Vana kirjakeele korpus
Axel Julius De la Gardie korraldus (14.11.1702)
Autor teadmata, 1702
Lehekülg 2
Sõna märgenduse vaatamiseks klõpsa sellel sõnal
ET eesti meile eesti seia eesti täda eesti todut eesti / kirjavahemärk kui eesti peax eesti Tallo-+ eesti +Pojade eesti seas eesti Maal eesti / kirjavahemärk ni+ eesti +suggosed eesti kurjad eesti Könned eesti räkitama eesti / kirjavahemärk et eesti nemmat eesti Wainlase eesti Päle+ eesti +langmisse eesti ajal eesti tachtwat eesti risoda eesti ning eesti warrasta eesti / kirjavahemärk se eesti Nimme eesti päle eesti / kirjavahemärk ko eesti ollex eesti Wainlane eesti sedda eesti teinut eesti / kirjavahemärk kui eesti sehherda eesti assi eesti neist eesti enne eesti on eesti nechtut eesti . kirjavahemärk
Agga eesti et eesti se eesti üx eesti Jummala+ eesti +kartmatta eesti ja eesti Ello-+ eesti +kaotalik eesti Ette+ eesti +wötminne eesti on eesti / kirjavahemärk et eesti ei eesti üxki eesti peax eesti mötlema eesti sedda eesti suggust eesti kurja eesti Süddand eesti kellekil eesti Risti-+ eesti +Rahwa eesti seas eesti olla eesti : kirjavahemärk Se+ eesti +perrast eesti mainitzeme eesti Kunningast eesti sadut eesti Wallizeja-+ eesti +Ammeti eesti polest eesti / kirjavahemärk igga eesti ühhe eesti / kirjavahemärk sest eesti kurjast eesti Nauust eesti kangest eesti erra eesti ; kirjavahemärk et eesti Wainlase eesti Päle+ eesti +tullemisse eesti ajal eesti ( kirjavahemärk mis eesti Jummal eesti Armust eesti keelgo eesti ) kirjavahemärk ei eesti üxki eesti julgeko eesti ei eesti wehhemba eesti Lijga eesti echk eesti wäggist-+ eesti +Tööd eesti mu eesti Innimeste eesti echk eesti Moisade eesti wasto eesti / kirjavahemärk ko eesti üx+ eesti +peines eesti Wainlase eesti wasto eesti / kirjavahemärk Pölletamisse eesti / kirjavahemärk Wargusse eesti / kirjavahemärk Wötmisse eesti / kirjavahemärk Risomisse eesti lebbi eesti / kirjavahemärk echk eesti teisel eesti Wisil eesti tehha eesti ; kirjavahemärk muido eesti peab eesti temma eesti / kirjavahemärk ni eesti pea eesti kui eesti ta eesti eal eesti kinni eesti sajaxe eesti / kirjavahemärk se eesti hirmsa eesti kurja eesti eesti perrast eesti / kirjavahemärk ilma eesti Armo eesti samatta eesti / kirjavahemärk kui eesti Ma- eesti + eesti +Pölletaja eesti / kirjavahemärk Morzik eesti ning eesti Röwel eesti hukkatama eesti . kirjavahemärk
Et eesti ka eesti kuluxe eesti / kirjavahemärk et eesti monnigad eesti Raja+ eesti +päle eesti ellawad eesti Tallo-+ eesti +Pojad eesti / kirjavahemärk peawad eesti ni eesti herrised heris kelm pl.nom. eesti / kirjavahemärk Jummala eesti unnastajad eesti ja eesti Pettised eesti meie eesti armolissemba eesti Kunninga eesti ning eesti omma eesti Issa-+ eesti +Ma eesti wasto eesti ollema eesti / kirjavahemärk et eesti nemmad eesti kui eesti Ma-+ eesti +hukkajad eesti Pettised eesti / kirjavahemärk peawat eesti wotma eesti Wainlasel eesti monne eesti Asjust eesti Tarkust eesti anda eesti : kirjavahemärk Se+ eesti +perrast eesti kelan eesti ma eesti neid eesti sest eesti kurjast eesti Nauust eesti otze eesti kangest eesti erra eesti / kirjavahemärk et eesti nemmat eesti mitte eesti isse eesti enneselle eesti sedda eesti kange eesti Ma-+ eesti +Pettiste eesti Nuchtlust eesti kaila eesti tömmawat eesti ; kirjavahemärk agga eesti neile eesti / kirjavahemärk kummad eesti ko eesti truid eesti ja eesti ausad eesti Allambid eesti / kirjavahemärk neid eesti Ma-+ eesti +Pettised eesti moistwat eesti ülles-+ eesti +ninh eesti Kette-+ eesti +sata eesti / kirjavahemärk towotan eesti minna eesti Kunninga eesti polest eesti / kirjavahemärk eesti rochke eesti Palka eesti ning eesti Maxmist eesti : kirjavahemärk mis eesti neile eesti ka eesti ilma eesti keelmatta eesti peab eesti Kette eesti maxtama eesti : kirjavahemärk Me eesti jures eesti meie eesti igga eesti ühhel eesti Mele eesti tulletame eesti möttelda eesti / kirjavahemärk et eesti ei eesti üxki eesti Kurri-+ eesti +Melelinne eesti lootko eesti / kirjavahemärk ennast eesti nehhoko eesti kurja eesti Töde eesti päle eesti sädut eesti Nuchtlussest eesti woiwa eesti wabbax eesti jäda eesti / kirjavahemärk echk eesti warjul eesti erra+ eesti +hoida eesti ; kirjavahemärk sest eesti se eesti keik+ eesti +tädaw eesti ning eesti öige eesti Jummal eesti / kirjavahemärk kennel eesti Hirm eesti on eesti sehherda eesti ülle+ eesti +antusse eesti päle eesti / kirjavahemärk ajab eesti sedda eesti ülles eesti / kirjavahemärk et eesti ei eesti üxki eesti pea eesti nuchtlematta eesti jäma eesti ; kirjavahemärk ja eesti temma eesti isse eesti sunnib eesti neid eesti hirmsast eesti sijn eesti Ilma eesti pääl eesti / kirjavahemärk nink eesti teises eesti Ilmas eesti iggawest eesti . kirjavahemärk