Vana kirjakeele korpus
Sarema Jutto Ramat, I osa
Luce, Johann W. L. von, 1807
Lehekülg 145
Sõna märgenduse vaatamiseks klõpsa sellel sõnal
On eesti ni+ eesti +suggune eesti laps eesti karwato eesti , kirjavahemärk siis eesti saab eesti nabba eesti wars eesti kinni+ eesti +seutud eesti ja eesti se eesti laps eesti warsti eesti leike eesti wee eesti sisse eesti pantud eesti . kirjavahemärk
Kui eesti lapsele eesti nilwa eesti suus eesti on eesti , kirjavahemärk se eesti saab eesti öige eesti holega eesti wälja eesti woetud eesti ja eesti wälja eesti pühkitud eesti . kirjavahemärk
Sedda eesti last eesti , kirjavahemärk isse+ eesti +ärranis eesti temma eesti rinda eesti , kirjavahemärk örutakse eesti ikka eesti peäle eesti selle eesti leike eesti weega eesti . kirjavahemärk
Wahhet eesti wahhel eesti pritsitakse eesti pissud eesti külma eesti wet eesti temma eesti pallesse eesti , kirjavahemärk ja eesti puhhutakse eesti öhko eesti temma eesti suhho eesti , kirjavahemärk küllab eesti ta eesti siis eesti keige+ eesti +ennamiste eesti jälle eesti hakkab eesti puhhuma eesti ja eesti ellama eesti . kirjavahemärk
Kui eesti se eesti laps eesti agga eesti punnane eesti , kirjavahemärk sünnine eesti , kirjavahemärk ning eesti tumme eesti karwane eesti on eesti , kirjavahemärk siis eesti leikatakse eesti nabba eesti wars eesti ärra eesti , kirjavahemärk ja eesti ei eesti seutakse eesti mitte eesti warsti eesti kinni eesti , kirjavahemärk waid eesti lastakse eesti sest eesti üks eesti , kirjavahemärk ehk eesti üks eesti paar eesti söma eesti koosta eesti täit eesti wert eesti wälja eesti joosta eesti , kirjavahemärk ja eesti siis eesti saab eesti nabba eesti kinni eesti seutud eesti . kirjavahemärk
Pärrast eesti sedda eesti tehhakse eesti nenda eesti sammoti eesti ka eesti , kirjavahemärk kui eesti ma eesti sest eesti essimessest eesti lapsest eesti ollen eesti ütlenud eesti . kirjavahemärk
Ni+ eesti +suggused eesti lapsed eesti hakkawad eesti weel eesti enneminne eesti ellama eesti ; kirjavahemärk agga eesti kui eesti ni+ eesti +suggune eesti laps eesti mitte eesti abbi eesti ei eesti sa eesti , kirjavahemärk waid eesti tedda eesti hopis eesti mahha eesti jättakse eesti , kirjavahemärk siis eesti ta eesti surreb eesti , kirjavahemärk siis eesti ta eesti surreb eesti töeste eesti ärra eesti , kirjavahemärk ja eesti neile eesti , kirjavahemärk kes eesti mitte eesti ei eesti katsunud eesti tedda eesti jälle eesti ellawaks eesti tehha eesti ning eesti selle eesti polest eesti holeto eesti temma eesti wasto eesti ollid eesti , kirjavahemärk on eesti temma eesti surmast eesti süüd eesti , kirjavahemärk ni eesti hästi eesti kui eesti nemmad eesti olleksid eesti tedda eesti ärra+ eesti +tapnud eesti . kirjavahemärk
Teiseks eesti , kirjavahemärk ütles eesti saks eesti , kirjavahemärk woib eesti innimenne eesti raske eesti haigusse eesti pärrast eesti , kirjavahemärk ehk eesti mu eesti temast eesti ühhest eesti suurest eesti hawast eesti , kirjavahemärk ninnast eesti ehk eesti muido eesti paljo eesti werd eesti on eesti jooksnud eesti , kirjavahemärk ehk eesti kui eesti ta eesti wägga eesti rasket eesti tööd eesti teinud eesti , kirjavahemärk ehk eesti kui eesti ilm eesti wägga eesti pallaw eesti on eesti , kirjavahemärk ehk eesti ka eesti mu eesti asjade eesti pärrast eesti , kirjavahemärk mis eesti innimenne eesti issegi eesti ei eesti sa eesti teäda eesti , kirjavahemärk ärra+ eesti +nörkuda eesti , kirjavahemärk ja eesti siis eesti maitakse eesti tedda eesti otse+ eesti +kui eesti surnud eesti maas eesti ollewad eesti . kirjavahemärk
Teksti info Eelmine lk Järgmine lk