Vana kirjakeele korpus
Sippelgas I
Kreutzwald, Friedrich Reinhold, 1843
Lehekülg 28
Sõna märgenduse vaatamiseks klõpsa sellel sõnal
Teädwad eesti meie eesti tallo+ eesti +rahwas eesti kül eesti , kirjavahemärk kudda eesti põuasel eesti suwwel eesti wessi eesti , kirjavahemärk mis eesti wirtsudes eesti ja eesti lompides eesti soo-+ eesti +maa eesti peäl eesti seisab eesti , kirjavahemärk iilgawad eesti wasse+ eesti +karwa eesti nahka eesti peäle eesti tõmbab eesti ja eesti mitto-+ eesti +kord eesti nönda eesti kibbedaks eesti lähheb eesti et eesti õrna eesti nahka eesti innimese eesti warba-+ eesti +wahhel eesti katki eesti sööb eesti . kirjavahemärk
Se+ eesti +suggust eesti soo+ eesti +wet eesti nimmetakse eesti : kirjavahemärk soo-+ eesti +wihha eesti ehk eesti soo-+ eesti +sap eesti . kirjavahemärk
Teine eesti assi eesti on eesti üks eesti põua eesti aegul eesti kaste eesti , kirjavahemärk mis eesti rahwas eesti kutsub eesti : kirjavahemärk põua eesti pölg eesti ja eesti raud eesti kaste eesti , kirjavahemärk mõnnes eesti kohhas eesti ka eesti rooste-+ eesti +uddo eesti ehk eesti tuhkur eesti . kirjavahemärk
Ni+ eesti +suggune eesti üllemal eesti nimmetud eesti soo-+ eesti +wessi eesti ja eesti põua eesti kaste eesti towad eesti kõige eesti ennamiste eesti obbose eesti tõbbe eesti meie eesti maal eesti . kirjavahemärk
Mitto+ eesti +kord eesti ajab eesti oleto eesti sullane eesti töö-+ eesti +hobbust eesti , kirjavahemärk kennega eesti temma eesti päwa eesti werini eesti tööd eesti teinud eesti , kirjavahemärk jahhutamata eesti ja eesti jootmata eesti karjas+ eesti +maale eesti , kirjavahemärk mõtteldes eesti : kirjavahemärk küllap eesti ta eesti isse eesti öö eesti willul eesti jahtub eesti ja eesti lombist eesti jua eesti otsib eesti . kirjavahemärk
Agga eesti sest eesti ep eesti se eesti willetsus eesti tulleb eesti . kirjavahemärk
Waene eesti wässind eesti lojus eesti otsib eesti ommale eesti wirtso eesti wet eesti , kirjavahemärk misga eesti jänno eesti kustutab eesti jo eesti joob eesti weega eesti tõbbe eesti sisse eesti . kirjavahemärk
Jgga eesti perre+ eesti +mees eesti , kirjavahemärk kes eesti omma eesti obbosed eesti tõbbe eesti eest eesti tahhab eesti oida eesti , kirjavahemärk peab eesti murret eesti kandma eesti , kirjavahemärk et eesti obbosid eesti pallawal eesti suwwe eesti ajal eesti korra+ eesti +pärrast eesti jodetakse eesti ja eesti seäl eesti , kirjavahemärk kos eesti ujutamise eesti paika eesti liggi+ eesti +mail eesti leida eesti ep eesti olle eesti , kirjavahemärk igga+ eesti +päw eesti korra eesti külma eesti weega eesti kaewo eesti jures eesti ülle&-+ eesti +wallatakse eesti ; kirjavahemärk teiseks eesti ei eesti tohhi eesti seal eesti paigus eesti , kirjavahemärk kos eesti muhho eesti tõbbi eesti saggedaste eesti ligub eesti , kirjavahemärk ial eesti töö eesti obbust eesti öseks eesti metsa eesti ajada eesti , kirjavahemärk waid eesti peab eesti perre+ eesti +mees eesti öhtul eesti kui eesti päike eesti alla eesti läinud eesti obbost eesti kinni eesti pannema eesti ja eesti käest eesti toito eesti ellajale eesti ette eesti pistma eesti . kirjavahemärk
Kes eesti sedda eesti weiket eesti waewa eesti ei eesti põlga eesti , kirjavahemärk selle eesti obbosed eesti ei eesti sa eesti ial eesti muhho eesti tõbbe eesti , kirjavahemärk waid eesti jäwad eesti suwwe eesti otsa eesti terweks eesti , kirjavahemärk olgo eesti kül eesti tõbbi eesti ümber&-+ eesti +kaudo eesti likumas eesti . kirjavahemärk - eesti
Teksti info Eelmine lk Järgmine lk