Vana kirjakeele korpus
Ue Seädusse Ramatud (Mt, 1-2Ko, 1-3Jh, 1-2Pt, Hb, Jk)
Helle, Anton Thor jt (tlk), 1739
Lehekülg 20
Sõna märgenduse vaatamiseks klõpsa sellel sõnal
[Mt.XIV] number 1 number . kirjavahemärk Sel eesti aial eesti kulis eesti Herodes eesti kes eesti Nelli+ eesti +würst eesti , kirjavahemärk se eesti könne eesti Jesussest eesti . kirjavahemärk Mark viide . kirjavahemärk 6 viide , kirjavahemärk 14 viide . kirjavahemärk Luk viide . kirjavahemärk 9 viide , kirjavahemärk 7 viide . kirjavahemärk
[Mt.XIV] number 2 number . kirjavahemärk Ja eesti temma eesti ütles eesti omma eesti sullaste eesti wasto eesti : kirjavahemärk Se=+ eesti +sinnane eesti on eesti ristia eesti Joannes eesti ; kirjavahemärk se+ eesti +samma eesti on eesti surnust eesti ülles+ eesti +tousnud eesti , kirjavahemärk ja eesti se+ eesti +pärrast eesti teeb eesti se eesti wäggi eesti temma eesti sees eesti need eesti imme+ eesti +tähhed eesti . kirjavahemärk
[Mt.XIV] number 3 number . kirjavahemärk Sest eesti Herodes eesti olli eesti Joannest eesti kinni+ eesti +wotnud eesti , kirjavahemärk tedda eesti siddunud eesti ja eesti wangi-+ eesti +torni eesti heitnud eesti Herodia eesti om̃a eesti weña eesti Wilippusse eesti naese eesti pärrast eesti . kirjavahemärk Mark viide . kirjavahemärk 6 viide , kirjavahemärk 17 viide . kirjavahemärk
[Mt.XIV] number 4 number . kirjavahemärk Sest eesti Joannes eesti olli eesti temma eesti wasto eesti üttelnud eesti : kirjavahemärk Sul eesti ep eesti olle eesti lubba eesti tedda eesti ennesele eesti piddada eesti . kirjavahemärk
[Mt.XIV] number 5 number . kirjavahemärk Ja eesti kui eesti temma eesti tedda eesti tahtis eesti tappa eesti , kirjavahemärk kartis eesti temma eesti rahwast eesti , kirjavahemärk sest eesti nemmad eesti piddasid eesti tedda eesti prohwetiks eesti . kirjavahemärk
[Mt.XIV] number 6 number . kirjavahemärk Agga aga konj eesti kui eesti Herodes eesti omma eesti sündimisse eesti päwa eesti piddas eesti , kirjavahemärk siis eesti tantsis eesti Herodia eesti tüttar eesti nende eesti seas eesti ; kirjavahemärk ja eesti se eesti olli eesti Herodesse eesti mele eesti pärrast eesti . kirjavahemärk
[Mt.XIV] number 7 number . kirjavahemärk Se+ eesti +pärrast eesti tootas eesti tem̃a eesti ühhe eesti wandega eesti temmale eesti anda eesti , kirjavahemärk mis eesti tem̃a eesti ial eesti piddi eesti palluma eesti . kirjavahemärk Matt viide . kirjavahemärk 5 viide , kirjavahemärk 34 viide . kirjavahemärk
[Mt.XIV] number 8 number . kirjavahemärk Agga aga konj eesti temma eesti , kirjavahemärk kui eesti ta eesti enne eesti ommast eesti emmast eesti olli eesti öppetud eesti , kirjavahemärk ütles eesti : kirjavahemärk Anna eesti mulle eesti waagna eesti peäl eesti ristia eesti Joannesse eesti Pea eesti . kirjavahemärk
[Mt.XIV] number 9 number . kirjavahemärk Ja eesti kunningas eesti sai eesti kurwaks eesti ; kirjavahemärk agga aga konj eesti nende eesti wañnete eesti , kirjavahemärk ja eesti nende eesti pärrast eesti , kirjavahemärk kes eesti temmaga eesti laudas eesti istsid eesti , kirjavahemärk käskis eesti temma eesti temmale eesti sedda eesti anda eesti . kirjavahemärk
