Vana kirjakeele korpus
Jutlus 17 (3.8.1604)
Müller, Georg, 1604
Lehekülg 4
Sõna märgenduse vaatamiseks klõpsa sellel sõnal
Die saksa zu saksa Niniue saksa hatten saksa so saksa hausiret saksa , kirjavahemärk eth et konj eesti se see pron sg.nom. eesti Niniue Ninive s_nimi sg.gen. eesti Linn linn s sg.nom. eesti v̈lle üle adv eesti 40 number . kirjavahemärk Peiwa päev s sg.gen. eesti piddÿ pidama v pers.ind.ipf.sg.3. eesti hucka hukka afadv eesti meñema minema v sup. eesti | hukka minema afadv+v ninck ning konj eesti Pochia põhi s sg.ill. eesti waÿoma vajuma v sup. eesti | põhja vajuma n+v etc etc ja nii edasi lüh. ladina : kirjavahemärk Sÿßkit siiski modadv eesti on olema v pers.ind.pr.sg.3. eesti Iumal jumal s sg.nom. eesti neile nemad pron pl.all. eesti oma oma pron sg.gen. eesti Armu arm -u s sg.gen.part. eesti neuthnuth näitama v nud. eesti , kirjavahemärk ninck ning konj eesti neile nemad pron pl.all. eesti se see pron sg.nom.gen. eesti Ello elu s sg.gen. eesti Parrandus parandus s sg.nom. eesti lebbÿ läbi adp eesti sẽ see pron sg.gen. eesti Prophete prohvet s sg.gen. eesti Ionam Joonas s_nimi sg.nom. eesti lascknuth laskma v nud. eesti kulutada kuulutama v inf. eesti , kirjavahemärk ninck ning konj eesti nente nemad pron pl.gen. eesti Pattut patt s pl.nom. eesti andex andeks afadv eesti andnuth andma v nud. eesti | andeks andma afadv+v , kirjavahemärk eb ei modadv eesti mitte mitte modadv eesti nente nemad pron pl.gen. eesti hea adj sg.gen. eesti Töh töö s sg.gen. eesti perrast pärast adp eesti , kirjavahemärk erranis äranis vaid konj eesti v̈x+ üks pron sg.nom. eesti +peines -päinis modadv eesti | ükspäinis üksnes modadv omast oma pron sg.el. eesti rochkest rohke adj sg.el. eesti heldest helde adj sg.el. eesti Armust arm -u s sg.el. eesti ; kirjavahemärk Kuÿ kui nagu konj eesti meile meie pron pl.all. eesti Iumala jumal s sg.gen. eesti Sana sõna s sg.nom. eesti , kirjavahemärk ninck ning konj eesti nente need pron pl.gen. eesti wana vana adj sg.gen. eesti Kircko+ kirik s sg.gen. eesti +oppiade õppija õpetaja s pl.gen. eesti | kirikõppija s Kirrÿ kiri s sg.nom. eesti welia välja afadv eesti neuthwat näitama v pers.ind.pr.pl.3. eesti | välja näitama afadv+v . kirjavahemärk
Galat viide : kirjavahemärk 2 viide . kirjavahemärk Wie saksa der saksa Apostel saksa Paul2 saksa außtrücklich saksa spricht saksa : kirjavahemärk Weil saksa wir saksa wissen saksa , kirjavahemärk das saksa der saksa Mensch saksa durch saksa des saksa Gesetzes saksa werck saksa nit saksa Gerecht saksa wirdt saksa , kirjavahemärk sondern saksa durch saksa den saksa Glauben saksa an saksa Ihm saksa Chrm saksa , kirjavahemärk so saksa gleuben saksa wir saksa auch saksa an saksa Chrm saksa Ihm saksa , kirjavahemärk auff saksa das saksa wir saksa gerecht saksa werden saksa durch saksa den saksa glauben saksa an saksa Chrm saksa , kirjavahemärk vnd saksa nicht saksa durch saksa des saksa Gesetzes saksa werck saksa . kirjavahemärk
NB ladina . kirjavahemärk Deñ saksa durch saksa des saksa Gesetzes saksa werck saksa wirdt saksa kein saksa fleisch saksa gerecht saksa . kirjavahemärk
Vide ladina , kirjavahemärk ut ladina illud ladina dictum ladina in ladina æsthonicam ladina linguam ladina transferaris ladina . kirjavahemärk Augustin2 viide . kirjavahemärk Vide viide lucam viide Pollionem viide de viide Vita viide æterna viide 171 viide 172 viide . kirjavahemärk etc viide : kirjavahemärk
