Vana kirjakeele korpus
Uus Testament
Gutsleff, Eberhard ja Heinrich (tlk), 1715
Lehekülg 473
Sõna märgenduse vaatamiseks klõpsa sellel sõnal
[Jk.I] number 23 number . kirjavahemärk Sest eesti kui eesti kegi eesti on eesti Sanna eesti Kuulja eesti / kirjavahemärk ja eesti ep eesti olle eesti mitte eesti Teggia eesti / kirjavahemärk se eesti on eesti ühhe eesti Mehhe eesti sarnane eesti / kirjavahemärk ke eesti omma eesti ihholikko eesti Pallet eesti Peeglis+ eesti +katsub katsuma vaatama v pers.ind.pr.sg.3. eesti . kirjavahemärk
[Jk.I] number 24 number . kirjavahemärk Sest eesti temma eesti on eesti ennast eesti katsnud katsuma vaatama v nud. eesti / kirjavahemärk ja eesti ärra+ eesti +läinud eesti / kirjavahemärk ja eesti unnustanud eesti sedda+ eesti +maid eesti ärra eesti / kirjavahemärk mis eesti suggune eesti temma eesti olnud eesti . kirjavahemärk
[Jk.I] number 25 number . kirjavahemärk Agga eesti ke eesti Wabbadusse vabadus s sg.gen. eesti täielikko eesti Kässo eesti sisse eesti watab eesti / kirjavahemärk ja eesti selle eesti sisse eesti jääb eesti / kirjavahemärk se eesti ep eesti olle eesti mitte eesti unnustawa eesti Kuulja eesti / kirjavahemärk waid eesti Tö+ eesti +teggia eesti / kirjavahemärk se+ eesti +samma eesti saab eesti önnis õnnis adj sg.nom. eesti ollema eesti omma eesti eesti sees eesti . kirjavahemärk
[Jk.I] number 26 number . kirjavahemärk Kui eesti kegi eesti teie eesti säast eesti arwab eesti ennast eesti Jummalat eesti teniwa eesti / kirjavahemärk ja eesti ei eesti waigista eesti omma eesti Keelt eesti / kirjavahemärk waid eesti pettab eesti omma eesti Südda eesti / kirjavahemärk selle eesti Jum̃ala+ eesti +tenistus eesti on eesti tühhine eesti . kirjavahemärk
[Jk.I] number 27 number . kirjavahemärk Se eesti on eesti puhhas eesti ja eesti rojastamatta eesti Tenistus eesti Jummala eesti ning eesti Jssa eesti ees eesti / kirjavahemärk waesi eesti Lapsi eesti ja eesti Lessedaid eesti nende eesti Willetsusses eesti katsma katsuma vaatama v sup. eesti / kirjavahemärk ja eesti ennast eesti teotamatta eesti piddama eesti sest eesti Ma-+ eesti +Jlmast eesti . kirjavahemärk
Se eesti II eesti Pä+ eesti +tük eesti . kirjavahemärk
[Jk.II] number 1 number . kirjavahemärk Minno eesti Wennad eesti / kirjavahemärk teile eesti olgo eesti meie eesti Auo-+ eesti +Jssanda eesti JEsusse eesti Kristusse eesti Usko eesti / kirjavahemärk ei eesti mitte eesti Jnnimeste eesti Surust eesti tähhäle eesti pannes eesti . kirjavahemärk
[Jk.II] number 2 number . kirjavahemärk Sest sest konj eesti kui kui konj eesti teie teie pron pl.gen. eesti Koggodusse kogudus s sg.gen. eesti sisse sisse adp eesti tulleks tulema v pers.ind.pr.sg.3. eesti üks üks pron sg.nom. eesti Mees mees s sg.nom. eesti Kuld kuld s sg.nom. eesti Sörmuste sõrmus s pl.gen. eesti ja ja konj eesti körge kõrk adj sg.gen. eesti Rietega riie s pl.kom. eesti / kirjavahemärk agga aga konj eesti Waene vaene adj sg.nom. eesti tulleks tulema v pers.ind.pr.sg.3. eesti alwa halb vaene adj sg.gen. eesti Rietega riie s pl.kom. eesti . kirjavahemärk
[Jk.II] number 3 number . kirjavahemärk Ning eesti teie eesti watate eesti selle eesti päle eesti / kirjavahemärk ke eesti körgi eesti Ridid eesti kannab kandma v pers.ind.pr.sg.3. eesti / kirjavahemärk ja eesti ütlete eesti temma eesti wasto eesti : kirjavahemärk Jstu eesti sinna eesti hästi eesti seie eesti ; kirjavahemärk Ning eesti ütlete eesti Waesele eesti : kirjavahemärk Seisa eesti sinna eesti sääl eesti / kirjavahemärk ehk ehk või konj eesti istu eesti mahha eesti minno eesti Jallutsil eesti . kirjavahemärk