[Mt.XIV] number 10 number . kirjavahemärk Ja eesti läkkitas eesti , kirjavahemärk ja eesti laskis eesti Joannesse eesti Pea eesti otsast eesti ärra+ eesti +raiuda eesti wangi+ eesti +tornis eesti . kirjavahemärk Rom viide . kirjavahemärk 8 viide , kirjavahemärk 36 viide . kirjavahemärk 37 viide . kirjavahemärk
[Mt.XIV] number 11 number . kirjavahemärk Ja eesti temma eesti Pea eesti todi eesti waagna eesti peäl eesti , kirjavahemärk ja eesti anti eesti selle eesti neitsikessele eesti ; kirjavahemärk ja eesti temma eesti wiis eesti sedda eesti omma eesti emmale eesti . kirjavahemärk 1 viide Kor viide . kirjavahemärk 4 viide , kirjavahemärk 9 viide . kirjavahemärk
[Mt.XIV] number 12 number . kirjavahemärk Ja eesti temma eesti jüngrid eesti tullid eesti , kirjavahemärk ja eesti wotsid eesti temma eesti kehha eesti , kirjavahemärk ja eesti matsid eesti sedda eesti mahha eesti , kirjavahemärk ja eesti tullid eesti ja eesti kulutasid eesti sedda eesti Jesussele eesti . kirjavahemärk Mark viide . kirjavahemärk 6 viide , kirjavahemärk 29 viide . kirjavahemärk
[Mt.XIV] number 13 number . kirjavahemärk Kui eesti Jesus eesti sedda eesti kulis eesti , kirjavahemärk läks eesti temma eesti seält eesti ärra eesti laewaga eesti ühte eesti tühja eesti paika eesti körwale eesti . kirjavahemärk Ja eesti kui eesti need eesti rahwas eesti sedda eesti kuulsid eesti , kirjavahemärk käisid eesti nemmad eesti jalla eesti liñnadest eesti temma eesti järrel eesti . kirjavahemärk Mark viide . kirjavahemärk 6 viide , kirjavahemärk 31 viide . kirjavahemärk 32 viide . kirjavahemärk Luk viide . kirjavahemärk 9 viide , kirjavahemärk 10 viide . kirjavahemärk
[Mt.XIV] number 14 number . kirjavahemärk Ja eesti Jesus eesti läks eesti wälja eesti , kirjavahemärk ja eesti näggi eesti paljo eesti rahwast eesti ; kirjavahemärk ja eesti temmal eesti olli eesti nende eesti pärrast eesti halle eesti meel eesti , kirjavahemärk ja eesti teggi eesti nende eesti többised eesti terweks eesti . kirjavahemärk
[Mt.XIV] number 15 number . kirjavahemärk Agga aga konj eesti kui eesti öhto eesti sai eesti , kirjavahemärk tullid eesti temma eesti jüngrid eesti temma eesti jure eesti , kirjavahemärk ja eesti ütlesid eesti : kirjavahemärk Se eesti on eesti üks eesti tühhi eesti paik eesti , kirjavahemärk ja eesti aeg eesti on eesti jo eesti möda eesti läinud eesti ; kirjavahemärk lasse eesti se eesti rahwas eesti ärra eesti , kirjavahemärk et eesti nemmad eesti woiwad eesti allewitte eesti sisse eesti miñna eesti , kirjavahemärk ja eesti ennestele eesti roga eesti osta eesti . kirjavahemärk Joan viide . kirjavahemärk 6 viide , kirjavahemärk 5 viide . kirjavahemärk
[Mt.XIV] number 16 number . kirjavahemärk Agga aga konj eesti Jesus eesti ütles eesti nende eesti wasto eesti : kirjavahemärk Neil eesti ep eesti olle eesti mitte eesti tarwis eesti ärra+ eesti +minna eesti ; kirjavahemärk andke eesti teie eesti neile eesti süa eesti . kirjavahemärk Luk viide . kirjavahemärk 9 viide , kirjavahemärk 13 viide . kirjavahemärk
