Vana kirjakeele korpus
Wenne Südda ja Wenne Hing
Suve Jaan (Johann Sommer), 1841
Lehekülg 158
Sõna märgenduse vaatamiseks klõpsa sellel sõnal
Ello+ eesti +majade eesti ja eesti rehtede eesti sísse eesti ei eesti mahtund eesti nemmad eesti ; kirjavahemärk sélle+ eesti +pärrast eesti láutasid eesti nemmad eesti neid eesti ärra eesti , kirjavahemärk wisid eesti pạlgid eesti wạ̈ljale eesti , kirjavahemärk pannid eesti tulle eesti ótsa eesti ja eesti sojendasid eesti énnast eesti seäl eesti nenda eesti , kirjavahemärk et eesti pool eesti kehha eesti kõrwes eesti ja eesti tõine eesti kụ̈lmetas eesti . kirjavahemärk
Polle eesti sedda eesti ilma eesti algmisest eesti weel eesti nähtud eesti egga eesti kuuldud eesti , kirjavahemärk et eesti ni eesti pạljo eesti tuhhandid eesti innimesi eesti ja eesti hobbosid eesti ni eesti lühhikese eesti aja eesti sees eesti ja eesti ni eesti willetsal eesti wisil eesti ótsa eesti on eesti sanud eesti . kirjavahemärk
Südda eesti nụttis eesti werd eesti sedda eesti nähhes eesti , kirjavahemärk kuida eesti need eesti willetsad eesti pạlja eesti ja eesti külma+ eesti +wõetud eesti kätte eesti ja eesti jalgega eesti , kirjavahemärk kus eesti jo eesti haugud eesti sísse eesti ollid eesti lönud eesti , kirjavahemärk pakkase eesti kụ̈lma eesti käe eesti tühja eesti kõhhoga eesti , kirjavahemärk hauku eesti langend eesti palgiga eesti ja eesti tummeda eesti sịlmega eesti tuikudes eesti ja eesti wankodes eesti laggedate eesti peäl eesti kui eesti innimeste eesti kujud eesti hulkusid eesti , kirjavahemärk ja eesti ahne eesti sịlmega eesti sedda eesti walwasid eesti , kirjavahemärk kui eesti üks eesti mahha eesti langes eesti , kirjavahemärk et eesti tedda eesti pạljaks eesti risuda eesti ja eesti temma eesti hilbud eesti ennese eesti ümber eesti ajada eesti . kirjavahemärk
Nạ̈lg eesti ja eesti külm eesti , kirjavahemärk eesti need eesti Jummala eesti nuhtlused eesti nende eesti kurja eesti teggode eesti eest eesti , kirjavahemärk et eesti kirrikuid eesti teotasid eesti ja eesti ilma+ eesti +süita eesti werd eesti wallasid eesti eesti , kirjavahemärk teggid eesti neid eesti wimaks eesti ni eesti wõimatomaks eesti , kirjavahemärk et eesti neil eesti ennam eesti , kirjavahemärk kui eesti ühhe eesti hone eesti jure eesti said eesti , kirjavahemärk sedda eesti jõudu eesti ei eesti olnud eesti , kirjavahemärk tedda eesti ärra+ eesti +láutada eesti , kirjavahemärk waid eesti pannid eesti tedda eesti nenda+ eesti +sámmoti eesti põllema eesti ja eesti koggosid eesti endid eesti karja eesti kaupa eesti tulle eesti ümber eesti . kirjavahemärk
Mõnned eesti , kirjavahemärk kes eesti mõistusest eesti rummalaks eesti ollid eesti läinud eesti , kirjavahemärk läksid eesti ellawa eesti tulle eesti sísse eesti ja eesti põllesid eesti sínna eesti ärra eesti ; kirjavahemärk tõised eesti jä́lle eesti , kirjavahemärk kedda eesti nạ̈lg eesti melest eesti nõdraks eesti olli eesti teinud eesti , kirjavahemärk kiskusid eesti need eesti küpsend eesti kehhad eesti tullest eesti wạ̈́lja eesti , kirjavahemärk lõikasid eesti tükkid eesti lihha eesti nende eesti ṍnnetomate eesti kụ̈́llest eesti ja eesti sõid eesti innimese eesti lihha eesti maggusa eesti suuga eesti . kirjavahemärk
Teksti info Eelmine lk Järgmine lk