Vana kirjakeele korpus
Pühhapäwa Wahhe-luggemissed
Masing, Otto Willem, 1818
Lehekülg 105
Sõna märgenduse vaatamiseks klõpsa sellel sõnal
Õmmetige eesti innimessed eesti , kirjavahemärk ja eesti weel eesti peälegi eesti poisikessed eesti , kirjavahemärk sest eesti riwwedast eesti jaggu eesti sawad eesti . kirjavahemärk
Püüdwad eesti tedda eesti nenda eesti : kirjavahemärk wõtwad eesti ühhe eesti tuggewa eesti , kirjavahemärk ankro eesti tauwi eesti ; kirjavahemärk köidawad eesti sedda eesti jõe eesti kalda eesti peäl eesti kange kange adj sg.gen. eesti palmi eesti pu eesti külge eesti kinni eesti , kirjavahemärk ja eesti nenda eesti , kirjavahemärk kuida kuidas adv eesti mölder mölder s sg.nom. eesti kotti+ kott s sg.gen. eesti +poissi eesti köie köis s sg.gen. eesti õtsa eesti seädab eesti , kirjavahemärk nenda eesti tauwi eesti õtsa eesti pu eesti seädwad eesti , kirjavahemärk mis eesti mõllemist eesti õtsast eesti terrawaks terav adj sg.tr. eesti tehtud tegema v tud. eesti , kirjavahemärk ja ja konj eesti kel kes pron sg.ad. eesti kanged kange tugev adj pl.nom. eesti kissub kisk konks; oga s pl.nom. eesti külges küljes adv eesti . kirjavahemärk
Kui eesti nõu eesti nenda eesti walmistud eesti , kirjavahemärk siis eesti lähhewad eesti poisikessed eesti senna eesti paika eesti mängima eesti ja eesti maadlema eesti ; kirjavahemärk agga eesti üks eesti neist eesti wõttab eesti selle eesti territud eesti pu eesti ennesse eesti kätte eesti ; kirjavahemärk peab eesti tedda eesti kesk+ eesti +paigast eesti kinni eesti , kirjavahemärk kus eesti tau eesti sea+ eesti +sõrga eesti temma eesti ümber+ eesti +pantud eesti ; kirjavahemärk ajab eesti käe+ eesti +wart eesti sirgeks eesti ; kirjavahemärk peab eesti puud eesti ennese eesti ees eesti , kirjavahemärk ja eesti panneb eesti terraselt eesti tähhele eesti , kirjavahemärk kuida eesti krokodil eesti pilli+ eesti +roos eesti ligub eesti . kirjavahemärk
Agga eesti se eesti pu eesti mis eesti poisikesse eesti käes eesti , kirjavahemärk ei eesti tõhhi eesti pitkem eesti egga eesti lühhem eesti olla eesti , kirjavahemärk kui eesti pois eesti issi eesti , kirjavahemärk kes eesti tedda eesti peab eesti , kirjavahemärk ja eesti emal eesti seisab eesti ; kirjavahemärk teised eesti lapsed eesti , kirjavahemärk kes eesti mängiwad eesti ja eesti kiljastawad eesti , kirjavahemärk et eesti krokodilli eesti wälja+ eesti +pettawad eesti , kirjavahemärk on eesti pol eesti wago eesti maad eesti tagga+ eesti +piddi eesti silma+ eesti +kirjaks eesti halpimas eesti . kirjavahemärk
Kui eesti keik eesti nenda eesti seätud eesti ; kirjavahemärk ei eesti siis eesti püüdjal eesti kaua eesti tarwis eesti odata eesti , kirjavahemärk sest eesti et eesti ahnus eesti täitmata eesti riwwetad eesti peagi eesti laggedale eesti sunnib eesti . kirjavahemärk
Lasseb eesti siis eesti kõhhe eesti kui eesti üks eesti nool eesti püüdja eesti poisikesse eesti peäle eesti , kirjavahemärk kes eesti terrane eesti kui eesti kuk eesti , kirjavahemärk omma eesti kawwaluse eesti ja eesti tarkussega eesti temma eesti hirmutust eesti naerab eesti ja eesti tedda eesti wõidab eesti ; kirjavahemärk sest eesti et eesti teab eesti , kirjavahemärk et eesti ta eesti tedda eesti kätte eesti ei eesti sa eesti , kirjavahemärk waid eesti agga eesti selle eesti pu eesti , kirjavahemärk mis eesti ta eesti käes eesti peab eesti . kirjavahemärk
Teksti info Eelmine lk Järgmine lk