[Mt.XIV] number 17 number . kirjavahemärk Agga aga konj eesti nem̃ad eesti ütlesid eesti temma eesti wasto eesti : kirjavahemärk Meil eesti ep eesti ole eesti siin eesti ennam eesti , kirjavahemärk kui eesti wiis eesti leiba eesti , kirjavahemärk ja eesti kaks eesti kalla eesti . kirjavahemärk
[Mt.XIV] number 18 number . kirjavahemärk Agga aga konj eesti temma eesti ütles eesti : kirjavahemärk Toge eesti neid eesti mulle eesti teña eesti . kirjavahemärk
[Mt.XIV] number 19 number . kirjavahemärk Ja eesti temma eesti käskis eesti rahwast eesti mahha-+ eesti +istuda eesti rohho eesti peäle eesti , kirjavahemärk ja eesti wottis eesti need eesti wiis eesti leiba eesti , kirjavahemärk ja eesti need eesti kaks eesti kalla eesti , kirjavahemärk watas eesti ülles eesti taewa eesti pole eesti ja eesti önnistas õnnistama v pers.ind.ipf.sg.3. eesti , kirjavahemärk ja eesti murdis eesti , kirjavahemärk ja eesti andis eesti need eesti leiwad eesti jüngrittele eesti , kirjavahemärk agga aga konj eesti need eesti jüngrid eesti rahwale eesti . kirjavahemärk Joan viide . kirjavahemärk 6 viide , kirjavahemärk 11 viide . kirjavahemärk Mark viide . kirjavahemärk 6 viide , kirjavahemärk 41 viide . kirjavahemärk
[Mt.XIV] number 20 number . kirjavahemärk Ja eesti nemmad eesti söid eesti keik eesti , kirjavahemärk ja eesti nende eesti köhhud eesti said eesti täis eesti , kirjavahemärk ja eesti korjasid eesti kokko eesti sedda eesti , kirjavahemärk mis eesti neist eesti pallokessist eesti ülle+ eesti +jänud eesti , kirjavahemärk kaks+ eesti +teist+ eesti +kümmend eesti korwi eesti täit eesti . kirjavahemärk
[Mt.XIV] number 21 number . kirjavahemärk Agga aga konj eesti neid eesti , kirjavahemärk kes eesti ollid eesti sönud eesti , kirjavahemärk olli eesti liggi eesti wiis eesti tuhhat eesti meest eesti , kirjavahemärk issi eesti naesed eesti ja eesti lapsed eesti . kirjavahemärk
[Mt.XIV] number 22 number . kirjavahemärk Ja eesti sedda+ eesti +maid eesti sundis eesti Jesus eesti ommad eesti jüngrid eesti laewa eesti peäle eesti minnema eesti , kirjavahemärk ja eesti temma eesti eel eesti teine eesti pole eesti minnema eesti , kirjavahemärk senni eesti kui eesti temma eesti rahwast eesti piddi eesti ärra+ eesti +laskma eesti . kirjavahemärk Mark viide . kirjavahemärk 6 viide , kirjavahemärk 45 viide . kirjavahemärk Joan viide . kirjavahemärk 6 viide , kirjavahemärk 17 viide . kirjavahemärk
[Mt.XIV] number 23 number . kirjavahemärk Ja eesti kui eesti temma eesti rahwast eesti sai eesti ärra+ eesti +lasknud eesti , kirjavahemärk läks eesti ta eesti ülles eesti ühhe eesti mäe eesti peäle eesti isse+ eesti +päines eesti luggema eesti ; kirjavahemärk ja eesti kui eesti öhto eesti sai eesti , kirjavahemärk olli eesti tem̃a eesti üksi eesti seäl+ eesti +sam̃as eesti . kirjavahemärk Luk viide . kirjavahemärk 6 viide , kirjavahemärk 12 viide . kirjavahemärk
[Mt.XIV] number 24 number . kirjavahemärk Agga aga konj eesti se eesti laew eesti olli eesti jo eesti kesk+ eesti +paikas eesti järwes eesti , kirjavahemärk ja eesti olli eesti öiete eesti häddas häda s sg.in. eesti nende eesti laenette eesti pärrast eesti , kirjavahemärk sest eesti tuul eesti olli eesti wasto eesti . kirjavahemärk Jak viide . kirjavahemärk 1 viide , kirjavahemärk 2 viide . kirjavahemärk
