Vana kirjakeele korpus
Kaewandaja poeg
Schüdlöffel, Gustav Heinrich (tlk), 1843
Lehekülg 25
Sõna märgenduse vaatamiseks klõpsa sellel sõnal
Peter eesti rääkis eesti keik eesti selgeste eesti ülles eesti kuida eesti ta eesti siñna eesti olli eesti sanud eesti . kirjavahemärk
Kaewandaja eesti , kirjavahemärk - eesti sest eesti se+ eesti +suggune eesti se eesti olli eesti , kirjavahemärk kes eesti tedda eesti olli eesti leidnud eesti , kirjavahemärk - eesti kaewandaja eesti panni eesti poisi eesti jutto eesti tähhele eesti ja eesti uiutas eesti mönni+ eesti +kord eesti kuuldes eesti . kirjavahemärk
Wimaks eesti ütles eesti temma eesti : kirjavahemärk Noh eesti ! kirjavahemärk selle eesti peale eesti ei eesti wöi eesti paljo eesti lausuda eesti . kirjavahemärk
Agga eesti külm eesti waewab eesti sind eesti ; kirjavahemärk tulle eesti siis eesti , kirjavahemärk ma eesti wöttan eesti sind eesti omma eesti sauna eesti . kirjavahemärk
Sedda eesti tehhes eesti kül eesti wean eesti kirjotajat eesti omma eesti kaela eesti , kirjavahemärk agga eesti mis eesti siñna eesti wöib eesti parrata eesti . kirjavahemärk
Sa eesti tömbasid eesti mo eesti weikest eesti Lottakest eesti weest eesti wälja eesti , kirjavahemärk ja eesti armastust eesti peab eesti armastussega eesti tassutama eesti . kirjavahemärk
Et eesti tulle eesti siis eesti , kirjavahemärk mo eesti Peetrike eesti ! kirjavahemärk eesti
Sure eesti römoga eesti läks eesti ta eesti teise eesti järrele eesti , kirjavahemärk kunni eesti jöudsid eesti selle eesti sauna eesti ukse eesti ette eesti , kirjavahemärk mis eesti olli eesti tellide eesti ühhe eesti torni eesti liggi eesti . kirjavahemärk
Kaewandaja eesti , kirjavahemärk Kappar eesti nimmi eesti , kirjavahemärk teggi eesti ust eesti lahti eesti ja eesti astus eesti Peetriga eesti sisse eesti , kirjavahemärk kes eesti wäga eesti röömsaks eesti sai eesti soja eesti pärrast eesti . kirjavahemärk
Pea eesti olli eesti ölgedest eesti asse eesti ahjo eesti äärde eesti walmistatud eesti , kirjavahemärk ja eesti kui eesti Peter eesti olli eesti omma eesti uut eesti perre+ eesti +meest eesti tännanud eesti ja eesti pitkali eesti mahha eesti heitnud eesti , kirjavahemärk siis eesti mees eesti läks eesti ruttuste eesti jälle eesti öue eesti . kirjavahemärk
Kappar eesti olli eesti waene eesti mees eesti ja eesti kue eesti lapse eesti toitja eesti . kirjavahemärk
Kaewando eesti kaewust eesti sisse eesti miñnes eesti olli eesti temma eesti kukkunud eesti ja eesti sest eesti kukkumissest eesti jäi eesti temma eesti üks eesti kässi eesti kangeks eesti , kirjavahemärk et eesti ta eesti ennam eesti ei eesti sanud eesti kaewandaja eesti pärris+ eesti +tööd eesti tehtud eesti . kirjavahemärk
Agga eesti kaewando eesti wallitsus eesti hallastas eesti temma eesti ja eesti temma eesti kue eesti lapse eesti peale eesti , kirjavahemärk ja eesti seadis eesti tedda eesti tellide eesti wahhiks eesti . kirjavahemärk
Wahhi eesti kohhus eesti olli eesti se eesti järrele eesti wadata eesti , kirjavahemärk et eesti tellid eesti likusid eesti üks eesti allati eesti . kirjavahemärk
Tellide eesti läbbi eesti pandi eesti pumbad eesti käima eesti , kirjavahemärk ja eesti pumbad eesti töstwad eesti ma+ eesti +allust eesti wet eesti kaewudest eesti üllesse eesti . kirjavahemärk
Agga eesti kui eesti tellid eesti jäwad eesti seisma eesti , kirjavahemärk siis eesti on eesti karta eesti , kirjavahemärk et eesti tö=+ eesti +mehhed eesti uppuwad eesti Ma eesti alla eesti wette eesti ärra eesti . kirjavahemärk
Olli eesti siiski eesti kord eesti middagi eesti tellide eesti külles eesti katki eesti läinud eesti , kirjavahemärk ehk eesti muido eesti tellid eesti jänud eesti seisma eesti , kirjavahemärk siis eesti piddi eesti waht eesti warmalt eesti jooksma eesti järsk+ eesti +kaewule eesti ja eesti seal eesti suurt eesti kella eesti löma eesti , kirjavahemärk et eesti tö+ eesti +mehhed eesti ruttaksid eesti wälja eesti . kirjavahemärk
Teksti info Eelmine lk Järgmine lk