Vana kirjakeele korpus
Sarema Jutto Ramat, I osa
Luce, Johann W. L. von, 1807
Lehekülg 135
Sõna märgenduse vaatamiseks klõpsa sellel sõnal
Pärrast eesti sedda eesti , kirjavahemärk kui eesti ma eesti ollin eesti pissud eesti meelt eesti jahhutanud eesti , kirjavahemärk ja eesti selle eesti asja eesti ülle eesti laiemalt eesti järrele eesti mötlenud eesti , kirjavahemärk siis eesti ma eesti arwasin eesti sedda eesti Jummala eesti juhhatamisseks eesti , kirjavahemärk et eesti ma eesti omma eesti seltsi+ eesti +meestest eesti ollin eesti lahhutud eesti : kirjavahemärk sest eesti kui eesti ma eesti kauaks eesti nende eesti seltsi eesti olleksin eesti jänud eesti , kirjavahemärk siis eesti olleksid eesti nemmad eesti mind eesti jälle eesti ärra+ eesti +eksitanud eesti , kirjavahemärk ja eesti mind eesti keelnud eesti mo eesti hea eesti nou eesti ja eesti ette eesti wötmisse eesti möda eesti tehha eesti , kirjavahemärk et eesti nemmad eesti näitsid eesti weel eesti öälemad eesti ollewad eesti , kirjavahemärk kui eesti minna eesti ollin eesti , kirjavahemärk se+ eesti +pärrast eesti et eesti nemmad eesti mittegi eesti omma eesti ennese eesti hädda eesti läbbi eesti ennast eesti ei eesti lasknud eesti parrandada eesti . kirjavahemärk
Mis eesti neist eesti on eesti sanud eesti , kirjavahemärk seda eesti ei eesti tea eesti ma eesti mitte eesti , kirjavahemärk sest eesti ma eesti polle eesti ial eesti ennam eesti middagi eesti neist eesti kuulnud eesti egga eesti näinud eesti . kirjavahemärk
Jummal eesti andko eesti neile eesti andeks eesti ! kirjavahemärk neile eesti olli eesti kurri eesti nou eesti minno eesti wasto eesti , kirjavahemärk agga eesti nemmad eesti on eesti mulle eesti sedda eesti head eesti teinud eesti , kirjavahemärk et eesti ma eesti jälle eesti sai eesti Jummala eesti kartusse eesti pole eesti ümber+ eesti +pöörda eesti , kirjavahemärk se eesti läbbi eesti , kirjavahemärk et eesti nemmad eesti mind eesti mahha eesti jätsid eesti , kirjavahemärk ja eesti et eesti ma eesti seks eesti sai eesti juhhatud eesti , kirjavahemärk et eesti ma eesti omma eesti wanna eesti ea eesti sees eesti rahhoga eesti woin eesti ellada eesti . kirjavahemärk
Ma eesti käisin eesti ikka eesti peäle eesti eddasi eesti , kirjavahemärk ja eesti pärrast eesti louna eesti ma eesti tullin eesti ühhe eesti tallo+ eesti +poia eesti hone eesti jure eesti . kirjavahemärk
Ma eesti läksin eesti sisse eesti , kirjavahemärk Perre+ eesti +mees eesti olli eesti kodo eesti , kirjavahemärk ma eesti hakkasin eesti räkima eesti , kirjavahemärk agga eesti temma eesti ei eesti moistnud eesti mind eesti mitte eesti . kirjavahemärk
Ma eesti näitsin eesti temmale eesti sis eesti käega eesti , kirjavahemärk et eesti mul eesti nälg eesti olli eesti , kirjavahemärk ja eesti temma eesti läks eesti ning eesti töi eesti mulle eesti kalla eesti ja eesti leiba eesti . kirjavahemärk
Ma eesti tännasin eesti ning eesti söin eesti . kirjavahemärk
Siis eesti ma eesti näitsin eesti temmale eesti , kirjavahemärk et eesti ma eesti hea eesti melega eesti tahtsin eesti temma eesti jure eesti jäda eesti , kirjavahemärk ma eesti näitsin eesti leiba eesti peäle eesti , kirjavahemärk ja eesti wotsin eesti temma eesti tööd eesti ta eesti käest eesti ärra eesti , kirjavahemärk et eesti ma eesti sega eesti tahtsin eesti näita eesti , kirjavahemärk et eesti ma eesti leiba eesti eest eesti tahtsin eesti tööd eesti tehha eesti . kirjavahemärk
Agga eesti temma eesti wangutas eesti pead eesti , kirjavahemärk näitis eesti omma eesti laste eesti peäle eesti , kirjavahemärk ja eesti wiis eesti mind eesti oue eesti ukse eesti ette eesti , kirjavahemärk näitis eesti omma eesti pöllo eesti peäle eesti , kirjavahemärk kus eesti willi eesti wägga eesti sandiste eesti kaswas eesti . kirjavahemärk
Teksti info Eelmine lk Järgmine lk