[Mt.XIV] number 25 number . kirjavahemärk Agga aga konj eesti neljandamal eesti ö öö s sg.gen. eesti wahhi eesti korral eesti läks eesti Jesus eesti nende eesti jure eesti , kirjavahemärk ja eesti köndis eesti järwe eesti peäl eesti . kirjavahemärk
[Mt.XIV] number 26 number . kirjavahemärk Ja eesti kui eesti need eesti jüngrid eesti tedda eesti näggid eesti järwe eesti peäl eesti köndiwad eesti , kirjavahemärk ehmatasid eesti nemmad eesti ja eesti ütlesid eesti : kirjavahemärk Se eesti on eesti tont eesti , kirjavahemärk ja eesti kissendasid eesti hirmo eesti pärrast eesti . kirjavahemärk Luk viide . kirjavahemärk 24 viide , kirjavahemärk 37 viide . kirjavahemärk
[Mt.XIV] number 27 number . kirjavahemärk Agga aga konj eesti sedda+ eesti +maid eesti räkis eesti Jesus eesti nendega eesti , kirjavahemärk ja eesti ütles eesti : kirjavahemärk Olge eesti julged eesti , kirjavahemärk Minna eesti ollen eesti se eesti , kirjavahemärk ärge eesti kartke eesti mitte eesti . kirjavahemärk
[Mt.XIV] number 28 number . kirjavahemärk Agga aga konj eesti Peetrus eesti kostis eesti temmale eesti ja eesti ütles eesti : kirjavahemärk Jssand eesti , kirjavahemärk kui eesti sinna eesti se eesti olled eesti , kirjavahemärk siis eesti kässi eesti mind eesti ennese eesti jure eesti tulla eesti wee eesti peäle eesti . kirjavahemärk
[Mt.XIV] number 29 number . kirjavahemärk Agga aga konj eesti temma eesti ütles eesti : kirjavahemärk Tulle eesti . kirjavahemärk Ja eesti Peetrus eesti tulli eesti laewa eesti peält eesti ärra eesti , kirjavahemärk ja eesti köndis eesti wee eesti peäl eesti , kirjavahemärk et eesti temma eesti Jesusse eesti jure eesti piddi eesti tullema eesti . kirjavahemärk
[Mt.XIV] number 30 number . kirjavahemärk Agga aga konj eesti kui eesti temma eesti sedda eesti kanget kange adj sg.part. eesti tuult eesti näggi eesti , kirjavahemärk siis eesti kartis eesti temma eesti ja eesti hakkas eesti wauma eesti , kirjavahemärk kissendas eesti ja eesti ütles eesti : kirjavahemärk Jssand eesti ! kirjavahemärk aita eesti mind eesti . kirjavahemärk
[Mt.XIV] number 31 number . kirjavahemärk Agga aga konj eesti Jesus eesti sirrutas eesti warsi eesti omma eesti kät eesti wälja eesti , kirjavahemärk hakkas eesti temmast eesti kinni eesti , kirjavahemärk ja eesti ütles eesti temma eesti wasto eesti : kirjavahemärk Oh eesti sinna eesti nödra-+ eesti +ussulinne eesti ! kirjavahemärk mis+ eesti +pärrast eesti olled eesti sinna eesti kahhe+ eesti +wahhel eesti ? kirjavahemärk Jak viide . kirjavahemärk 1 viide , kirjavahemärk 6 viide . kirjavahemärk
[Mt.XIV] number 32 number . kirjavahemärk Ja eesti nemmad eesti läksid eesti laewa eesti peäle eesti , kirjavahemärk ja eesti tuul eesti heitis eesti ärra eesti . kirjavahemärk
[Mt.XIV] number 33 number . kirjavahemärk Agga aga konj eesti kes eesti laewas eesti ollid eesti , kirjavahemärk tullid eesti ja eesti kummardasid eesti tedda eesti , kirjavahemärk ja eesti ütlesid eesti : kirjavahemärk Töest eesti sinna eesti olled eesti Jummala eesti Poeg eesti . kirjavahemärk 16 viide . kirjavahemärk p viide . kirjavahemärk 16 viide . kirjavahemärk s viide . kirjavahemärk
Teksti info Eelmine lk Järgmine lk