Vana kirjakeele korpus
Kindel eesmärk
Kõrv, Jakob, 1889
Lehekülg 146
Sõna märgenduse vaatamiseks klõpsa sellel sõnal
Sina eesti oled eesti aimanud eesti , kirjavahemärk et eesti ühele eesti edasi eesti püidjale eesti noor+ eesti +mehele eesti üks eesti paronesse eesti S—g eesti mitte eesti põlata eesti ei eesti ole eesti . kirjavahemärk
Neil eesti jänekse+ eesti +junkrutel eesti on eesti ikka eesti kasulikka eesti kaaslasi eesti ja eesti ühis-+ eesti +mehi eesti eesti seal eesti ja eesti teal eesti igas eesti nurgas eesti üks eesti krahwlik eesti sugulane eesti eesti ja eesti kõik eesti need eesti inimesed eesti on eesti midagi eesti wäärt eesti . kirjavahemärk
Nende eesti abiga eesti saadakse eesti ruttu eesti edasi eesti ja eesti nad eesti saawad eesti kaua eesti eesti olgu eesti küll eesti , kirjavahemärk et eesti neil eesti nüid eesti ehk eesti tiiwasi eesti kärbitakse eesti eesti mõjulisteks eesti inimesteks eesti jääma eesti . kirjavahemärk
Waata eesti minu eesti protsessisi eesti ! kirjavahemärk
Neil eesti oli eesti waewaks eesti , kirjavahemärk kohtu+ eesti +herradele eesti kõrwa eesti sisse eesti sobistada eesti , kirjavahemärk ja eesti ise+ eesti +enesestki eesti mõista eesti , kirjavahemärk et eesti nende eesti jäneksed eesti minu eesti puid eesti ja eesti kapstaid eesti polnud eesti söönud eesti . kirjavahemärk
Siis eesti saiwad eesti need eesti kohe eesti metsa+ eesti +linnuks eesti , kirjavahemärk kuna eesti neid eesti muidu eesti kodu+ eesti +linnu eesti auu eesti sees eesti iga eesti karja+ eesti +krantsigi eesti eest eesti kaitsetakse eesti . kirjavahemärk
Ja eesti tee-+ eesti +pealne eesti raud+ eesti +aed eesti eesti seda eesti üles eesti ehitada eesti arwati eesti ju eesti Aadama eesti ajast eesti saadik eesti parun eesti S—gil eesti õigus eesti olewat eesti eesti kõik eesti Jumalastki eesti ette eesti määratud eesti eesti muud eesti kui eesti pia eesti suu eesti , kirjavahemärk kauta eesti protsess eesti ja eesti lase eesti õigus eesti lennata eesti . kirjavahemärk
Maa+ eesti +ilm eesti on eesti ju eesti täitsa eesti edew eesti ! kirjavahemärk
Ja eesti pelaegi eesti eesti ma eesti olen eesti Sulle eesti ju eesti ütelnud eesti eesti see eesti paruni eesti tuisu+ eesti +pea eesti ei eesti ela eesti wanaks eesti eesti tal eesti ei eesti jää eesti mehist eesti järel+ eesti +tulejat eesti , kirjavahemärk kes eesti tema eesti nime eesti pärib eesti . kirjavahemärk
Pärast eesti tema eesti surma eesti wõiks eesti wäga eesti kergeste eesti .... eesti " eesti
" eesti Ah eesti eesti jätame eesti selle eesti jutu eesti , kirjavahemärk " eesti ütles eesti Johannes eesti wahele eesti . kirjavahemärk
" eesti Mina eesti olen eesti Sulle eesti lubanud eesti teha eesti , kirjavahemärk mis eesti Sa eesti soowid eesti . kirjavahemärk " eesti
" eesti Just eesti nüid eesti räägime eesti sellest eesti edasi eesti , kirjavahemärk " eesti wastas eesti Tõnu eesti Konrat eesti . kirjavahemärk
" eesti Mina eesti kinnitan eesti Sulle eesti , kirjavahemärk et eesti see eesti naise+ eesti +wõtmine eesti Sinu eesti õnn eesti on eesti . kirjavahemärk
Parunesse eesti S—g eesti on eesti kül eesti weel eesti noor eesti ja eesti ilma eesti elu eesti tundmata eesti , kirjavahemärk aga eesti tal eesti on eesti siiski eesti rohkeste eesti mõistust eesti ja eesti ta eesti teab eesti , kirjavahemärk kuida eesti ta eesti ilmaga eesti ümber eesti piab eesti käima eesti , kirjavahemärk Tema eesti saab eesti sullegi eesti abiks eesti olema eesti Sinu eesti teed eesti kõrgemale eesti tasandada eesti , kirjavahemärk seda eesti olen eesti ma eesti ka eesti Wolfi eesti juttudest eesti tähele eesti pannud eesti . kirjavahemärk " eesti
Teksti info Eelmine lk Järgmine lk