Vana kirjakeele korpus
Sippelgas I
Kreutzwald, Friedrich Reinhold, 1843
Lehekülg 30
Sõna märgenduse vaatamiseks klõpsa sellel sõnal
Jsse+ eesti +ärranis eesti armastas eesti ning eesti kitis eesti se+ eesti +suggust eesti wee-+ eesti +prukimist eesti aiguse eesti wasto eesti üks eesti wägga eesti kuulus eesti Kreka-+ eesti +maa eesti ạrst eesti , kirjavahemärk nimmega eesti Hippokrates eesti , kirjavahemärk kes eesti nelli+ eesti +sadda-+ eesti +wiis+ eesti +kümmend eesti aastad eesti enne eesti Kristust eesti ellas eesti ja eesti kedda eesti kõik eesti pärrast eesti põlwe-+ eesti +rahwas eesti tänna eesti päwani eesti ạrsti-+ eesti +ammeti-+ eesti +issaks eesti ja eesti lojaks eesti kutsub eesti , kirjavahemärk ja eesti temma eesti kirjadest eesti mõnda eesti kallist eesti tähhele+ eesti +pannemlikko eesti õppetust eesti leiab eesti . kirjavahemärk - eesti
Pärrast eesti sedda eesti aega eesti eesti tunnistawad eesti wanna eesti aegse eesti ramatud eesti eesti ellas eesti iggal eesti aast-+ eesti +sadda eesti ajal eesti seäl eesti ja eesti teäl eesti maa-+ eesti +ilmas eesti mõnni eesti kulus eesti ạrst eesti , kirjavahemärk kes eesti külma-+ eesti +weega eesti mitme+ eesti +suggused eesti tõbbed eesti ning eesti aigused eesti arstis eesti ; kirjavahemärk agga eesti kõige eesti ennamiste eesti akkati eesti meie eesti päiwil eesti külmast eesti weest eesti suremad eesti luggu eesti piddama eesti , kirjavahemärk ja eesti assutati eesti wiimse eesti möda&-+ eesti +läinud eesti kümne eesti aasta eesti sees eesti mitmes eesti kohhas eesti , kirjavahemärk isse+ eesti +ärranis eesti Saksa+ eesti +maal eesti , kirjavahemärk ni+ eesti +suggused eesti eesti külma+ eesti +wee-+ eesti +terwis+ eesti +andwad eesti paigad eesti , kirjavahemärk eesti kos eesti kõik+ eesti +suggused eesti wannaks eesti läinud eesti rasked eesti wiggad eesti ning eesti aigused eesti üksnes eesti külma+ eesti +weega eesti parrandakse eesti , kirjavahemärk ja eesti kuhho eesti nüüd eesti iggal eesti aastal eesti lähhemalt eesti ja eesti kaugelt eesti , kirjavahemärk äddalised eesti saddade eesti kaupa eesti lähhewad eesti , kirjavahemärk nende eesti ulgas eesti mõnned eesti kes eesti jubba eesti ühhe eesti jallaga eesti aua eesti äres eesti seisid eesti , kirjavahemärk ja eesti kes eesti seält eesti terwed eesti ning eesti prisked eesti jälle eesti taggasi eesti tullewad eesti ja eesti Jummalale eesti külma+ eesti +wee eesti anni eesti eest eesti tänno eesti andes eesti ommast eesti wiggast eesti peäsnud eesti ellawad eesti . kirjavahemärk
Et eesti nüüd eesti ka eesti aega eesti möda eesti meie eesti maa eesti rahwale eesti sest eesti asjast eesti õppetust eesti saaks eesti , kirjavahemärk mis eesti tullus eesti ning eesti wäggew eesti terwise-+ eesti +rohhi eesti nende eesti külla eesti kaewudes eesti ja eesti allikades eesti seisab eesti , kirjavahemärk mis eesti igga+ eesti +mees eesti rahhata eesti wõib eesti sada eesti , kirjavahemärk selle+ eesti +pärrast eesti tahhame eesti siin eesti kohhal eesti lühhidelt eesti weest eesti ning eesti wee+ eesti +prukimisest eesti juhhatamist eesti anda eesti . kirjavahemärk
Kes eesti sedda eesti asja eesti tühjaks eesti peäb eesti , kirjavahemärk se eesti wõib eesti pärrast eesti kui eesti enne eesti omma eesti rahha eesti Apteki eesti peäle eesti wia eesti , kirjavahemärk kos eesti Jummal eesti parrako eesti ! kirjavahemärk ni+ eesti +suggune eesti rahha-+ eesti +ahnus eesti mõnne eesti rohho&-+ eesti +müja eesti süddant eesti täidab eesti , kirjavahemärk et eesti ta eesti sedda eesti pattuks eesti ei eesti arwa eesti waese eesti innimese eesti käest eesti ühhe eesti tühja eesti rohho eesti eest eesti , kirjavahemärk mis eesti mitte eesti kaks+ eesti +kümmend eesti koppikat eesti ei eesti maksa eesti , kirjavahemärk rublade eesti kaupa eesti rahha eesti ärra+ eesti +petta eesti . kirjavahemärk
Teksti info Eelmine lk Järgmine lk