[Jk.II] number 4 number . kirjavahemärk Eks eesti teie eesti siis eesti issi+ eesti +kesses eesti Wahhet eesti peaksite eesti teggema eesti / kirjavahemärk ja eesti kurja eesti Möttede eesti Kohto-+ eesti +Moistjaks eesti sama eesti ? kirjavahemärk
[Jk.II] number 5 number . kirjavahemärk Kuulge eesti minno eesti armad armas adj pl.nom. eesti Wennad eesti : kirjavahemärk Eks eesti Jummal eesti olle eesti se+ eesti +sinnase eesti Ma-+ eesti +Jlma eesti Waisi eesti wallitsenud eesti / kirjavahemärk ke eesti Ussus eesti rikkad eesti ja eesti Rigi eesti Pärrijad eesti ommad eesti / kirjavahemärk mis eesti temma eesti on eesti tootanud eesti neile eesti / kirjavahemärk ke eesti tedda eesti armastawad armastama v pers.ind.pr.pl.3. eesti ? kirjavahemärk
[Jk.II] number 6 number . kirjavahemärk Agga eesti teie eesti ollete eesti Waesele eesti Häbbi eesti teinud eesti ; kirjavahemärk Eks eesti Rikkad eesti teile eesti Ülle+ eesti +kohhut eesti te eesti / kirjavahemärk ja eesti weawad eesti teid eesti Kohto eesti ette eesti ? kirjavahemärk
[Jk.II] number 7 number . kirjavahemärk Eks eesti nemmad eesti teota eesti sedda eesti hääd eesti Nimmet eesti / kirjavahemärk mega eesti teie eesti ollete eesti nimmetud eesti ? kirjavahemärk
[Jk.II] number 8 number . kirjavahemärk Kui eesti teie eesti kunninglikko eesti Käsko eesti järrele eesti ellate eesti Kirja eesti järrele eesti ; kirjavahemärk Sinna eesti pead eesti omma eesti Liggimest eesti armastama armastama v sup. eesti / kirjavahemärk kui eesti issi eesti ennast eesti / kirjavahemärk siis eesti tete eesti teie eesti hästi eesti . kirjavahemärk
[Jk.II] number 9 number . kirjavahemärk Agga eesti kui eesti teie eesti Jnnimesse eesti Surussest eesti Luggu lugu s sg.part. eesti peate pidama ipf. pidasi- v pers.ind.pr.pl.2. eesti | lugu pidama n+v / kirjavahemärk siis eesti tete eesti teie eesti Patto eesti / kirjavahemärk ja eesti teid eesti nuhheltakse eesti Kässust eesti / kirjavahemärk otse eesti kui eesti ülle+ eesti +astjad eesti . kirjavahemärk
[Jk.II] number 10 number . kirjavahemärk Sest eesti ke eesti koggona eesti Käsko eesti peab eesti / kirjavahemärk ja eesti ühhe eesti wasto eesti eksib eesti / kirjavahemärk sel eesti on eesti keigist eesti Süüd eesti . kirjavahemärk
[Jk.II] number 11 number . kirjavahemärk Sest eesti se eesti / kirjavahemärk ke eesti on eesti üttelnud eesti : kirjavahemärk Sinna eesti ei eesti pea eesti Abbi+ abi- s sg.gen. eesti +ello elu s sg.part. eesti | abielu s ärra+ eesti +rikkuma eesti / kirjavahemärk se eesti on eesti ka eesti üttelnud eesti : kirjavahemärk Sinna eesti ei eesti pea eesti mitte eesti ärra=+ eesti +tapma eesti . kirjavahemärk Ehk ehk ehkki, kuigi konj eesti sinna eesti nüüd eesti ei eesti rikko eesti Abbi+ abi- s sg.gen. eesti +ello elu s sg.part. eesti | abielu s / kirjavahemärk agga eesti tappad eesti / kirjavahemärk siis eesti olled eesti sinna eesti Kässo eesti ülle+ eesti +astjaks eesti sanud eesti . kirjavahemärk
[Jk.II] number 12 number . kirjavahemärk Ninda eesti rägige eesti ja eesti ninda eesti tehke eesti / kirjavahemärk kui eesti need eesti / kirjavahemärk kelle eesti päle eesti Wabbadusse vabadus s sg.gen. eesti Kässo eesti läbbi eesti peab eesti Kohhut eesti moistetama eesti . kirjavahemärk
Teksti info Eelmine lk Järgmine lk