Augustin2 ladina sagt saksa : kirjavahemärk Gott saksa hat saksa vns saksa dz saksa Leben saksa Verheißen saksa , kirjavahemärk Er saksa gibts saksa Vns saksa aber saksa nicht saksa wegen saksa Vnserer saksa wercke saksa , kirjavahemärk sondern saksa wegen saksa seiner saksa Barmhertzigkeit saksa , kirjavahemärk deñ saksa ( kirjavahemärk sagt saksa er saksa ) kirjavahemärk wz saksa haben saksa wir saksa gutes saksa gethan saksa , kirjavahemärk damit saksa wirs saksa verdienet saksa hetten saksa . kirjavahemärk
Ambro viide : kirjavahemärk Ambrosi2 ladina ex ladina Romano ladina Cap viide : kirjavahemärk 9 viide . kirjavahemärk Allein saksa d' saksa Glaube saksa ist saksa geordnet saksa , kirjavahemärk dz saksa man saksa dadurch saksa gerecht saksa vnd saksa selig saksa werde saksa . kirjavahemärk
Theodor2 ladina ex ladina Rom viide : kirjavahemärk 3 viide . kirjavahemärk Weñ saksa wir saksa Theodor2 viide . kirjavahemärk allein saksa den saksa Glauben saksa bringn saksa , kirjavahemärk so saksa haben saksa wir saksa vergebung saksa der saksa Sunden saksa . kirjavahemärk plura ladina in ladina prædicto ladina Authore ladina quæras ladina . kirjavahemärk
3 number . kirjavahemärk Herrschafft saksa Ihesu saksa Chri saksa streckt saksa sich saksa v̈ber saksa alle saksa welt saksa . kirjavahemärk Kolmandel kolmas num sg.ad. eesti , kirjavahemärk opwat õppema õpetama v pers.ind.pr.pl.3. eesti meile meie pron pl.all. eesti nedt need pron pl.nom. eesti Sanat sõna s pl.nom. eesti , kirjavahemärk ( kirjavahemärk Ninck ning konj eesti Ih2 Jeesus s_nimi lüh. eesti Chr2 Kristus s_nimi lüh. eesti Önne õnn s sg.nom. eesti ninck ning konj eesti wægkÿ vägi s sg.nom. eesti , kirjavahemärk neile need pron pl.all. eesti Pagkanalle pagan s sg.all. eesti tædta teadma v inf. eesti sako saama v pers.imp.pr.sg.3. eesti | teada saama v+v , kirjavahemärk ninck ning konj eesti oma oma pron sg.gen. eesti hend enese pron sg.part. eesti Ium̃ala jumal s sg.gen. eesti pohle poole adp eesti kændket käänama v pers.imp.pr.pl.2. eesti . kirjavahemärk ) kirjavahemärk Sest see pron sg.el. eesti keicke kõige adv eesti Korgkemba kõrge adj sg.gen.cmp. eesti Iumala jumal s sg.gen. eesti Poÿa poeg s sg.gen. eesti , kirjavahemärk meddÿ meie pron pl.gen. eesti Iss issand s lüh. eesti : kirjavahemärk Ihse Jeesus s_nimi sg.gen. eesti Chrse Kristus s_nimi sg.gen. eesti wæest vägi s sg.el. eesti , kirjavahemärk kumb kumb mis pron sg.nom. eesti hend enese pron sg.part. eesti v̈lle üle adp eesti keicke kõik pron sg.gen. eesti Ilma ilm maailm s sg.gen. eesti , kirjavahemärk ia ja konj eesti v̈lle üle adp eesti keicke kõik pron sg.gen. eesti Inimeste inimene s pl.gen. eesti ninck ning konj eesti Loiuße lojus s sg.gen. eesti oÿendab ojendama sirutama v pers.ind.pr.sg.3. eesti , kirjavahemärk Kuÿ kui konj eesti tæma tema pron sg.nom. eesti kz ka modadv lüh. eesti omalle oma pron sg.all. eesti Apostlille apostel s sg.all. eesti v̈che üks pron sg.gen. eesti Kescku käsk s sg.gen. eesti andnuth andma v nud. eesti on olema v pers.ind.pr.sg.3. eesti , kirjavahemärk kuÿ kui konj eesti tæma tema pron sg.nom. eesti Taÿwase taevas s sg.ill. eesti menni minema v pers.ind.ipf.sg.3. eesti : kirjavahemärk Gehet saksa hin saksa in saksa alle saksa Welt saksa , kirjavahemärk vnd saksa Prediget saksa dz saksa Euangelium saksa aller saksa Creaturen saksa . kirjavahemärk
