Vana kirjakeele korpus
Sarema Jutto Ramat, I osa
Luce, Johann W. L. von, 1807
Lehekülg 179
Sõna märgenduse vaatamiseks klõpsa sellel sõnal
Kui eesti kegi eesti ommas eesti ihhus eesti olleks eesti pölletud eesti , kirjavahemärk sellele eesti peab eesti pölletud eesti kohha eesti peäle eesti need eesti nimmetud eesti asjad eesti pantud eesti sama eesti , kirjavahemärk ja eesti kui eesti pölletud eesti koht eesti wägga eesti suur eesti on eesti , kirjavahemärk siis eesti on eesti ikka eesti taari eesti rabba eesti , kirjavahemärk se eesti keige eesti parram eesti , kirjavahemärk et eesti ikka eesti ni eesti paljo eesti on eesti kui eesti sure eesti kohha eesti katmisse eesti pärrast eesti tarwis eesti on eesti . kirjavahemärk
Kui eesti ta eesti agga eesti selle eesti kohha eesti peäle eesti soiaks eesti lähheb eesti , kirjavahemärk siis eesti peab eesti jälle eesti werske eesti peäle eesti pantud eesti sama eesti , kirjavahemärk ehk eesti kui eesti polle eesti mitte eesti ni eesti paljo eesti , kirjavahemärk siis eesti woib eesti ta eesti ikka eesti selle eesti kohha eesti peäle eesti külma eesti weega eesti jälle eesti merjaks eesti ja eesti külmaks eesti tehtud eesti saja eesti . kirjavahemärk
Sedda eesti wisi eesti saab eesti ta eesti siis eesti ikka eesti külma eesti weega eesti kastetud eesti , kirjavahemärk kunni eesti se eesti pallaw eesti löppeb eesti , kirjavahemärk ja eesti wallo eesti wähhemaks eesti saab eesti . kirjavahemärk
Nüüd eesti wotta eesti köwwaks eesti kedetud eesti munnad eesti , kirjavahemärk wotta eesti sedda eesti kollast eesti nende eesti kedetud eesti munnade eesti seest eesti wälja eesti , kirjavahemärk panne eesti ühhe eesti talriko eesti peäle eesti öeru eesti neid eesti koostaga eesti katki eesti , kirjavahemärk ja eesti panne eesti igga eesti ühhe eesti munna eesti taela eesti peäle eesti üks eesti hea eesti koosta eesti täis eesti rääska eesti koort eesti , kirjavahemärk ja eesti üks eesti tee eesti koosta eesti täis eesti penikeks eesti toukatud eesti sukkrut eesti . kirjavahemärk
Sedda eesti keik eesti öeru eesti hästi eesti seggaminne eesti , kirjavahemärk et eesti se eesti weddelaks eesti salwiks eesti saab eesti , kirjavahemärk ja eesti sedda eesti salwi eesti woia eesti ühhe eesti pehme eesti sullo eesti ehmega eesti , kirjavahemärk igga eesti pole eesti tunni eesti pärrast eesti selle eesti pölletud eesti kohha eesti peäle eesti . kirjavahemärk
Selle+ eesti +samma eesti salwiga eesti woid eesti sa eesti ka eesti üht eesti linna eesti nartsakast eesti woida eesti , kirjavahemärk ja eesti sedda eesti peäle eesti panna eesti . kirjavahemärk
Töeste eesti ! kirjavahemärk mo eesti poeg eesti ! kirjavahemärk nobbeminne eesti ja eesti kindlaminne eesti ei eesti woi eesti sa eesti mingi+ eesti +suggust eesti pölletud eesti kahho eesti parrandada eesti , kirjavahemärk kui eesti agga eesti sel eesti wisil eesti . kirjavahemärk
Kui eesti agga eesti pallaw eesti selle eesti pölletud eesti kohha eesti seest eesti ei eesti olle eesti öiete eesti wälja eesti aetud eesti , kirjavahemärk siis eesti wottab eesti se eesti parrandaminne eesti ennam eesti aega eesti . kirjavahemärk
Kui eesti kässi eesti ehk eesti jalg eesti wägga eesti kangeste kangesti adv eesti on eesti ärra eesti pölletud eesti , kirjavahemärk siis eesti ärra eesti unnusta eesti mitte eesti , kirjavahemärk et eesti sa eesti ka eesti pissikessed eesti linnase eesti rie eesti nartsakad eesti , kirjavahemärk mis eesti peäle eesti sa eesti esmalt eesti sedda eesti samma eesti salwi eesti woiad eesti , kirjavahemärk nende eesti sörmede eesti ja eesti warwaste eesti wahhele eesti panned eesti , kirjavahemärk ja eesti neid eesti ikka eesti jälle eesti ueste eesti woiad eesti ja eesti wahhele eesti panned eesti , kirjavahemärk kui eesti se eesti kahho eesti saab eesti wiga eesti woitud eesti , kirjavahemärk muido eesti kui eesti se eesti mitte eesti ei eesti tehhakse eesti , kirjavahemärk kaswawad eesti sörmed eesti ehk eesti warwad eesti teine eesti teise eesti külge eesti kinni eesti . kirjavahemärk
Teksti info Eelmine lk Järgmine lk