Vana kirjakeele korpus
Kolm kaunist Waggause Eenkojut
Quandt, Johann Christian, 1776
Lehekülg 118
Sõna märgenduse vaatamiseks klõpsa sellel sõnal
20 number . kirjavahemärk Ja eesti et eesti ma eesti tesi eesti et eesti kik eesti pat eesti , kirjavahemärk om eesti temmä eesti werren eesti uppotet eesti , kirjavahemärk nink eesti nüüd eesti jo eesti woimus eesti minno eesti , kirjavahemärk käen eesti , kirjavahemärk sis eesti olli eesti julge eesti hennesen eesti . kirjavahemärk
21 number . kirjavahemärk Kui eesti himmo eesti naksi eesti , kirjavahemärk tullema eesti , kirjavahemärk es eesti olle eesti waja eesti orjada eesti : kirjavahemärk ma eesti ütle eesti wihhal eesti körkussel eesti se eesti eest eesti poi eesti Issand eesti risti eesti pääl eesti . kirjavahemärk
22 number . kirjavahemärk Es eesti taple eesti ma eesti joht eesti neidega eesti , kirjavahemärk üts eesti lühhemb eesti nouw eesti mul eesti olli eesti ka eesti : kirjavahemärk ma eesti kaibsi eesti seddä eesti wonale eesti , kirjavahemärk sis eesti pässi eesti ma eesti neist eesti wallale eesti . kirjavahemärk
23 number . kirjavahemärk Neist eesti kurjest eesti waimust eesti ütteldas eesti , kirjavahemärk et eesti ristiga eesti neid eesti ajetas eesti ; kirjavahemärk mes eesti Jummalat eesti ei eesti auwusta eesti , kirjavahemärk ma eesti saatsi eesti ärrä eesti ristiga eesti . kirjavahemärk
24 number . kirjavahemärk Sis eesti saap eesti se eesti pühha eesti rahwas eesti kül eesti suurt eesti römu eesti moga eesti tundma eesti sääl eesti : kirjavahemärk ja eesti et eesti ma eesti öige eesti röömsas eesti saas eesti , kirjavahemärk sis eesti lauldas eesti mulle eesti waimo eesti täus eesti . kirjavahemärk
25 number . kirjavahemärk Kik eesti au eesti nüüd eesti olgo eesti wonale eesti , kirjavahemärk et eesti wonakenne eesti tappeti eesti , kirjavahemärk nink eesti kaut eesti pattu eesti iggawes eesti , kirjavahemärk ja eesti teggi eesti Jummalal eesti meid eesti hääs eesti . kirjavahemärk
26 number . kirjavahemärk Et eesti ma eesti nüüd eesti ilman eesti ella eesti weel eesti , kirjavahemärk sis eesti om eesti se eesti minno eesti terwe eesti meel eesti : kirjavahemärk et eesti ma eesti wois eesti risti eesti rahwast eesti ka eesti , kirjavahemärk se eesti armo eesti tele eesti juhhata eesti . kirjavahemärk
27 number . kirjavahemärk Et eesti kallis eesti Jummal eesti otsata eesti , kirjavahemärk om eesti wötnu eesti meid eesti armastada eesti , kirjavahemärk se eesti poja eesti werre eesti surmaga eesti et eesti ei eesti woi eesti ärrä+ eesti +arwada eesti . kirjavahemärk
28 number . kirjavahemärk Kik eesti ke eesti om eesti armo eesti sanu eesti töest eesti , kirjavahemärk teid eesti palle eesti minna eesti söamest eesti , kirjavahemärk et eesti teije eesti muud eesti ei eesti kuluta eesti kui eesti seddä eesti armo eesti ütsinda eesti . kirjavahemärk
29 number . kirjavahemärk Weel eesti ennäb eesti teid eesti öppetajid eesti ma eesti palle eesti , kirjavahemärk näutke eesti seddä eesti teed eesti , kirjavahemärk sest eesti egga eesti heng eesti jääp eesti ellota eesti , kirjavahemärk kui eesti JEsu eesti werd eesti ei eesti kitteta eesti . kirjavahemärk
30 number . kirjavahemärk O eesti JEsus eesti olle eesti kittetu eesti , kirjavahemärk et eesti innimesses eesti sündinu eesti , kirjavahemärk nink eesti iggawetse eesti hinnaga eesti , kirjavahemärk mo eesti ostnu eesti nink eesti ma eesti ilma eesti ka eesti . kirjavahemärk
31 number . kirjavahemärk Meid eesti awwita eesti nüüd eesti kuluta eesti , kirjavahemärk nink eesti hawwast eesti wälja eesti pästada eesti , kirjavahemärk ke eesti tahhap eesti kui eesti üts eesti pattane eesti so eesti werre eesti sisse eesti kekkida eesti . kirjavahemärk
32 number . kirjavahemärk Sa eesti auwo eesti Issand eesti Jesus eesti Krist eesti , kirjavahemärk nink eesti Jummala eesti poig eesti iggawest eesti , kirjavahemärk kige eesti ilma eesti päle eesti hallesta eesti nink eesti ommat eesti sind eesti kik eesti önnista eesti . kirjavahemärk
Teksti info Eelmine lk Järgmine lk