Vana kirjakeele korpus
Kaewandaja poeg
Schüdlöffel, Gustav Heinrich (tlk), 1843
Lehekülg 22
Sõna märgenduse vaatamiseks klõpsa sellel sõnal
Agga eesti se eesti olli eesti temma eesti melest eesti wäga eesti hirmus eesti assi eesti ; kirjavahemärk temma eesti kaddunud eesti emma eesti olli eesti sedda eesti köwwaste eesti kelanud eesti ja eesti selle+ eesti +pärrast eesti wöttis eesti pois eesti ennesele eesti nöuks eesti ni eesti kaua eesti nälga eesti kannatada eesti , kirjavahemärk kui eesti ial eesti jöuab eesti . kirjavahemärk
Nenda eesti eddasi eesti astudes eesti , kirjavahemärk tulletas eesti ta eesti jälle eesti onno eesti maia eesti omma eesti mele eesti ja eesti südda eesti läks eesti temmale eesti kurwaks eesti , kirjavahemärk et eesti mis eesti ainud eesti wannematte eesti pärrandus eesti temmal eesti olli eesti , kirjavahemärk omma eesti issa eesti kaewando eesti kübbarat eesti siñna eesti piddi eesti jätma eesti . kirjavahemärk
Silma eesti pilk eesti pöras eesti ta eesti taggasi eesti . kirjavahemärk
Wötko eesti kül eesti onno eesti jälle eesti peksta eesti ; kirjavahemärk - eesti omma eesti kübbarat eesti ommeti eesti piddi eesti ta eesti kätte eesti sama eesti . kirjavahemärk
Kawwalaste eesti piras eesti ta eesti ümber eesti maia eesti ja eesti warritses eesti , kirjavahemärk et eesti saaks eesti Kadriga eesti üksi eesti kokko eesti . kirjavahemärk
Korraga eesti kulis eesti ta eesti waljuste eesti neid eesti purrelewad eesti ja eesti wihhaga eesti wiskas eesti kirjotaja eesti ukse eesti lukko eesti , kirjavahemärk et eesti mäed eesti kollasid eesti ja eesti hirmsa eesti ähwardamissega eesti läks eesti ta eesti kotto eesti ärra eesti . kirjavahemärk
Peter eesti otas eesti pösa eesti tagga eesti , kirjavahemärk kunni eesti onno eesti olli eesti ärra+ eesti +läinud eesti , kirjavahemärk siis eesti tulli eesti maiasse eesti . kirjavahemärk
Mitto eesti sadda eesti söimo eesti sanna eesti puistas eesti Kadri eesti temma eesti selga eesti ja eesti hopa eesti pealegi eesti ! kirjavahemärk
Ei eesti pois eesti pannud eesti sedda eesti mikski eesti , kirjavahemärk waid eesti otsis eesti omma eesti kübbarat eesti . kirjavahemärk
Olli eesti temma eesti kübbarat eesti leidnud eesti , kirjavahemärk siis eesti lükkas eesti tüdruk eesti tedda eesti uksest eesti wälja eesti , kirjavahemärk ja eesti wiskas eesti temma eesti järrele eesti se eesti wanna eesti halli eesti ride eesti tükki eesti , kirjavahemärk mis eesti ta eesti olli eesti kasa eesti tonud eesti . kirjavahemärk
eesti Wata eesti jäle eesti immet eesti , kirjavahemärk eesti ütles eesti Peter eesti . kirjavahemärk
eesti Se eesti on eesti nüüd eesti üksi+ eesti +päinis eesti Kadri eesti eesti , kirjavahemärk et eesti ma eesti pean eesti minnema eesti hulkuma eesti ; kirjavahemärk agga eesti ei eesti temmal eesti olle eesti meel eesti halle eesti minno eesti hädda eesti pärrast eesti , kirjavahemärk ei eesti temma eesti püa eesti mind eesti jahhutada eesti , kirjavahemärk ei eesti temma eesti kosta eesti minno eesti eest eesti , kirjavahemärk waid eesti loeb eesti mulle eesti süüks eesti , kirjavahemärk kui eesti olleksin eesti minna eesti temmale eesti waewa eesti teinud eesti . kirjavahemärk
Nenda eesti Adam eesti lükkas eesti omma eesti patto eesti süüd eesti Ewa eesti peale eesti , kirjavahemärk Ewa eesti jälle eesti mao eesti peale eesti . kirjavahemärk
Agga eesti miks+ eesti +pärrast eesti onno eesti ei eesti aianud eesti Kadrit eesti ärra eesti , kirjavahemärk kellel eesti ommeti eesti paljo eesti ennam eesti süüd eesti on eesti , kirjavahemärk kui eesti minnul eesti ? kirjavahemärk eesti
Teksti info Eelmine lk Järgmine lk