Vana kirjakeele korpus
Kaewandaja poeg
Schüdlöffel, Gustav Heinrich (tlk), 1843
Lehekülg 3
Sõna märgenduse vaatamiseks klõpsa sellel sõnal
Eest+ eesti +könne eesti . kirjavahemärk
Ma eesti rahwa eesti käes eesti on eesti rauda eesti ja eesti waske eesti , kirjavahemärk ka eesti pissut eesti höbbedat eesti , kirjavahemärk mönni+ eesti +kord eesti juhtub eesti pealegi eesti kulla+ eesti +tük eesti selle eesti ja eesti teise eesti kätte eesti . kirjavahemärk
Kust eesti neid eesti asjo eesti sadud eesti ja eesti kuida eesti neid eesti silma eesti ette eesti todud eesti , kirjavahemärk sedda eesti ei eesti tea eesti rahwas eesti siin eesti maal eesti mitte eesti , kirjavahemärk et eesti meie eesti Ma eesti jöggedest eesti ei eesti leita eesti kuld=+ eesti +terrakessi eesti ja eesti laggedal eesti maal eesti polle eesti mäggesi eesti , kirjavahemärk kust eesti muid eesti nimmetud eesti asjo eesti raiutakse eesti ja eesti sullatatakse eesti . kirjavahemärk
Kui eesti nüüd eesti mönningane eesti himmustab eesti sest eesti wöra eesti Ma eesti tööst eesti middagi eesti kuulda eesti , kirjavahemärk se eesti wöib eesti sest eesti ramatokessest eesti pissut eesti arro eesti sada eesti , kirjavahemärk kuida eesti sedda eesti tehhakse eesti . kirjavahemärk
Ühtlase eesti on eesti ka eesti head eesti öppetust eesti leida eesti hinge eesti heaks eesti . kirjavahemärk
Nimmetame eesti weel eesti essite eesti , kirjavahemärk et eesti ei eesti olle eesti iggast eesti mäest eesti leida eesti , kirjavahemärk mis eesti innimesse eesti südda eesti ennemiste eesti wäga eesti armastab eesti , kirjavahemärk kulda eesti ja eesti höbbedat eesti ; kirjavahemärk ei eesti ka eesti mitte eesti , kirjavahemärk mis eesti keigile eesti allati eesti tarwis eesti lähheb eesti , kirjavahemärk rauda eesti ja eesti waske eesti . kirjavahemärk
Kuhho eesti suur eesti Jummal eesti sedda eesti lonud eesti ja eesti kust eesti innimessed eesti sedda eesti leidnud eesti , kirjavahemärk sealt eesti ommeti eesti sedda eesti kätte eesti ei eesti sada eesti muido eesti kui eesti sure eesti eesti ja eesti waewaga eesti . kirjavahemärk
Saggedaste eesti on eesti tarwis eesti süggawad eesti kaewud eesti kaewata eesti ja eesti raiuda eesti Ma eesti sisse eesti , kirjavahemärk ja eesti kui eesti siis eesti leitud eesti kaljude eesti sees eesti soni eesti , kirjavahemärk kus eesti on eesti kas eesti rauda eesti , kirjavahemärk kas eesti waske eesti , kirjavahemärk kas eesti höbbedat eesti , kirjavahemärk kas eesti kulda eesti , kirjavahemärk kas eesti tinna eesti , kirjavahemärk kas eesti muid eesti tulle eesti läbbi eesti sullatawaid eesti asjo eesti , kirjavahemärk siis eesti aetakse eesti kaewandikkusi eesti soni eesti möda eesti kaewo eesti pöhjast eesti körwale eesti . kirjavahemärk
Ni+ eesti +suggusi eesti kaewandussi eesti nimmetame eesti pöik+ eesti +kaewuks eesti . kirjavahemärk
Teksti info Eelmine lk Järgmine lk