Vana kirjakeele korpus
Ma- ja merre-piltid
Kreutzwald, Friedrich Reinhold, 1850
Lehekülg 99
Sõna märgenduse vaatamiseks klõpsa sellel sõnal
" eesti Ei eesti tõeste eesti mitte eesti , kirjavahemärk " eesti kostis eesti julge eesti jäger eesti . kirjavahemärk
" eesti Ma eesti seadsin eesti jubba eesti püssi eesti korrale eesti , kirjavahemärk kui eesti kuulda eesti sain eesti , kirjavahemärk et eesti laew eesti Ahwrika eesti ranna eesti liggidal eesti piddi eesti ollema eesti , kirjavahemärk ja eesti miño eesti arwates eesti olleks eesti küttile eesti äbbiks eesti , kirjavahemärk kui eesti se+ eesti +suggust eesti önneliku eesti juhtumist eesti , kirjavahemärk kus eesti kiskjatega eesti kokko eesti tabbab eesti , kirjavahemärk möda eesti lasseks eesti minna eesti . kirjavahemärk
Siis eesti wõime eesti ommetegi eesti koeo eesti minnes eesti wõerast eesti maast eesti räkida eesti . kirjavahemärk " eesti
" eesti Kiskjate eesti mets+ eesti +ellajate eesti pudust eesti ei eesti sa eesti teil eesti ollema eesti , kirjavahemärk " eesti ütles eesti Bulwer eesti . kirjavahemärk
" eesti Siiski eesti peate eesti ette+ eesti +watama eesti , kirjavahemärk et eesti jahhi=+ eesti +lust eesti teile eesti kahju eesti ei eesti te eesti ; kirjavahemärk sest eesti Ahwrika eesti kissidel eesti peawad eesti tuggewad eesti ja eesti terrawad eesti küned eesti ollema eesti . kirjavahemärk
Tahhate eesti teie eesti miño eesti nõuu eesti kuulda eesti wõtta eesti , kirjavahemärk siis eesti teen eesti teid eesti ühhe eesti waña eesti sõbraga eesti tuttawaks eesti , kirjavahemärk kes eesti Kappi eesti linnas eesti ellab eesti ja eesti wägga eesti ossaw eesti küt eesti on eesti . kirjavahemärk
Mehhe eesti nim̃i eesti on eesti kindral eesti Hall eesti . kirjavahemärk
Selle eesti mehhe eesti tuttwustamine eesti saab eesti teile eesti kassuks eesti tullema eesti . kirjavahemärk " eesti
Rikard eesti ja eesti Konrad eesti täñasid eesti kipparit eesti sõbraliko eesti lubbamise eesti eest eesti . kirjavahemärk
Siis eesti rägiti eesti läbbi eesti , kirjavahemärk kudda eesti kippar eesti Bulwer eesti näddala eesti päwad eesti saddamas eesti laewaga eesti tahtis eesti odata eesti , kirjavahemärk kunni eesti reisijad eesti kuiwal eesti maal eesti om̃a eesti jahhi-+ eesti +lusti eesti saaksid eesti täita eesti . kirjavahemärk
Agga eesti kui eesti nored eesti mehhed eesti kauemine eesti aega eesti saaksid eesti wiitma eesti , kirjavahemärk siis eesti lubbasid eesti kipparile eesti sõñumid eesti läkkitada eesti , kirjavahemärk et eesti ta eesti asjata eesti nende eesti peale eesti ei eesti akkaks eesti otama eesti . kirjavahemärk
Waña eesti Toom eesti olli eesti rõemus eesti , kirjavahemärk kui eesti kuulda eesti sai eesti , kirjavahemärk kudda eesti nored eesti mehhed eesti jälle eesti kasa eesti piddid eesti tullema eesti , kirjavahemärk sest eesti wimatine eesti mele+ eesti +pahhandus eesti , kirjavahemärk kus eesti mehhed eesti tem̃a eesti juttule eesti uskmata eesti kombet eesti näitnud eesti , kirjavahemärk olli eesti ammogi eesti jubba eesti tuulde eesti läinud eesti . kirjavahemärk
Teksti info Eelmine lk Järgmine lk