Nente need pron pl.gen. eesti Sanade sõna s pl.gen. eesti kaas kaas -ga adp eesti ( kirjavahemärk : kirjavahemärk bekandt saksa den saksa Heÿden saksa werden saksa : kirjavahemärk ) kirjavahemärk minu mina pron sg.gen. eesti A armas adj lüh. eesti : kirjavahemärk Inim inimene s lüh. eesti : kirjavahemärk tahab tahtma v pers.ind.pr.sg.3. eesti meddÿ meie pron pl.gen. eesti Iss issand s lüh. eesti : kirjavahemärk Chr2 Kristus s_nimi lüh. eesti , kirjavahemärk keick kõik pron sg.nom. eesti Inimeßet inimene s pl.nom. eesti , kirjavahemärk næmat nemad pron pl.nom. eesti olkat olema v pers.imp.pr.spl.3. eesti , kirjavahemärk mea mis pron sg.nom. eesti Suggu sugu s sg.nom.gen.part. eesti næmat nemad pron pl.nom. eesti eales eales adv eesti tachtwat tahtma v pers.ind.pr.pl.3. eesti , kirjavahemärk v̈che+ üks num sg.gen. eesti +sarnax sarnane adj sg.tr. eesti | ühesarnane ühesugune adj tæma tema pron sg.gen. eesti Ricku rikkus riik s sg.gen. eesti siddes sees adp eesti teha tegema v inf. eesti , kirjavahemärk tahab tahtma v pers.ind.pr.sg.3. eesti ninck ning konj eesti on olema v pers.ind.pr.sg.3. eesti kz ka modadv lüh. eesti kescknuth käskima v nud. eesti , kirjavahemärk eth et konj eesti tæma tema pron sg.gen. eesti Apostlit apostel s pl.nom. eesti , kirjavahemärk kuÿ kui nagu konj eesti kaas ka modadv eesti weel veel modadv eesti teñakit+ tänagi adv eesti +peiwa päev s sg.gen. eesti | tänagipäev tänapäevgi s keick kõik pron sg.nom. eesti truwit truu adj pl.nom. eesti Kircko kirik s sg.gen. eesti Oppiat õppija õpetaja s pl.nom. eesti , kirjavahemärk keickelle kõik pron sg.all. eesti Inimeselle inimene s sg.all. eesti , kirjavahemärk ilma ilma adp eesti keicke kõik pron sg.gen. eesti wahedta vahe s sg.ab. eesti , kirjavahemärk næmat nemad pron pl.nom. eesti omat olema v pers.ind.pr.pl.3. eesti Kuñingkat kuningas s pl.nom. eesti , kirjavahemärk Fürsten saksa , kirjavahemärk Graffen saksa , kirjavahemärk Eddelleuten saksa , kirjavahemärk Bürgermeistern saksa , kirjavahemärk RathsHerrn saksa , kirjavahemärk Burgern saksa , kirjavahemärk Bawren saksa , kirjavahemärk Herrn saksa , kirjavahemärk Knechten saksa , kirjavahemärk Frawen saksa , kirjavahemärk Megeden saksa , kirjavahemärk etc ladina : kirjavahemärk Neille nemad pron pl.all. eesti keickelle kõik pron sg.all. eesti kulutame kuulutama v pers.ind.pr.pl.1. eesti meÿe meie pron pl.nom. eesti weel veel modadv eesti tæñakit+ tänagi adv eesti +peiwa päev s sg.gen. eesti | tänagipäev tänapäevgi s , kirjavahemärk sest see pron sg.el. eesti Ello elu s sg.gen. eesti Parrandußest parandus s sg.el. eesti nĩck ning konj eesti Pattuden patt s sg.gen. eesti andex andeks adv eesti andmene andmine s sg.nom. eesti | andeksandmine s . kirjavahemärk
Ninck ning konj eesti on olema v pers.ind.pr.sg.3. eesti se+ see pron sg.nom. eesti +sama sama pron sg.nom. eesti | seesama pron weel veel modadv eesti nüitkit nüüdki adv eesti parrahilles parahilles praegu adv eesti , kirjavahemärk sen see pron sg.gen. eesti keicke kõige adv eesti korgkemba kõrge adj sg.gen.cmp. eesti Iumala jumal s sg.gen. eesti Issa isa s sg.gen. eesti Tachtmene tahtmine s sg.nom. eesti , kirjavahemärk lebbÿ läbi adp eesti Chrm Kristus s_nimi lüh. eesti Ihm Jeesus s_nimi lüh. eesti meddÿ meie pron pl.gen. eesti Issanda issand s sg.gen. eesti , kirjavahemärk eth et konj eesti mina mina pron