Vana kirjakeele korpus
Luggemissed Eestima Tallorahwa moistusse ja süddame juhhatamisseks
Holtz, Otto Reinhold von, 1817
Lehekülg 190
Sõna märgenduse vaatamiseks klõpsa sellel sõnal
Ja eesti nüüd eesti juhtus eesti , kirjavahemärk et eesti kui eesti ta eesti tahtis eesti Peäle-+ eesti +kirja eesti tehha eesti , kirjavahemärk tedda eesti ommast eesti Herrast eesti kutsuti eesti . kirjavahemärk
Jättis eesti siis eesti ka eesti sedda eesti kirjotamatta eesti ja eesti läks eesti . kirjavahemärk
Sest eesti öige eesti mees eesti kuleb eesti sañna eesti , kirjavahemärk ja eesti jättab eesti omma eesti ennese eesti teggemist eesti kohhe eesti polele eesti , kirjavahemärk kui eesti Se eesti tedda eesti tarwitab eesti , kirjavahemärk kelle eesti tahtmisse eesti alla eesti temma eesti ennast eesti palkand eesti ; kirjavahemärk muido eesti ei eesti kolba eesti temma eesti mitte eesti Jummalale eesti eesti olgo eesti Leiwa+ eesti +wannema eesti tarwidus eesti ehk eesti kui eesti tühhi eesti . kirjavahemärk
Sia eesti körwa eesti passib eesti üks eesti ennemuistne eesti Arabia eesti jut eesti : kirjavahemärk
Arabia Araabia s_nimi sg.gen. eesti maal maa s sg.ad. eesti on olema v pers.ind.pr.pl.3. eesti ni+ nii proadv eesti +suggused sugune adj pl.nom. eesti | niisugune adj körged kõrge adj pl.nom. eesti määd mägi s pl.nom. eesti , kirjavahemärk et et konj eesti nende need pron pl.gen. eesti ladwad latv s pl.nom. eesti wahhest vahest mõnikord adv eesti pilwettesse pilv s pl.ill. eesti ullatawad ulatama ulatuma v pers.ind.pr.pl.3. eesti . kirjavahemärk
Ühhe eesti se+ eesti +sugguse eesti mäe eesti riñnul eesti ellas eesti seäl eesti üks eesti Leiwa+ eesti +wannem eesti omma eesti naeste eesti , kirjavahemärk omma eesti laste eesti ja eesti omma eesti perrettega eesti eesti
( kirjavahemärk Sest eesti wanna=+ eesti +testamenti eesti aial eesti olli eesti mehhel eesti lubba eesti ennam eesti naesi eesti kui eesti ühhe eesti wotta eesti . kirjavahemärk ) kirjavahemärk eesti
Agga aga konj eesti üks üks pron sg.nom. eesti temma tema pron sg.gen. eesti Teniattest teenija s pl.el. eesti läks minema v pers.ind.ipf.sg.3. eesti ikka ikka modadv eesti mäe mägi s sg.gen. eesti ladwa latv s sg.gen. eesti harja hari tipmine osa s sg.gen. eesti peäle peale adp eesti Jummalat jumal s sg.part. eesti palluma paluma v sup. eesti , kirjavahemärk arwates arvama v ger. eesti , kirjavahemärk pilwettes pilv s pl.in. eesti taewad taevas s pl.nom. eesti ollewad olema v vpts.sg.part. eesti . kirjavahemärk
Ja eesti wimaks eesti walmistas eesti ta eesti ennesele eesti ni+ eesti +suggust eesti pitka eesti reddelit eesti , kirjavahemärk mis eesti kaudo eesti ta eesti omma eesti kehhaga eesti tükkis eesti taewa eesti sisse eesti tahtis eesti miñna eesti , kirjavahemärk ning eesti kui eesti teised eesti maggasid eesti taggus eesti temma eesti aino eesti üksi eesti sedda eesti reddelit eesti . kirjavahemärk
Kui eesti se eesti walmis eesti olli eesti seädis eesti temma eesti sedda eesti püsti eesti , kirjavahemärk ja eesti hakkas eesti möda eesti pulkasid eesti ronnima eesti eesti olli eesti ka eesti ni eesti liggi eesti pilwette eesti külge eesti sanud eesti , kirjavahemärk et eesti Pea eesti neise eesti jo eesti putus eesti , kirjavahemärk ja eesti wiimse eesti pulga eesti peält eesti agga eesti tahtis eesti Taewa eesti sisse eesti hüppada eesti , kirjavahemärk kui eesti temma eesti Leiwa+ eesti +wannem eesti tedda eesti kutsus eesti , kirjavahemärk omma eesti kaljo-+ eesti +kitsed eesti jootma eesti . kirjavahemärk
Teksti info Eelmine lk Järgmine lk