti eesti tarwis eesti kinkinu eesti , kirjavahemärk weikse eesti kombel eesti ärra+ eesti +raiskawad eesti , kirjavahemärk üks+ eesti +teist eesti pörgo eesti löhnast eesti põllema eesti süttitu eesti kelega eesti sõimo-+ eesti +ning eesti laitmise-+ eesti +kõnnedega eesti tagga+ eesti +kiusawad eesti , kirjavahemärk ullemal eesti kombel eesti kui eesti metsalised eesti üks+ eesti +teisega eesti karro+ eesti +piddi eesti kiskuwad eesti ja eesti päid eesti werriseks eesti pekswad eesti , kirjavahemärk nõnda eesti et eesti tük eesti aega eesti kullub eesti awo eesti parrandades eesti , kirjavahemärk misga eesti neid eesti wiin eesti otse+ eesti +go eesti raua-+ eesti +märgiga eesti ommale eesti orjaks eesti märkinud eesti . kirjavahemärk - eesti