Vana kirjakeele korpus
Wina-katk
Kreutzwald, Friedrich Reinhold, 1840
Lehekülg 34
Sõna märgenduse vaatamiseks klõpsa sellel sõnal
eesti Köik eesti reisijad eesti , kirjavahemärk kes eesti ommiko eesti maal eesti on eesti käinud eesti ja eesti neid eesti wanna eesti aegse eesti linnade eesti müürisid eesti ning eesti kiwwi eesti kangruid eesti näinud eesti , kirjavahemärk mis eesti jubba eesti mitto eesti tuhhat eesti aastat eesti warjota eesti olnud eesti weel eesti tänna+ eesti +päw eesti püsti eesti seiswad eesti , kirjavahemärk tunnistawad eesti ühhest eesti suust eesti : kirjavahemärk et eesti ni+ eesti +suggusid eesti imme+ eesti +wärkisid eesti meie eesti päiwil eesti ennam eesti ei eesti jöueta eesti ülles eesti ehhitada eesti . kirjavahemärk
Ma-+ eesti +ilma eesti kulsad eesti on eesti isse+ eesti +ärranis eesti Egiptuse eesti rahwa eesti ütlemata eesti immelikkud eesti ehhitamised eesti , kirjavahemärk need eesti ammo eesti möda eesti läinud eesti suruse eesti tunnistajad eesti , kirjavahemärk kes eesti seile eesti rahwa eesti tüddimata eesti ussaldawad eesti waimo eesti pitkalt eesti köige eesti tullewa eesti pölwe eesti rahwale eesti kulutawad eesti . kirjavahemärk
Kreeka- eesti , kirjavahemärk Roma-+ eesti +ja eesti Arabia eesti rahwas eesti , kirjavahemärk kes eesti kui eesti Egiptuses eesti prii-+ eesti +seisus eesti otsa eesti löppes eesti , kirjavahemärk üks=+ eesti +teise eesti järgi eesti seäl eesti maal eesti wallitsesid eesti , kirjavahemärk on eesti senna eesti ka eesti mitto eesti suurt eesti asja eesti ehhitanud eesti , kirjavahemärk agga eesti need eesti on eesti köik eesti russuks eesti läinud eesti , kirjavahemärk ja eesti siiski eesti seisawad eesti Egiptuse eesti rahwa eesti ennam eesti kui eesti tuhhat eesti aastat eesti wannemad eesti ehhitamised eesti weel eesti tänna eesti päwani eesti ! kirjavahemärk
eesti Ni+ eesti +suggused eesti pöhjata eesti immelikkud eesti hio-+ eesti +tööd eesti ollid eesti mönni eesti tuhhat eesti aastat eesti enne eesti tehtud eesti , kirjavahemärk kui eesti wina-+ eesti +pölletamine eesti rahwa eesti keskel eesti assus eesti ! kirjavahemärk
Kül eesti tulleb eesti immeks eesti panna eesti kui eesti wanna eesti ramatutest eesti loeme eesti ehk eesti enne+ eesti +muistesist eesti juttutest eesti kuuleme eesti , kirjavahemärk mis eesti sured eesti ning eesti tuggewad eesti rahwas eesti wannast eesti pöhja eesti maal eesti on eesti ellanud eesti ! kirjavahemärk
Ehk eesti kes eesti ei eesti olleks eesti mitte eesti meiegi eesti päiwil eesti wanna eesti rahwa eesti suust eesti Kallewi eesti pojast eesti ehk eesti muust eesti hio- eesti +rahwast eesti üht eesti ehk eesti teist eesti immelikko eesti juttu eesti kuulnud eesti ? kirjavahemärk
eesti Ka eesti wannal eesti ajal eesti olli eesti pöllo eesti ning eesti kalla+ eesti +mehhi eesti , kirjavahemärk soldatid eesti , kirjavahemärk ammet+ eesti +mehhi eesti ning eesti laewa-+ eesti +rahwast eesti , kirjavahemärk kes eesti ükski eesti ei eesti teädnud eesti ei eesti winast eesti egga eesti peeritusest eesti mitte eesti sedda eesti wähhematki eesti . kirjavahemärk
Jah eesti , kirjavahemärk tännagi eesti päw eesti leitakse eesti weel eesti , kirjavahemärk Jummal eesti olgo eesti tännatud eesti ! kirjavahemärk mönni eesti rahwa-+ eesti +suggu eesti ma-+ eesti +ilmas eesti , kirjavahemärk kes eesti kanget eesti jooki eesti ennese eesti suhho eesti ei eesti wötta eesti , kirjavahemärk ja eesti kel eesti siiski eesti parrem eesti terwis eesti ja eesti kangem eesti rammo eesti , kirjavahemärk kui eesti meie eesti rahwal eesti ja eesti teistel eesti wina eesti prukijatel eesti on eesti . kirjavahemärk
Üks eesti Jnglis+ eesti +ma eesti mees eesti , kirjavahemärk kes eesti ommal eesti ello eesti ajal eesti kümme+ eesti +tuhhat eesti penni+ eesti +koormat eesti ümber+ eesti +kaudo eesti reisinud eesti , kirjavahemärk ja eesti iggas eesti ilma eesti nurgas eesti innimese eesti wisi eesti ja eesti pruki eesti näinud eesti olli eesti , kirjavahemärk juttustab eesti omma eesti kirja eesti sees eesti , kirjavahemärk et eesti köige eesti tuggewamad eesti innimesed eesti meie eesti päiwil eesti Asia eesti maal eesti , kirjavahemärk Hiimalaja eesti mäggedes eesti peab eesti leitama eesti , kirjavahemärk kos eesti mehhed eesti kui eesti tammed eesti kaswawad eesti . kirjavahemärk
Teksti info Eelmine lk Järgmine lk