Vana kirjakeele korpus
Reinowadder Rebbane
Kreutzwald, Friedrich Reinhold, 1850
Lehekülg 2036
Sõna märgenduse vaatamiseks klõpsa sellel sõnal
Nim:etud eesti asju eesti ollin eesti üks+ eesti +kord eesti wan:a eesti kaddunud eesti issa eesti tagga-+ eesti +warrast eesti salla+ eesti +mahti eesti käppanud eesti . kirjavahemärk
Wägga eesti kunstlikud eesti tööd eesti . kirjavahemärk
Min:o eesti abbi+ eesti +kasa eesti watas eesti saggedast eesti iggatsedes eesti kalli eesti asjade eesti peale eesti ; kirjavahemärk tõusis eesti mitto+ eesti +kord eesti selle+ eesti +pärrast eesti sõn:a=+ eesti +wahheldamist eesti ja eesti jäggelemist eesti majjas eesti , kirjavahemärk siiski eesti ei eesti raatsind eesti ma eesti kallist eesti warra eesti Ermelinakesele eesti anda eesti . kirjavahemärk
Sõlle eesti ja eesti peegli eesti läkkitasin eesti lahkest eesti süddamest eesti kun:ingliko eesti em:andale eesti , kirjavahemärk kes eesti ikka eesti min:o eesti wasto eesti armoline eesti olli eesti olnud eesti . kirjavahemärk
eesti Lühhidelt eesti tahhan eesti siin eesti sõllest eesti räkida eesti . kirjavahemärk
Se+ eesti +sin:ane eesti sõlg eesti ei eesti olnud eesti õbbedast eesti , kirjavahemärk waid eesti ühhe eesti ellaja eesti luust eesti tehtud eesti , kirjavahemärk mis eesti kallimaks eesti arwatakse eesti kui eesti kulda eesti . kirjavahemärk
Se eesti im:eline eesti ellajas eesti ellab eesti süggawal eesti Jndia eesti maal eesti , kirjavahemärk tem:al eesti on eesti ken:a eesti kirju eesti nahk eesti ja eesti wägga eesti maggus eesti ais eesti , kirjavahemärk mis eesti kõik eesti lomad eesti rõemsaks eesti ja eesti aiged eesti terweks eesti teeb eesti . kirjavahemärk eesti
Surreb eesti ellajas eesti , kirjavahemärk siis eesti lähheb eesti maggus eesti ais eesti luie eesti sisse eesti , kirjavahemärk kust eesti ta eesti ial eesti ärra eesti ei eesti kau eesti . kirjavahemärk
Luust eesti kunstlikult eesti nikkertatud eesti sõlg eesti paistis eesti läbbi eesti kui eesti klaas eesti , kirjavahemärk iilgas eesti elledamast eesti kui eesti õbbe eesti , kirjavahemärk walgemast eesti kui eesti lum:i eesti ja eesti aises eesti illusamast eesti kui eesti Maarja=+ eesti +rohhi eesti . kirjavahemärk
Sõlle eesti wälja+ eesti +pole eesti külle eesti peale eesti ollid eesti ken:ad eesti pildi=+ eesti +kujjud eesti nikkerdatud eesti , kirjavahemärk kujjude eesti wahhel eesti jooksid eesti kuld+ eesti +wirud eesti , kirjavahemärk sõrwad eesti sin:ised eesti ja eesti pun:ased eesti . kirjavahemärk
Kesk+ eesti +paika eesti olli eesti wägga eesti ken:ast eesti ülles+ eesti +tehtud eesti , kirjavahemärk kuida eesti enne+ eesti +muiste eesti Kallewi-+ eesti +poeg eesti Koiwa eesti jõel eesti wähhil eesti olli eesti ja eesti kolm eesti raud+ eesti +ride eesti mehhed eesti tem:ale eesti wõersi eesti tullid eesti . kirjavahemärk
Kallewi-+ eesti +poeg eesti istus eesti kässi eesti põsakil eesti kaldal eesti , kirjavahemärk üks eesti juurtega eesti tükkis eesti maast eesti ülles+ eesti +kistud eesti kuusk eesti olli eesti södi eesti wardaks eesti , kirjavahemärk ja eesti obbune eesti södiks eesti warda eesti otsas eesti . kirjavahemärk
Raud+ eesti +ride eesti mehhed eesti tahtsid eesti Kallewi-+ eesti +poega eesti endale eesti abbi+ eesti +mehheks eesti palgata eesti . kirjavahemärk
Teksti info Eelmine lk Järgmine lk