Vana kirjakeele korpus
Protokoll Sim Meetsa nõudest Viio Laasi vastu tege
Vastse nõo vallakohus, 1881
Protokoll Sim Meetsa nõudest Viio Laasi vastu tegemata tööpäevade asjas.

Teema: teadmata

Vald: Vastse nõo

Kuupäev: 1881

Protokolli number: 8

Kohtumehed: M. Metsik, H. Paurson, M. Laurberg

Originaal rahvusarhiivis: http://www.ra.ee/vau/