Vana kirjakeele korpus
Peegel Jummala rigi leikusse tööst ...
Kersten, Christian (tlk), 1847
Lehekülg 143
Sõna märgenduse vaatamiseks klõpsa sellel sõnal
Oh eesti kui eesti ilma eesti kawwalusseta eesti palluwad eesti nemmad eesti , kirjavahemärk mis+ eesti +sugguse eesti lapselikko eesti lotusse eesti ja eesti allandussega eesti lähhäwad eesti nemmad eesti Jssanda eesti ette eesti ; kirjavahemärk kui eesti suur eesti on eesti nende eesti usk eesti palwe eesti jures eesti , kirjavahemärk - eesti ühhe eesti sannaga eesti meie eesti peame eesti ütlema eesti , kirjavahemärk nende eesti palwed eesti ja eesti pallumissed eesti on eesti keigile eesti , kirjavahemärk ni eesti hästi eesti nende eesti öppetajattele eesti kui eesti ka eesti teistele eesti sureks eesti römuks eesti ja eesti kassuks eesti . kirjavahemärk
69 number .Üks eesti lapselik eesti palluminne eesti . kirjavahemärk
Kui eesti meie eesti Jssand eesti ütleb eesti : kirjavahemärk Önsad eesti on eesti need eesti kes eesti waimus eesti waesed eesti on eesti , kirjavahemärk sest eesti nende eesti pärralt eesti on eesti taewa eesti riik eesti : kirjavahemärk Siis eesti on eesti temma eesti ka eesti töeste eesti neid eesti waeseid eesti , kirjavahemärk kaua eesti aega eesti pimmedusses eesti istunud eesti , kirjavahemärk Eskimo eesti ja eesti Kröönlandi eesti rahwast eesti senna eesti hulka eesti arwanud eesti . kirjavahemärk
Nemmad eesti on eesti üks eesti rahwas eesti , kirjavahemärk kes eesti wäljas+ eesti +piddise eesti kirja+ eesti +tundmisse eesti ja eesti tarkusse eesti polest eesti teistest eesti rahwast eesti paljo eesti taggasi eesti on eesti , kirjavahemärk ja eesti ka eesti omma eesti ello-+ eesti +wiside eesti poolt eesti weel eesti mitte eesti omma eesti wannast eesti wannemist eesti pärritud eesti kombedest eesti puhhastud eesti ei eesti olle eesti ; kirjavahemärk agga eesti siiski eesti , kirjavahemärk kui eesti nad eesti omma eesti süddame eesti tundmisses eesti ni eesti kaugele eesti on eesti sanud eesti , kirjavahemärk et eesti nad eesti ühhed eesti pattused eesti on eesti , kirjavahemärk ja eesti et eesti neil eesti ühte eesti Peastjat eesti Jesust eesti tarwis eesti lähhäb eesti , kirjavahemärk siis eesti on eesti nemmad eesti omma eesti lapselikko eesti mele eesti polest eesti otse+ eesti +go eesti teiste eesti ette eesti joudnud eesti . kirjavahemärk
Üks eesti wanna eesti Eskimo eesti mees eesti ütles eesti wimati eesti ühhe eesti öppetaja eesti wasto eesti : kirjavahemärk Kui eesti minnul eesti wimaks eesti se eesti suur eesti waew eesti ja eesti hirm eesti süddame eesti peäl eesti olli eesti siis eesti pallusin eesti ma eesti omma eesti Jesust eesti , kirjavahemärk ja eesti temma eesti aitas eesti mind eesti kohhe eesti . kirjavahemärk - eesti
Teksti info Eelmine lk Järgmine lk