Vana kirjakeele korpus
Kolm isamaa kõnet
Jakobson, Carl Robert, 1870
Lehekülg 30
Sõna märgenduse vaatamiseks klõpsa sellel sõnal
II eesti . kirjavahemärk Wöitlemised eesti Eesti eesti waimu+ eesti +pöllul eesti . kirjavahemärk
( kirjavahemärk Peetud eesti sel eesti 4mal number Jaani+ eesti +kuu eesti pääwal eesti 1870 number . kirjavahemärk ) kirjavahemärk
Auustud eesti seltsi+ eesti +liikmed eesti ! kirjavahemärk
Oma eesti seltsi eesti wiiet eesti aasta+ eesti +pääwa eesti pühitsedes eesti , kirjavahemärk oleme eesti täna eesti seie eesti koku eesti tulnud eesti , kirjavahemärk et eesti tõine eesti tõisega eesti sest eesti osa eesti wõtaksime eesti ja eesti seda eesti meele eesti tuletaksime eesti , kirjavahemärk mis eesti meie eesti püüdmistest eesti jo eesti korda eesti on eesti läinud eesti , kirjavahemärk ja eesti ennast eesti wastastiku eesti see+ eesti +peale eesti karastaksime eesti , kirjavahemärk mis eesti meil eesti weel eesti kätte eesti tuleb eesti saada eesti . kirjavahemärk
Meie eesti selts eesti on eesti jo eesti ka eesti nimelt eesti see+ eesti +peale eesti asutud eesti , kirjavahemärk et eesti ta eesti elawalt eesti osa eesti wõttaks eesti meie eesti rahwa eesti püüdmistest eesti waimu eesti põllu eesti peal eesti , kirjavahemärk et eesti omas eesti waimu-+ eesti +olemises eesti ees+ eesti +märgiks eesti ja eesti ees+ eesti +näitajaks eesti oleks eesti terwe eesti rahwale eesti , kirjavahemärk ja eesti lõppeks eesti , kirjavahemärk et eesti tema eesti sees eesti ennast eesti need eesti mehed eesti ühendaksid eesti , kirjavahemärk kes eesti meie eesti rahwa eesti waimu-+ eesti +põllul eesti ühel eesti meelel eesti soowiwad eesti ühes eesti wõidelda eesti . kirjavahemärk
Tänasel eesti mälestuse eesti pääwal eesti wõib eesti selle+ eesti +pärast eesti meile eesti igale eesti ühele eesti suureks eesti äratuseks eesti olla eesti , kirjavahemärk kui eesti see+ eesti +peale eesti waatame eesti , kirjavahemärk mis eesti jo eesti tõised eesti auusad eesti mehed eesti enne eesti meid eesti on eesti teinud eesti ja eesti mis eesti meie eesti , kirjavahemärk nende eesti waimu-+ eesti +tulukese eesti külles eesti oma eesti enese eesti waimu-+ eesti +küünalt eesti põlema eesti süütades eesti , kirjavahemärk neist eesti wõitlemistest eesti oma eesti kohta eesti wõime eesti õppida eesti . kirjavahemärk
Selle+ eesti +pärast eesti tahan eesti siin eesti täna eesti üle+ eesti +ültse eesti wõitlemistest eesti eesti eesti waimu-+ eesti +põllul eesti rääkida eesti . kirjavahemärk
Et eesti aga eesti siin eesti täna eesti õiguse eesti pärast eesti üks eesti tõine eesti seltsi+ eesti +liige eesti pidi eesti kõnelema eesti , kirjavahemärk keda eesti muud eesti kogematad eesti tallitused eesti tagasi eesti hoiawad eesti , kirjavahemärk ja eesti mina eesti alles eesti eila eesti õhtu eesti teada eesti sain eesti , kirjavahemärk et eesti pidu+ eesti +kõne eesti sel eesti wiisil eesti minu eesti peale eesti oli eesti langenud eesti , kirjavahemärk selle+ eesti +pärast eesti palun eesti ennast eesti jo eesti ete eesti wabandada eesti , kirjavahemärk kui eesti minu eesti kõne eesti mite eesti seda eesti ei eesti ole eesti , kirjavahemärk mis eesti ta eesti pikkema eesti ete+ eesti +walmistamise eesti juures eesti ehk eesti wõiks eesti olla eesti . kirjavahemärk
Jga+ eesti +ühe eesti rahwa eesti waimu-+ eesti +wõitlemised eesti awaldawad eesti ennast eesti nii eesti hästi eesti olewa eesti kui eesti tulewa eesti aegadele eesti nimelt eesti rahwa eesti kirjanduses eesti ehk eesti wõera+ eesti +sõnaga eesti literatuuras eesti . kirjavahemärk
Selle+ eesti +pärast eesti on eesti ka eesti igal eesti rahwal eesti tema eesti kirjanduse eesti kohta eesti omad eesti mitme+ eesti +sugused eesti õitsemise eesti aead eesti , kirjavahemärk seda+ eesti +mööda eesti , kirjavahemärk nagu eesti need eesti waimu-+ eesti +wõitlemised eesti kas eesti enam eesti ehk eesti wähem eesti elu eesti awaldasid eesti , kirjavahemärk kas eesti ülema eesti ehk eesti alama eesti järje eesti peal eesti seisid eesti , kirjavahemärk ehk eesti , kirjavahemärk ühe+ eesti +wiisiliste eesti iga&-+ eesti +pääwase eesti tarwituste eesti alla eesti maha eesti langedes eesti , kirjavahemärk ka eesti puhtast eesti soiku eesti jäiwad eesti . kirjavahemärk
Kui eesti meie eesti selle+ eesti +pärast eesti maa+ eesti +ilma eesti aea+ eesti +raamatu eesti kätte eesti wõttame eesti , kirjavahemärk neid eesti rahwa eesti wõitlemisi eesti ja eesti nende eesti kirjanduse eesti õitsemise eesti aegasi eesti üks+ eesti +tõise eesti wasta eesti kaaludes eesti , kirjavahemärk siis eesti leiame eesti , kirjavahemärk et eesti iga eesti aea eesti kannul eesti , kirjavahemärk keda eesti rahwas eesti oma eesti rahwause eesti ( kirjavahemärk nazionali eesti ) kirjavahemärk suure eesti aegadeks eesti nimetab eesti , kirjavahemärk ka eesti selle eesti rahwa eesti kirjanduse eesti suured eesti õitsemise eesti aead eesti käiwad eesti . kirjavahemärk
Teksti info Eelmine lk Järgmine lk