Vana kirjakeele korpus
Kolm isamaa kõnet
Jakobson, Carl Robert, 1870
Lehekülg 26
Sõna märgenduse vaatamiseks klõpsa sellel sõnal
Aga eesti ilma eesti üles eesti arwamata eesti on eesti , kirjavahemärk kui eesti palju eesti nuumatuid eesti härgi eesti , kirjavahemärk lambaid eesti , kirjavahemärk sigu eesti , kirjavahemärk hanisi eesti , kirjavahemärk kanu eesti , kirjavahemärk mets+ eesti +linda eesti , kirjavahemärk kalu eesti ja eesti õlut eesti selle eesti aeaga eesti ära eesti söödi eesti ja eesti joodi eesti ! kirjavahemärk " eesti - eesti
Nõnda eesti kirjutab eesti Rüssow eesti selle+ eesti +aegse eesti rüütlite eesti pulmadest eesti ; kirjavahemärk pea+ eesti +aegu eesti sel+ eesti +samal eesti wiisil eesti peeti eesti ka eesti laste eesti õlletamist eesti ( kirjavahemärk ristimisi eesti ) kirjavahemärk , kirjavahemärk wakkusi eesti ja eesti kiriku eesti pühasi eesti . kirjavahemärk
Neist eesti kõigist eesti rääkida eesti , kirjavahemärk meie eesti aeg eesti siin eesti ei eesti kanna eesti , kirjavahemärk aga eesti jnttustamise eesti wäärt eesti on eesti naad eesti kül eesti . kirjavahemärk
Kas eesti siis eesti ime eesti oli eesti , kirjavahemärk et eesti jo eesti aasta eesti 1574ma number kohta eesti Rüssow eesti ühest eesti Tallinna eesti saksa eesti sõa+ eesti +wäest eesti kirjutab eesti : kirjavahemärk " eesti Ja eesti heitsid eesti jälle eesti Nien-+ eesti +Hosi eesti laagrisse eesti , kirjavahemärk kus eesti naad eesti kõige eesti kristliku eesti walitsuse eesti ja eesti wiisi eesti wasta eesti kui eesti maa+ eesti +rüüstajad eesti maja eesti pidasid eesti ; kirjavahemärk ja eesti ehk eesti kül eesti need eesti kohad eesti Tallinna eesti päralt eesti olid eesti , kirjavahemärk on eesti naad eesti neid eesti siiski eesti kui eesti waenlaste eesti maa+ eesti +kondasi eesti pidanud eesti , kirjavahemärk et eesti naad eesti aga eesti oma eesti wola eesti järele eesti riisuda eesti ja eesti mässada eesti wõiksid eesti . kirjavahemärk
Naad eesti on eesti selle+ eesti +pärast eesti waese eesti talu+ eesti +poegade eesti käest eesti elajad eesti ja eesti wilja eesti ära+ eesti +riisunud eesti , kirjavahemärk ja eesti waese eesti talu+ eesti +poegadega eesti hirmsamal eesti wiisil eesti ümber eesti käinud eesti , kirjavahemärk kuidas eesti waenlased eesti weel eesti millasgi eesti ei eesti olnud eesti teinud eesti , kirjavahemärk nõnda eesti et eesti kõik eesti talu+ eesti +poead eesti neis eesti maa&-+ eesti +kondades eesti olla eesti üttelnud eesti , kirjavahemärk et eesti neid eesti kül eesti wäga eesti sagedaste eesti olla eesti riisutud eesti , kirjavahemärk aga eesti siiski eesti millasgi eesti iga+ eesti +pidi eesti nii eesti paljaks eesti , kirjavahemärk nagu eesti neist eesti Sakstest eesti sel eesti korral eesti . kirjavahemärk
Sest eesti need eesti olla eesti kõik eesti salause eesti koopad eesti maa eesti seest eesti wälja eesti kaewanud eesti , kirjavahemärk ja eesti kõik eesti , kirjavahemärk mis eesti need eesti waesed eesti inimesed eesti oma eesti waenlaste eesti eest eesti sinna eesti warjule eesti pannud eesti , kirjavahemärk ära+ eesti +wõtnud eesti " eesti , kirjavahemärk n eesti . kirjavahemärk n eesti . kirjavahemärk e eesti . kirjavahemärk - eesti
Seda+ eesti +wiisi eesti tehti eesti , kirjavahemärk kui eesti " eesti paganate eesti " eesti maid eesti enam eesti riisuda eesti ei eesti olnud eesti , kirjavahemärk oma eesti enese eesti talu+ eesti +poegadega eesti , kirjavahemärk kes eesti jo eesti ammugi eesti risti-+ eesti +usku eesti olid eesti heitnud eesti . kirjavahemärk
Üks eesti tõine eesti aea+ eesti +raamatu eesti kirjutaja eesti ( kirjavahemärk Sebastian eesti Münster eesti omas eesti " eesti Cosmographey’s eesti " eesti ) kirjavahemärk juttustab eesti Eestlastest eesti kolme eesti sada eesti aasta eesti eest eesti nõnda eesti : kirjavahemärk " eesti Alam eesti rahwas eesti selle eesti maal eesti on eesti peakselt eesti päris+ eesti +orjad eesti ja eesti oma eesti ülemate eesti , kirjavahemärk ise+ eesti +äranis eesti mõninga eesti rüütlite eesti ja eesti ordo-+ eesti +herrade eesti walitsejate eesti ja eesti kannu+ eesti +poiste eesti raske eesti sundmuse eesti al eesti . kirjavahemärk
Need eesti on eesti nende eesti wasta eesti nii eesti ilma eesti armutad eesti , kirjavahemärk et eesti kui eesti naad eesti näewad eesti , kirjavahemärk kus eesti waesel eesti talu+ eesti +poeal eesti üks eesti hea eesti hobune eesti , kirjavahemärk härg eesti ehk eesti lehm eesti on eesti , kirjavahemärk et eesti naad eesti siis eesti süüd eesti otsiwad eesti , kirjavahemärk kelle eesti pärast eesti neid eesti tema eesti käest eesti ära eesti wõiwad eesti waielda eesti ja eesti ära eesti riisuda eesti . kirjavahemärk
Läheb eesti talu&-+ eesti +poegadest eesti keegi eesti põgenema eesti , kirjavahemärk mis eesti neid eesti nälg eesti , kirjavahemärk piinamine eesti ja eesti rist eesti sagedaste eesti sunnib eesti tegema eesti , kirjavahemärk ja eesti naad eesti saawad eesti teda eesti jälle eesti kätte eesti , kirjavahemärk siis eesti raiuwad eesti naad eesti tal eesti ühe eesti jala eesti otsast eesti ära eesti , kirjavahemärk et eesti ta eesti enam eesti ei eesti saaks eesti põgenema eesti . kirjavahemärk
Ta eesti on eesti see eesti kõige eesti armetum eesti ja eesti kurwem eesti rahwas eesti , kirjavahemärk kelle eesti sarnast eesti tõist eesti päikese eesti al eesti enam eesti ei eesti leita eesti . kirjavahemärk
Teksti info Eelmine lk Järgmine lk