sg.nom. eesti , kirjavahemärk kudt kui konj eesti v̈x üks pron sg.nom. eesti waine vaene adj sg.nom. eesti Allotho alutu alandlik adj sg.nom. eesti Ihse Jeesus s_nimi sg.gen. eesti Chrse Kristus s_nimi sg.gen. eesti Sullane sulane s sg.nom. eesti , kirjavahemärk teile teie pron pl.all. eesti pidda pidama v pers.ind.pr.sg.1. eesti kulutama kuulutama v sup. eesti , kirjavahemärk eth et konj eesti weel veel modadv eesti nüitkit nüüdki adv eesti , kirjavahemärk ia ja konj eesti nüith nüüd adv eesti parrahilles parahilles praegu adv eesti Iumala jumal s sg.gen. eesti tachtmene tahtmine s sg.nom. eesti on olema v pers.ind.pr.sg.3. eesti , kirjavahemärk eth et konj eesti teÿe teie pron pl.nom. eesti hend enese pron sg.part. eesti piddate pidama v pers.ind.pr.pl.2. eesti parrandama parandama v sup. eesti , kirjavahemärk ninck ning konj eesti hend enese pron sg.part. eesti Iumala jumal s sg.gen. eesti pohle poole adp eesti keendma käänama v sup. eesti . kirjavahemärk
Minck+ mis pron sg.gen. eesti +prast pärast adp eesti | mispärast adv tæma tema pron sg.nom. eesti tahab tahtma v pers.ind.pr.sg.3. eesti pea pea varsti, peatselt adv eesti tulla tulema v inf. eesti , kirjavahemärk oma oma pron sg.gen. eesti Wÿmse viimne adj sg.gen. eesti Peiwa päev s sg.gen. eesti kz kaas -ga adp lüh. eesti , kirjavahemärk eth et konj eesti teÿe teie pron pl.nom. eesti tæmalle tema pron sg.all. eesti piddate pidama v pers.ind.pr.pl.2. eesti reeckschoppe rääkskop aruanne s sg.gen. eesti andma andma v sup. eesti , kirjavahemärk Von saksa einem saksa ieden saksa vnnützen saksa wort saksa , kirjavahemärk Vnd saksa bösen saksa Werck saksa . kirjavahemärk
Acto viide : kirjavahemärk Acto viide : kirjavahemärk 17 viide . kirjavahemärk 17 viide . kirjavahemärk
Iumall jumal s sg.nom. eesti kessib käskima v pers.ind.pr.sg.3. eesti keickelle kõik pron sg.all. eesti Inimeselle inimene s sg.all. eesti keickede kõik pron sg.gen. eesti paikas paik s sg.in. eesti , kirjavahemärk eth et konj eesti næmat nemad pron pl.nom. eesti hend enese pron sg.part. eesti piddawat pidama v pers.ind.pr.pl.3. eesti parrandama parandama v sup. eesti , kirjavahemärk sem+ see pron sg.gen. eesti +prast pärast adp eesti | seepärast adv , kirjavahemärk eth et konj eesti tæma tema pron sg.nom. eesti v̈che üks pron sg.gen. eesti Peiwa päev s sg.gen. eesti on olema v pers.ind.pr.sg.3. eesti siße sisse afadv eesti sædtnuth seadma v nud. eesti | sisse seadma afadv+v , kirjavahemärk kumba kumb mis pron sg.gen. eesti siddes sees adp eesti tæma tema pron sg.nom. eesti tahab tahtma v pers.ind.pr.sg.3. eesti sundida sundima kohut mõistma v inf. eesti , kirjavahemärk keicke kõik pron sg.gen. eesti se see pron sg.nom.gen. eesti Ilma ilm maailm s sg.gen. eesti Pÿr piir s sg.nom. eesti , kirjavahemärk Eikeduße õigus s sg.gen. eesti kaas kaas -ga adp eesti . kirjavahemärk
2 viide Cor viide : kirjavahemärk 5 viide . kirjavahemärk
Wir saksa müßen saksa alle saksa offenbaret saksa werden saksa , kirjavahemärk fur saksa dem saksa Richtstuel saksa Chri saksa , kirjavahemärk auff saksa dz saksa ein saksa ieglicher saksa empfahe saksa , kirjavahemärk 2 number . kirjavahemärk Cor viide : kirjavahemärk 5 viide . kirjavahemärk nach saksa dem saksa er saksa gehandelt saksa , kirjavahemärk beÿ saksa leibes saksa Leben saksa , kirjavahemärk es saksa seÿ saksa guth saksa oder saksa böse saksa . kirjavahemärk