Vana kirjakeele korpus
Kolm isamaa kõnet
Jakobson, Carl Robert, 1870
Lehekülg 24
Sõna märgenduse vaatamiseks klõpsa sellel sõnal
Ja eesti wähe eesti on eesti neid eesti olnud eesti , kirjavahemärk kes eesti ennast eesti wäljas+ eesti +maal eesti kuningate eesti kojades eesti , kirjavahemärk ehk eesti sõas eesti pruukida eesti lasksid eesti . kirjavahemärk
Ja eesti et eesti siin eesti Liiwi+ eesti +maa eesti pulmasi eesti , kirjavahemärk laste eesti õlletamisi eesti , kirjavahemärk wakkusi eesti ja eesti kiriku eesti pühasi eesti nimetasin eesti , kirjavahemärk siis eesti tahan eesti nüüd eesti ka eesti lühidelt eesti rääkida eesti , kirjavahemärk kuidas eesti neid eesti wanast eesti meie eesti maal eesti peeti eesti . kirjavahemärk
Esiteks eesti " eesti , kirjavahemärk räägib eesti Rüssow eesti edasi eesti , kirjavahemärk " eesti kui eesti ühe eesti rüütli eesti pulmad eesti tulemas eesti olid eesti , kirjavahemärk said eesti pea+ eesti +aegu eesti kõik eesti rüütli eesti pered eesti terwe eesti Liiwi eesti maalt eesti weerand eesti aastat eesti warem eesti ühte eesti linna eesti ehk eesti alewiku eesti tellitud eesti , kirjavahemärk kus eesti pulmad eesti said eesti peetud eesti . kirjavahemärk
Ja eesti ehk eesti kül eesti mõisad eesti Liiwi+ eesti +maal eesti suured eesti on eesti , kirjavahemärk siis eesti on eesti naad eesti ommeti eesti see+ eesti +suguse eesti suure eesti hulgale eesti liig eesti weiksed eesti olnud eesti , kirjavahemärk kelle+ eesti +pärast eesti naad eesti siis eesti linnades eesti ja eesti suurtes eesti alewikutes eesti , kirjavahemärk kus eesti suured eesti gilde+ eesti +majad eesti see+ eesti +suguste eesti pulmade eesti tarwis eesti olid eesti üles eesti ehitud eesti , kirjavahemärk iga+ eesti +kord eesti oma eesti pulmi eesti pidasid eesti . kirjavahemärk
Ka eesti ei eesti ole eesti naad eesti ühe eesti linna eesti pasuna eesti ja eesti pilli+ eesti +meestega eesti rahul eesti olnud eesti , kirjavahemärk waid eesti ka eesti riigi+ eesti +walitsuse eesti sõa+ eesti +trummisi eesti ja eesti muu eesti linnade eesti pasuna-+ eesti +mehi eesti ligi eesti tellinud eesti . kirjavahemärk
Ja eesti kui eesti nüüd eesti pruut eesti ja eesti peig+ eesti +mees eesti kõige eesti kutsutud eesti wõerastega eesti sinna eesti olid eesti jõudnud eesti , kirjavahemärk siis eesti oli eesti lauu+ eesti +pääw eesti enne eesti pulma eesti kõigile eesti üks eesti tore eesti õhtu eesti sööma-+ eesti +aeg eesti walmistud eesti . kirjavahemärk
Enne eesti sööma-+ eesti +aega eesti on eesti aga eesti terwe eesti pulma+ eesti +saja eesti kahes eesti parwes eesti , kirjavahemärk üks eesti parw eesti pruudi eesti , kirjavahemärk tõine eesti peig+ eesti +mehe eesti poolt eesti , kirjavahemärk wäga eesti uhkeste eesti ja eesti toredaste eesti ratsa eesti linnast eesti wälja eesti sõitnud eesti , kirjavahemärk kus eesti nende eesti suured eesti ja eesti rammusad eesti täkkud eesti ja eesti hirnujad eesti ruunad eesti kuldse eesti keedide eesti ja eesti muu eesti ehtedega eesti ehitud eesti nende eesti al eesti pidanud eesti tantsima eesti ja eesti hüppama eesti , kirjavahemärk n eesti , kirjavahemärk n eesti . kirjavahemärk e eesti . kirjavahemärk
Pärast eesti olid eesti naad eesti jälle eesti linna eesti tagasi eesti sõitnud eesti trummide eesti ja eesti pasunatega eesti , kirjavahemärk püssi+ eesti +paugutamise eesti ja eesti muu eesti käraga eesti , kirjavahemärk nagu eesti oleksid eesti naad eesti mõne eesti lahingu eesti ehk eesti kantsi eesti ära eesti wõitnud eesti . kirjavahemärk
Ja eesti kui eesti naad eesti jälle eesti linna eesti jõudsid eesti , kirjavahemärk pidid eesti naad eesti läbi eesti terwe eesti linna eesti ja eesti kaks eesti kord eesti ümber eesti gilde+ eesti +maja eesti sõitma eesti , kirjavahemärk kus eesti pruut eesti kõige eesti naeste&-+ eesti +rahwa eesti hulgaga eesti seisis eesti , kirjavahemärk ja eesti nii eesti pärlide eesti , kirjavahemärk kulla eesti , kirjavahemärk kullatud eesti keedide eesti ja eesti ühe eesti kõrge eesti krooniga eesti ehitud eesti oli eesti , kirjavahemärk et eesti ta eesti nende eesti asjade eesti raskuse eesti pärast eesti waewalt eesti jõudis eesti jalul eesti seista eesti . kirjavahemärk
Wiimaks eesti on eesti mõlemad eesti parwed eesti laiali eesti läinud eesti ja eesti terwes eesti linnas eesti ja eesti igas eesti nulitsas eesti ratsa-+ eesti +ajamise eesti ja eesti wõidu&-+ eesti +kihutamisega eesti oma eesti rüütliliku eesti olemist eesti üles+ eesti +näitanud eesti . kirjavahemärk
Peale eesti selle eesti on eesti iga+ eesti +üks eesti oma eesti korterisse eesti läinud eesti , kirjavahemärk omad eesti saapad eesti ja eesti kannuksed eesti maha eesti wõtnud eesti ja eesti siis eesti gilde+ eesti +majasse eesti tõttanud eesti , kirjavahemärk kus eesti ta eesti omale eesti kesk eesti ööni eesti head eesti põlwe eesti tegi eesti . kirjavahemärk
Tõisel eesti pühal eesti on eesti peig+ eesti +meest eesti ja eesti pruuti eesti sõa&-+ eesti +trummide eesti , kirjavahemärk pasunate eesti ja eesti suurte eesti küünaldega eesti wäga eesti uhkeste eesti kiriku eesti saadetud eesti , kirjavahemärk kus eesti örila eesti mängijad eesti ja eesti kantorid eesti , kirjavahemärk mite eesti ilma eesti kingituseta eesti , kirjavahemärk ennast eesti ka eesti kuulda eesti lasksid eesti . kirjavahemärk
Teksti info Eelmine lk Järgmine lk