Vana kirjakeele korpus
Protokoll Jaan Mutso nõudest Johann Verreva vastu
Mäksa vallakohus, 1876
Protokoll Jaan Mutso nõudest Johann Verreva vastu võla katteks kinnihoitud palga maksmata jätmise asjas

Teema: Talupoegade varalised tehingud. Võlad.

Vald: Mäksa

Kuupäev: 1876

Protokolli number: 12

Kohtumehed: Jaan Mollok, Jaan Kärik, Karl Prakel

Originaal rahvusarhiivis: http://www.ra.ee/vau/